پیام مشترک

رفقای هیئت رهبری حزب آبادی و اعضای

حزب  درمرکز و ولایات کشور

رفقای عزیز؛

خبر درد ناک وفات رفیق کاوه کارمل فرزند خردمند و آگاه رفیق زنده یاد ببرک کارمل رهبر محبوب القلوب زحمت کشان افغانستان ، منشی عمومی پیشین ح، د، خ، ا و رئیس جمهور وقت کشور ، همه رفقای حزب آبادی افغانستان را در مرکز و ولایات کشور سوگوار ساخت .

رفیق کاوه کارمل عضو کمیته مرکزی حزب و رئیس پیشین شورای اروپایی حزب آبادی وعضو بیروی اجراییه موجود شورای اروپایی یکی از مبارزین پر تلاش و نستوه جنبش ترقیخواه کشور به شمار می رفت و در میان رفقای داخل کشور از محبوبیت خاص بر خوردار بودند و بیشترین دوران زندگی پر بار شان را در راه دفاع از آزادی ، دموکراسی و عدالت اجتماعی وقف کردند ، در حفظ وحدت حزبی ورفع کشیدگی های سیاسی تا آخرین مراحل زندگی شان تلاش نمودند وبا ساختار های موازی وخلاف اصول حزبی هم در مرکز و اروپا به شدت مخالفت جدی داشتند.

با تاسف و تأثر فراوان که کوتاه زیستند اما پر بار زیستند و در آسمان مبارزات سیاسی کشور چون ستاره درخشان تابیدند و جاویدانه شدند.

فوت نا به هنگام این مبارز صدیق ، همرزم و فراموش ناشدنی مان را به خانواده رفیق عالیقدر زنده یاد ببرک کارمل ، مادر داغدارشان رفیق محبوبه کارمل، خانم، فرزندان ، دوستان و همه رفقای عزیز و گرامی تسلیت عرض نموده و برای مرحوم بهشت برین از بارگاه خداوند استدعا می نمائیم .

تا زمانیکه کار و مبارزه در راه آزادی ، دموکراسی ، ترقی و عدالت اجتماعی ادامه دارد تلاش ، مبارزه صادقانه و پیگیرانه رفیق کاوه کارمل الگو و نماد درخشان راه مبارزه رفقا و تمام مبارزین راه سعادت و خوش بختی انسان زحمت کش جامعه ما خواهد بود و در فرداهای پیروزی مبارزات عادلانه نسل های امروز و آینده کشور نقش شایسته خواهد داشت و در صفحات از تاریخ مبارزات ترقی خواهانه کشور ماندگار خواهند ماند .

رفیق کاوه ارجمند شما آرام بخوابید ،ما همه با هم در مرکز و ولایات کشور همه خواسته های نا تمام و شریفانه تان را منجمله به خاطر ایستادگی تان در کنار اصول ، اهداف و اساسات حزبی جهت حفظ و تداوم یکپارچه گی و وحدت حزب دنبال خواهیم کرد و علیه هر نو ع کجروی ها ایستاده ایم .

روح تان شاد و جنت فردوس نصیب تان

 

اکثریت رفقای شورای مرکزی ، بیروی اجرائیه ،دارالانشا و رفقای حزبی در مرکز و ولایات .

رفقای عزیز و گرامی،

با هزاران درد و اندوه بی‌پایان که نهضت ترقی‌خواه افغانستان یکی از فرزندان و علمبردار نستوه، مبارز انقلابی و شخصیت نامدار خود رفیق کاوه کارمل را از دست داد.

رفیق گرامی وزنده‌یاد کاوه کارمل فرزند رشید رهبر بزرگوار ما رفیق ببرک کارمل و از رهروان صدیق حزب دموکراتیک خلق افغانستان و نهضت ترقی‌خواه افغانستان بود.

قلب او مشحون از عشق به وطن، آزادی، عدالت و دموکراسی بود و درین گذرگاه به خاطر سعادت و رهایی جامعه و مردم او راه‌های سخت و دشواری را پیمود.

او در آغاز نوجوانی با فراگیری اندیشه‌های والای انسانی، دادخواهانه و بهی خواهانه و به خاطر  داعیه بزرگ میهنی راه مبارزه سیاسی را برگزید و تا ایستگاه اخیر حیات درین خط با قامت استوار به پیش رفت و با تمام تعهد و پیمان سیاسی پرچم مبارزه را دایماً به اهتزاز کشید.

