بر اساس پیشنهاد دبیرخانه شورای ایتلاف، جلسه مشترک رهبری این شورا با روسای احزاب برادر شامل ایتلاف به تاریخ ۱۵ می ۲۰۲۲ به خاطر بررسی مسایل سیاسی و تشکیلاتی ایتلاف دایر گردید

 در ابتدا رفیق سید عسکر نجم رییس دوره‌یی شورا، جلسه را افتتاح و در مورد دعوت از رفیق جیلانی گلشنیار به نمایندگی از کمیته فعالین ح.د.خ.ا و رفقا نبی آرین و شهاب الدین سرمند به نمایندگی از کمیته مؤسس حوزه‌های احیای حزب د.خ.ا «حزب زحمتکشان افغانستان» اعضای جلسه را مطلع ساختند .

 اجندای کار که قبلاً جهت اطلاع اشتراک کننده‌ها نشر گردیده بود به جلسه پیشنهاد و به‌اتفاق آرا مورد تأیید قرار گرفت.

 نخست رفیق نجم در مورد ضرورت و اهمیت نشست وسیع حضوری ایتلاف، صحبت نموده از رفقا تقاضا به عمل آورد تا در مورد اظهارنظر نمایند

 رفقای گرامی هریک ظهور الله ظهوری، دکتر حبیب منگل، عبدالله سپنتگر و فرید سیاووش در مورد اهمیت نشست حضوری صحبت نمودند و برگزاری آن را برای کارهای بعدی ایتلاف مهم و ارزنده توصیف نموده به‌اتفاق آرا فیصله به عمل آمد تا با در نظر داشت مبرمیت مسأله کمیسیون برگزاری با اشتراک نماینده‌های سازمان‌های برادر زیر نظر دبیرخانه شورای ایتلاف ایجاد گردد.

 مطابق اجندا رفیق نجم در مورد پیشنهاد شمولیت کمیتهٔ مؤسس حوزه‌های احیای ح.د.خ.ا «حزب زحمتکشان افغانستان» با در نظر داشت تقاضای رفقا، صحبت نموده حضور رفقای گرامی نبی آرین و شهاب الدین سرمند را خیرمقدم گفته از رفقای رهبری ایتلاف تقاضا به عمل آورد تا در زمینه ابراز نظر نمایند.

 ابتدا رفیق سپنتگر سؤالاتی را در مورد طرح عضویت سازمان متذکره در شورای ایتلاف مطرح نمودند که از جانب رفیق سرمند جواب ارایه گردید‌.

 متعاقباً رفقای گرامی ظهور الله ظهوری، دکتر حبیب منگل، سید عسکر نجم، عبدالله سپنتگر با صحبت‌های نهایت صمیمانه، پیرامون موضوع به بحث پرداختند و به‌اتفاق آرا عضویت کمیته مؤسس حوزه‌های احیای ح.د.خ.ا «حزب زحمتکشان افغانستان» را در ایتلاف تأیید و خیرمقدم گفتند.

 رفقا ظهور الله ظهوری و عبدالله سپنتگر اظهار نمودند که دروازه‌های ایتلاف به روی همه احزاب، سازمان‌ها و شخصیت‌های مستقل که خطوط اندیشوی ایتلاف را می‌پذیرند، همیشه باز است.

 سپس رفقا شهاب الدین سرمند و نبی آرین از اعتماد رفیقانه رفقای رهبری ایتلاف اظهار سپاس و قدردانی نموده و در مورد ضرورت تاریخی تشکیل ایتلاف نظریات خویش را ابراز و بر حمایت خود از تمام فیصله‌های آن تأکید ورزیدند.

 در بخش اخیر رفیق عبدالله سپنتگر به نمایندگی از کمیسیون تفاهم در مورد ایجاد کمیته‌های ایتلاف در تمام کشورها و ضرورت پیوند با نهادهای مدنی و اتحادیه‌های صنفی صحبت کردند که مورد تأیید شورای ایتلاف قرار گرفت.

 سپس رفیق ظهور الله ظهوری در مورد رشد کمی و کیفی ایتلاف با جلب و جذب سازمان‌ها و احزاب به دور ایتلاف صحبت نموده گفتند اکنون موضوع وطن مطرح است و باید همه کدورت‌های گذشته را کنار گذاشت و جهت نجات وطن همه با هم راه بیرون رفت را جستجو نماییم.

  رفیق دکتر حبیب منگل با طرح و پیشنهادهای مبسوط در رابطه با تحکیم و همبستگی ایتلاف، ایتلاف بین سازمان‌های شامل ایتلاف تا سطح سازمان‌های اولیه را نهایت مهم و ارزنده دانسته گفتند که در تحکیم و همبستگی ایتلاف نقش کلیدی ایفا می‌نماید رفیق منگل در ادامه صحبت‌های شان فعالیت کمیسیون‌های ایتلاف را در امر وحدت، همبستگی و تفاهم در همه امور ایتلاف مهم دانسته توجه جدی دبیرخانه و رفیق نجم را در زمینه خواستار گردید.

 کار جلسه در فضای همبستگی رفیقانه به پایان رسید.

 

به‌پیش در راه ء تحکیم و همبستگی همه نیروهای ملی_ دموکرات به دور ایتلاف

 

سید عسکر نجم

 رییس دوره‌یی ایتلاف نیروهای ملی- دموکرات افغانستان