با سفر ابدی رهبر عزیز ما رفیق ببرک کارمل و رفیق گرامی ما محمود بریالی که نهضت ترقی‌خواه کشور را دچار آشفتگی سیاسی ساخت، کاوه کارمل به یکی از بزرگترین ستون‌های معنوی مکتب سیاسی ما مبدل شد و جایگاه معنوی او برای همه رفقا و همرزمانش الهام آفرین و انگیزه‌بخش پیکار سیاسی در خط آرمانی نهضت بود و از اعتبار و اعتماد بزرگ سیاسی  در درون نهضت و جامعه برخوردار بود.

نقش کاوه کارمل به‌ویژه درست بعد از فروپاشی حزب دموکراتیک افغانستان و دولت جمهوری دموکراتیک افغانستان، در امر احیا و پایه‌گذاری نهضت ترقی‌خواه افغانستان نهایت برجسته می‌باشد.

زنده‌یاد کاوه کارمل در اوج بحرانات سیاسی نهضت ترقی‌خواه افغانستان انگار که هوای دلسردی و اندوه شکست قلوب پیروان نهضت  چپ را متأثر ساخته بود، توانست تا با ایجاد تکانه‌های سیاسی بستر مبارزات عدالت‌خواهانه را آرایش بخشیده و موج تازه را برای پویایی جنبش برانگیزد.

رفیق کاوه کارمل یکی از معماران نامدار نهضت میهنی، نهضت فراگیر ملی، حزب مردم ویکی از پایه‌گذاران اصیل شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان و عضو ارشد بیروی اجراییهٔ شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان بود. او برای مدت هشت سال رییس شورای اروپایی حزب بود و به‌طور موفقانه شورای اروپایی را رهبری نمود.

نقش رفیق کاوه به‌مثابه یک رزمنده شجاع، پاکنهاد و اصولمند در سمت دهی حزب و جنبش و جلوگیری آن از کژروی‌ها، انحرافات  و معاملات سیاسی اظهر من‌الشمس است. او پیوسته برای سلامتی آرمانی و اندیشوی حزب مبارزه می‌نمود و با خودکامگی، استبداد و بی‌عدالتی در ستیز بود.

زنده‌یاد رفیق کاوه کارمل رنج بزرگی را به خاطر انقطاب و تعدد جزایر سیاسی و سازمانی در قلمرو نهضت ترقی‌خواه افغانستان تحمل می‌نمود و عاشقانه تمامی تلاش‌ها و مساعی خویش را در راه وحدت، اتحاد و همبستگی نهضت ترقی‌خواه افغانستان به انجام رسانید.

کاوه کارمل چهره محبوب، شخصیت، مهربان، انسان صمیمی، شکیبا و دارایی عالی‌ترین سجایای انسانی بود. جایگاه سیاسی و معنوی او برای همیش در میان نهضت چپ افغانستان خالی خواهد بود.

بیروی اجراییه شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان متعهد است تا داعیه سترگ و راه و آرمان رفیق کاوه کارمل گرامی را در خط مبارزه سیاسی تا آخر و بدون تزلزل ادامه دهد.

بیروی اجراییه شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان مراتب  تسلیت و همدردی عمیق خویش را به خاطر این حادثه اندوه‌بار برای خانواده و به‌ویژه مادر مهربان رفیق کاوه کارمل، همشیره گرامی‌اش رفیق اناهیتا و برادر عزیزشان رفیق و ستوک، همه بستگان و رفقا ابراز نموده برای زنده‌یاد کاوه کارمل عزیز فردوس برین و برای دوستان صبر و شکیبایی آرزو می‌نماید.

یادش جاویدان باد

 

داکتر حبیب منگل

 

رییس شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان

پیام تسلیت شورای انگلستان حزب آبادی افغانستان"  

با تاسف فراوان  خبر درگذشت رفیق  کاوه کارمل فرزند  زنده یاد رفیق ببرک کارمل   را حاصل نمودیم .

رفیق کاوه کارمل   از طراز رزمندگان نهضت ترقی‌خواه کشور، از جمله کادر های پاک‌نهاد وشخصیت عالی ونامدار نهضت دادخواه افغانستان بود.

رفیق  ازرهروان پر سابقه نهضت ترقیخواه وطن ومبارز صدیق بود. اوپیوسته با اعتقاد وباور های محکم و استوار به آرمانهای زحمتکشان وملت های ستمدیده کشور در خط داد خواهی وعدالت اجتماعی مبارزه می‌نمود.

او انسان متین،شخصیت شکیبا وصبور ودارای عالیترین سجایایی انسانی بود .

به مناسبت درگذشت المناک  رفیق کاوه این مرد متعهد وبا وقار مراتب عمیق همدردی وتسلیت خویش را ابراز نموده برای خانواده گرامی ورفقا  ودوستان زنده یاد کاوه کار مل  و هم رزمان شان صبر وشکیبای وبرای مرحومی بهشت برین مسئلت مینمایم .

عزیز احمد  “روبین”

 

رییس شورای کشوری انگلستان حزب آبادی افغانستان


پیام تسلیت شورای کشوری فرانسه حزب ابادی افغانستان  !

بدینوسیله شورای کشوری فرانسه حزب ابادی افغانستان مراتب تسلیت ، غمشریکی و همبستگی  خویش را به مناسبت درگذشت نا به هنگام رفیق عزیز ما کاوه کارمل فرزند ارشد مرحوم ببرک کارمل ریس جمهور اسبق افغانستان برای والده داغدار شان محبوبه کارمل ،فامیل محترم شان ، هیت رهبری شورای اروپایی حزب ابادی افغانستان  ، تمام اعضای رزمنده حزب ابادی افغانسان و جامعه سیاسی و جنبش های ترقی خواهانه افغانسان ابراز نموده برای بازمانده گان و دوستان صبر جمیل و برای رفیق کاوه عزیر جنت فردوس آرزو مینماییم .

انجنیر نعمت

 ریس شورای کشوری فرانسه


پیام تسلیت شورای کشوری بلجیم

رفقای محترم و همرزمان گرامی را درود و با شنیدن خبر درگذشت رفیق کاوه کارمل احساس تاثر می‌کنیم و نبود این شخصیت روف و مهربان که الگوی از صداقت و محبت بود ضایعه بزرگی میدانیم و از این طریق خدمت خانواده فقید کارمل بزرگ و منجمله مادر بزرگوار شان ،رفیق اناهیتا جان ،وستوک‌عزیز و همه رفقا و پیروان جنبش دیموکراتیک عرض تسلیت داریم و صبر برهمه دوست داران رفیق کاوه عزیز ارزومیکنم و یاد خاطرات شان جاودان باد.

درود بر روح رفیق کاوه کارمل فقید

 

شریف فولاد ریس شورای کشوری مقیم بلجیم


پیام تسلیت و همدری شورای کشوری ناروی حزب آبادی افغانستان

با تالم و اندوه فراوان اطلاع یافتیم که شخصیت عالیقدر ، مبارزنستوه راه آزادی و تامین عدالت ‌اجتماعی رفیق ارجمند کاوه (کارمل )فرزند بزرگ مرد تاریخ  مبارزات دادخواهانه کشور مرحوم زنده یاد ببرک کارمل رهبر فقید حزب دموکراتیک خلق و ریس جمهور پیشین جمهوری دموکراتیک افغانستان داعیه اجل را لبیک گفته وبه رحمت حق پیوست.

انالله و انالیه راجعون

مرحوم کاوه ( کارمل)فرزند راستین و مبارز راه ازادی،  دموکراسی،ترقی، عدالت و پیشرفت اجتماعی کشور بود. مرحوم تا پایان زندگی به ارمان های بزرگ خدمت به مردم و میهن صادقانه گام برداشت و در راه و رسم مبارزه سترگ سیاسی خویش که از خانواده بزرگ ومحترم شان به میراث گرفته بودند وفادار باقی ماند.

شورای کشوری ناروی حزب آبادی افغانستان ، درگذشت نابهنگام رفیق کاوه (کارمل )را به مادر گران ارج وبزرگوار ،  محترمه محبوبه جان (کارمل ) ، خانواده محترم شان،همه رفقا، دوستان و کلیه مبارزان راه صلح،ازادی و ترقی تسلیت عرض نموده و برای متوفی از بارگاه ایزد منان جنت فردوس استدعا مینمائیم.

روح شان شاد و خاطره اش جاویدان باد

  احمد گل صبا

ریس شورای کشوری ناروی حزب آبادی افغانستان


محمدنعیم غیور

پیام تسلیت جمعی از اعضای سابق و هوا خواهان حزب دموکراتیک خلق افغانستان( حزب وطن ) در ولایت هرات و حوزه غرب و مقیم داخل و خارج کشور به مناسبت در گذشت مرحوم مغفور کاوه کارمل فرزند ارشد مرحوم مغفور ببرک کارمل رهبر صادق و بی بدیل اسبق حزب دموکراتیک خلق افغانستان و ریس جمهور سابق کشور ۱۱ میزان ۱۴۰۱ مطابق ۳ اکتوبر ۲۰۲۲

انا لله و انا الیه راجعون

با کمال تاسف اطلاع حاصل نمودیم که رفیق کاوه کارمل بعد از یک مریضی کوتاه که انگیزه اش همانا درد و رنج بیکران مردم مظلوم افغانستان بوده. داعی اجل را لبیک گفته و به لقاءالله پیوسته.

تا وقتی هستم ای رفیق ندانی که کیستم

روزی سراغ وقت من آیی که نیستم

گر بماندیم، زنده بر دوزیم   

جامه ای کز فراغ چاک شده

ور بمردیم عذر ما بپذیر      

ای بسا آرزو که در خاک شده

واقعا مرحوم ببرک کارمل و خانواده ای مبارز، متعهد، صادق و وفادارش به آرمان‌های حزب دموکراتیک خلق افغانستان و همچنان مجموعه مبارزان پاک و صادق حزب دموکراتیک خلق افغانستان از زمره ای کسانی بودند که چه در دوران مبارزات بخاطر ختم رنجهای بیکران مردم افغانستان و ارمغان تعالی و سعادت به مردم خوب ما و چه در دوران قدرت و حاکمیت و بالاخره تا پایان زندگی، واقعا آنطور که شایسته و حق شان بود درک و دانسته نشدند. و بزرگانی از این خانواده ای بزرگ یکی پی دیگر آرزو های سترگ شانرا که چیزی غیر از صلح و ثبات و پیشرفت و ترقی وطن و هموطنان نبود با خاک بردند. روح شان شاد و خاطرات شان گرامی باد

مرحوم کاوه کارمل از گفتار نیک و اخلاف عالی ایکه از پدر بزرگوار و عالیقدر خود، به ارث برده بود. خاطراتی را در ذهن و روح هر یک ما همرزمان و بازماندگانش به جا گذاشت.

او سخت از تحولات ۸ ثور ۱۳۷۱ سقوط حاکمیت حزب و سایر تحولات تاریک و سیاه و حاکمیت جهل، استبداد، فساد و مداخلات ویرانگر خارجی در سی سال اخیر  رنج میبرد.

 

ضمن عرض تسلیت به مادر بزرگوار او محترمه محبوبه کارمل و باقی بازماند گان، همرزمان و همفکران برای ایشان آرزوی صبر  و استقامت و جایگاه مرحوم مغفور کاوه کارمل را در جنت الفردوس از الله ج  آرزو داریم.       بااحترام

سوگنامه

شورای کشوری یونان حزب آبادی افغانستان

با درود و دریغ فراوان آگاهی حاصل شد که رفیق بسیار ارجمند و عزیز ما رفیق کاوه کارمل گرامی به تاریخ دوم اکتوبر سال جاری بنا بر بیماری که به آن دچار شده بودند خانواده، دوستان و رفقایش را تنها گذاشت و جهان فانی را به عمر پنجاه و نو سالگی ترک گفت.

رفیق کاوه کارمل رفیق وطن‌پرست آگاه، متواضع، مؤدب، مهربان، صمیمی، و رفیق همه بود. رفیق کاوه گرامی مجدانه تلاش می‌کرد با کار وسیعی سیاسی در محافل گوناگون و تماس‌های انفرادی به‌منظور همسویی، اتحاد و همبستگی قشر وسیعی از نیروهای ملی و دموکرات به نحو شایسته مثمر واقع شوند. رفیق کاوه کارمل در جهت رشد و تقویت ساختارهای حزبی حزب آبادی افغانستان می‌کوشید و نقش او در ایجاد و رشد شورای کشوری یونان خیلی برجسته است.

شورای کشوری یونان از درگذشت نابهنگام این رفیق ارجمند و شخصیت مهربان، متواضع و رفیق استوار خود را سوگوار بوده این حادثه اندوه‌بار برای مادر داغ دیده اش بانوی قهرمان محبوبه جان کارمل، همسر مهربانش، فرزندانش، برادرش رفیق وستوک گرامی، خواهرش اناهیتا جان صفدر، خانواده محترم شان و همه دوستان و رفقای عزیز تسلیت می‌گوییم.

نبود رفیق کاوه کارمل گرامی برای جنبش ترقی‌خواهانه و دموکراتیک افغانستان، ضایعه جبران‌ناپذیر است.

روح شان شاد و خاطرات شان گرامی باد.

آرام بخواب رفیق کاوه عزیز!

 

ابوبکر فیض


پیام همدردی و غمشریکی شورای کشوری سویدن

پائیزی که گل دیگری از باغستان نهضت دموکراسی و ترقیخواهی را نا بهنگام پرپر کرد!

رفیق کاوه کارمل عزیز با سفر بی بازگشت  و جاودانه شد نش قلوب رفقا و همرزمان خود را جریحه دار ساخت.

دست نا مهربان طبیعت این بار گل معطر و زیبای باغستان روشنگری را از میان سایر گلهای این باغ قبل از وقت برچید.

نبود رفیق کاوه عزیز بعنوان شخصیت مدبر, مبارز نستوه و رفیق همرزم, ضایعه بزرگ و جبران ناپذیر خانواده جنبش چپ تلقی میگردد.

شورای کشوری سویدن حزب آبادی افغانستان در حالیکه مراتب تسلیات عمیق خویش را نسبت این اندوه و ضایعه عظیم برای خانواده گرانقدر زنده یاد رفیق کارمل بزرگ, بویژه مادر معنوی ما محبوبه جان کارمل, همرزمان و دوستان جاودان یاد رفیق کاوه کارمل ابراز میدارد, خود را در سوگ عزیز از دست رفته سهیم دانسته, بر روانش درود میفرستد.

روحش شاد, راه و آرمانش پر رهرو و خاظراتش ماندگار باد!

خلیل یوسف

 

رئیس شورای کشوری سویدن حزب آبادی فغانستانرییس شورای کشوری یونان ح.آ.ا

پیام شورای کشوری هالند حزب آبادی افغانستان

به مناسبت درگذشت رفیق ارزشمند کاوه کارمل

رفقای  نهایت عزیز وعزیزالقدر ؛

با هزاران درد واندوه بی پایان که حزب آبادی  افغانستان ، نهضت چپ دمکرات و مردم دردمند کشور یکی از فرزندان دلسوز ،فرد انقلابی وشخصیت عالی و انسانی خود رفیق کاوه کارمل را از دست داد.

بدین مناسبت شورای کشوری هالند حزب آبادی افغانستان مراتب  تسلیت و همدردی عمیق خویش را به خاطر این حادثه المناک برای خانواده و بویژه مادر مهربان رفیق کاوه کارمل،همشیره گرامی اش رفیق اناهیتا وبرادر عزیز شان رفیق وستوک،همه خویشاوندان ، اقارب ورفقا ابراز نموده برای زنده یاد کاوه کارمل عزیز فردوس برین وبرای دوستان صبر وشکیبایی آرزو می‌نماید.

یاد و خاطرات کاوه عزیز جاویدان و ماندگار باد

انحنیر نورانی

رییس شورای کشوری هالند حزب آبادی افغانستان


مرد نمیرد به مرگ، مرگ از او نام جست

نام چو جاوید گشت مردنش آسان کجاست

پیام تسلیت و همدردی ائتلاف نیروهای ملی-دموکرات افغانستان

بمناسبت مرگ نابهنگام رفیق کاوه کارمل

درگذشت نابهنگام رفیق کاوه کارمل قلب همه عزیزان، رفقا و دوستان شان را جریحه دار ساخت،

رفیق کاوه مبارز وطنپرست، آگاه، بردبار، دلسوز، استوار در راه تامین عدالت اجتماعی، ترقی، آزادی و دموکراسی بوده و همواره در تلاش تشکل نیروهای ح.د.خ.ا و نیز در تشکیل ائتلاف نیروهای ملی-دموکرات افغانستان نقش مؤثری را ایفا نموده است.

مرگ رفیق کاوه ضایعه ی جبران ناپذیری برای نیروهای مترقی، وطنپرست، عدالتخواه و صادق کشور میباشد.

رهبری ائتلاف نیروهای ملی-دموکرات افغانستان در حالیکه خود را در این غم بزرگ شریک میدانند بدین مناسبت مراتب تآثرات عمیق قلبی و تسلیت رفقا را خدمت محبوبه کارمل، همسر عزیز، فرزندان گرامی شان آرمان جان و سلیمان جان، برای وستوک عزیز و آناهیتا گرامی، رفقا، دوستان و عزیزان داغدار شان ابراز نموده، و برای همه عزیزان شکیبایی آرزو میکنیم.

یاد و خاطر کاوه گرامی باد!

 

دبیر خانه ائتلاف نیروهای ملی-دموکرات افغانستان

دردا و دریغا که باز هم یک عضو ، یک دوست و یک رفیق دیگر از خانواده جنبش دموکراتیک و مترقی خود را از دست دادیم و این یکی، این بار کاوه عزیز است.  شخصیت صبور، عدالت خواه، مترقی و دوست داشتنی که همیشه در تلاش بوده تا  پرچم جنبش مترقی را در پهلوی همه رهروان این مکتب، به معنای واقعی کلمه، در اهتزاز نگه دارد. و با تأسف که دگر جسمآ در بین ما نیست.  بدین وسیله به نمایندگی از رفقای شورای کشوری انگلستان، صمیمانه ترین درود های خویش را به روان پاک شان میفرستم، روح شان  شاد و جنت فردوس منزلگاه اش. به مادر گرامی، به تک تک اعضای فامیل، اقارب ، دوستان و رفقا ، ابراز تسليت نموده و صبر و حوصله مندی آرزو می نمایم. روح شان شاد و یاد شان گرامی و در خاطره ها جاویدانه باد.

عزیز رابین

عارف عرفان
عارف عرفان

سایهٔ سوگواری بزرگ درگذشت

 کاوه کارمل برمکتب سیاسی مان

رفقا ودوستان عزیز وگرامی ؛

خانواده سیاسی ما سخت داغدار شد؛

باتأثرآگاه شدیم که رفیق کاوه کارمل فرزند ارشد رفیق عزیز وگرامی ما رفیق ببرک کارمل که باقاتل خموش سرطان خون درگیر بود، لاجرم وبطور نابهنگام از نفس افتید وبا کاروان رفتگان همسفر گردید.

بیگمان این خبراندوهبار که ازدرون خانواده مرشد سیاسی مان برخاست برتار وپود رهروان وهواداران این مکتب وکلیه نیروهای ملی ،مترقی،وطنپرست وعدالت خواه و همه مردم شریف و قدرشناس افغانستان اثرات غمباری به جاخواهد گذاشت.

کاوه کارمل ازطراز رهروان نستوه و صادق نهضت دادخواه وطن از عنفوان جوانی با پیروی از آرمانها واندیشه های والا وعدالت خواهانه حزب دموکراتیک خلق افغانستان ورهبر آن فقید ببرک کارمل، پرچم مبارزه را بدوش کشید و تمام عمر به مبارزات بی امان تا آخرین لحظه حیات در خط آرمانی آن ادامه داد.او یک مبارز آگاه ،انسان شجاع ودارایی روح تسلیم ناپذیر در برابر ستم پیشگان وپایهٔ متین و استوار جنبش ترقی‌خواه افغانستان واندیشه های والای آن بود.

به دنبال فروپاشی حزب دموکراتیک خلق افغانستان نقش او برای تجدید حیات دوباره ،بسیج ،انسجام وپایگذازی نهضت ترقی‌خواه افغانستان در داخل کشور و ماورایی بیرون مرزی بویژه در قلمرو مسکو واروپا از اهمیت بسزایی برخوردار می باشد.

به سلسله این نقش آفرینی ها ودر پی رخداد های بحرانی درون  سازمانی وعزم فرونشانی این بحران هااو بربنیاد نیاز زمان به حیث رییس شورای اروپایی »حزب مردم افغانستان» انتخاب گردید وبرای مدت هفت سال رهبری آن سازمان راطور موفقانه بدوش داشت.

کاوه کارمل انسان مدارا گر و نمونه عالی از اصولیت، همپذیری ،دگر اندیشی،تجدد گرایی،وحدت و همبستگی بودوبا باور های ریشه دار اش مستدام سخنگوی درد بینوایان افغانستان بود. 

او در هجرت سرای اروپا ،نبض رخداد ها وتحولات سیاسی میهن را حس میکرد ومبتنی برتعهد سیاسی بر نیاز های تاریخی بطرز ریالستیک از رخداد ها، رویه پردازی نموده وبا تصویر بخشی حوادث،نقش یک رزم آورایثار گر،اصولمند و رسالتمند را برای سمت دهی جامعه افغانستان ومهار سازی بحرانات فزاینده کشور ایفا می‌نمود.

کاوه کارمل از لحاظ رفتاری،شخصیت انسان مدار،مهذب،متواضع صادق،صمیمی و مهربان بود.

در جو طوفانی سیاسی کنونی،وجود شبستان سیاه و تاریک در کشور وفروریزی ستاره های درخشان از آسمان روشنفکری در افغانستان،فقدان این رزمنده میهن‌دوست برای نهضت ترقی‌خواه افغانستان یک ضایعه بزرگ وجبران ناپذیر تلقی می‌گردد.

رفقا ودوستان گرامی؛

درین لحظات درد آلود سفر بی برگشت رفیق عزیز ما کاوه کارمل را برای خانواده گرامی بویژه مادر بزرگوارش محبوبه کارمل،همه دوستان ورفقا وهواداران نهضت ترقی‌خواه افغانستان تسلیت گفته برای زنده یاد کاوه کارمل فردوس برین وبرای بستگان ،رفقا ودوستان صبر و شکیبایی مسئلت می‌نمایم ؛

 

روحش شادوخاطرش ماندگار ؛ 


من آن ابرم که می‌خواهد ببارد

دل تنگم هوای گریه دارد

دل تنگم غریب این در و دشت

نمی‌داند کجا سر می‌گذارد …

سوگ نامه 

مجمع هماهنگی عدالت اجتماعی مردم افغانستان

با تاسف و تاءلم که دیشب  کاوه کارمل فرزند رهبر فقید و زنده یاد ببرک کارمل در اثر مریضی مدحش سرطان در کشور دانمارک آخرین نفس های را با دلی ناامید خسته از جفا های روزگار کشید و به هفت هزار ساله گان پیوست و آسمانی شد .

کاوه کارمل نواسه یک افسر بلند پایه دوران شاهی جنرال محمد حسین خان  و فرزند رهبر  انقلابی ، روشنگر زمان خود ، پیشکسوت جنبش چپ دموکراتیک  وکیل در پارلمان زمان پادشاهی ظاهرخان ، و مبارز روشنفکر ، روشنگر ایکه با مبارزه سرسختانه خود موجب آزادی ملیت های پرً غرور ساکن کشور گردیده

و برای تامین حقوق حقه آنها و عدالت اجتماعی  افراد و اشخاص از هر ملیت محترم چه تاجک ، ازبک ، هزاره ، ترکمن ، پشه یی ، نورستانی ، ایماق،   سادات ، در حکومت سهم داشته باشند و اولاد های اتها شامل مکاتب گردند ، از سویه ها و رتبه های علمی  مسلکی  و ظرفیت های بلند برخوردار شوند و در ساختار جامعه ملی دموکراتیک  سهم بگیرند کار و مبارزه سرسختانه کرد و حتی راهی زندان مخوف و سیاچال های پادشاهی وقت گردید تا این ملیت های باهم برادر به ازادی های فردی و شهروندی خویش دست یابی پیدا بکنند . .

اما همبن رهبر معظم  خود غریبانه زیست در همینجاه خانه فقیرانه پدری اش نه از خودش بلکه از پدرش جنرال محمد حسین خان  میباشد  حالا که زندگی چنین رهبری را مطالعه میکنیم درمی‌یابیم که صداقت ایمانی ، وجدانی و نجابت اش لایتنهایی  است  برای خود و فرزندان خود قصر ها بلند منزل ها تانک تیل ها شهرک ها جور نکرد ، استفاده از پول بیت المال نکرد ، موتر های ضد کلوله ، زرهی نه برای خود خرید و نه هم زیر پای فرزندان خود قرار نداد  نه خود در زنده گی خویش از معیشت   زندگی استفاده کرد و نه هم فرزندان اش  پس در یک نکته باید نوشت که امروز مرگ چنین فرزندان نیکو نام و پاکیزه سرشک جانگداز است و درد ناک ، !

کاوه کارمل خود هم در راه روشنگری تا آخر عمر خود کار فعالیت و مبارزه کرد ، ریس دوره یی جنبش ترقی مردم افغانستان  که بعداً به حزب آبادی تغیر نام کرد را با افتخار به پیشبرد ، در وحدت عمل و نطر جمع از خود پذیری اعضای رهبری حزب و اعضای حزب تلاش فراوان نمود .

روح این فرزند علم ، فرهنگ ، صداقت ، نجابت ، و مبارز نستوه شاد خاطرش  آرام بادا. 

باعرض حرمت و تسلیت

نجیب الله پاشان

 

موسس مجمع هماهنگی عدالت اجتماعی مردم افغانستان.

دستگیر صادقی:

در سوگ درگذشت رفیق عزیز مان کاوه جان کارمل!

با دریغ و درد فراوان به آگاهی می‌رسانم که امروز در تاریخ دوم اکتوبر سال 2022 حوالی ساعت هفت شام در شفاخانه غاسکیله دنمارک، یکی از بهترین های مان را از دست دادیم. دوست و رفیق ارجمند ما کاوه جان کارمل پسر شادروان ببرک کارمل عزیز، بنابر بیماری مدهشی که به آن دچار شده بود، دنیای مادی ما را به عمر پنجاه و نو سالگی سرانجام ترک گفت و به گذشته گان و جانبازان پُر افتخار وطن مان و مبارزان راه ترقی، آزادی و عدالت اجتماعی پیوست.

این رفیق وطن دوست، آگاه، مهربان، صمیمی، متواضع، مودب، بی‌تفاوت به انگیزه های مادی و فقیرمشرب، از دوری وطن و کشور محبوب مان افغانستان سخت رنج می‌برد. کاوه جان کارمل به کشور عزیز و مردمان دلیر آن عشق می‌ورزید و همواره بخاطر تامین عدالت اجتماعی، حقوق شهروندی، برابری، رفاه مردم ستمدیده و زحمتکش افغانستان، شگوفایی زنده‌گی اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی کشور می‌اندیشید و مبارزه می‌کرد. وی با تعصب و تبعیض سخت بیگانه بود؛ تلاش می‌کرد با کار سیاسی ـ اجتماعی و فرهنگی در محافل گوناگون و هم‌دلی با لایه های مختلف جمعیت پراگنده شده و ساکن در خارج از کشور، سهم خود را در همبستکی، اتحاد، همدلی و همکاری باهمی، به نحو شایسته بجا آورد.

کاوه جان کارمل سالهای جوانی را برای  کسب آموزش در سطوح عالی دانشگاهی در مسکو سپری کرد و پس از آن هم‌مانند با صدهاهزار جوان آموزش دیده در مهاجرت و پناهنده‌گی و در حقیقت در آواره گی در دنمارک و آلمان گذشتاند. وی هیچ گاه فرصت عملی خدمت در داخل کشور عزیز و برای مردم افغانستان را نیافت. این امر همواره موجب تاثر و تاسف عمیق  وی می‌گردید.

آرزوهای بزرگی در سینه داشت و ای بسا آرزو ها که همواره خاک می‌شوند و به ثمر نمی‌رسند.

درگذشت نابهنگام این دوست مهربان، متواضع و رفیق استوار در روزهای دشوار را برای مادر داغ دیده اش بانوی قهرمان محبوبه جان کارمل، فرزندانش آرمان جان و سلیمان جان، برادرش وستوک عزیز، خواهرش اناهیتای عزیز، خانواده محترم شان و همه دوستان و رفقای عزیز با دل پُر درد و اندوه جانسوز، تسلیت می‌گوییم.

نبود وی در این مرحله بسیار حساس برای جنبش ترقی خواهانه و دموکراتیک افغانستان، ضایعه جبران ناپذیر بشمار می رود.

روانش را شاد می‌خواهیم و یاد و خاطره‌های فراموش ناشدنی اش را همواره گرامی می‌داریم.

آرام بخواب رفیق عزیز! راه تو و آرمان های مردمی و انسانی تو، برای همیشه و با افتخار ادامه می‌یابد و یاد تو همواره گرامی می‌ماند.

دستگیر صادقی

و خانواده صادقی

پیام تسلیت کميته رهبری نوين حزب دموکراتيک خلق افغانستان
( حزب زحمتکشــــــــــــــــــــــــــان افغانستان)

۲ / ۱۰ / ۲۰۲۲


هجوم پی در پی مرگ

با اندوه جانکاه و روان سوز و با دنیایی از آه و افسوس و حسرت، به آگاهی کلیه پیکار جویان انقلابی افغانستان رسانیده می شود که باز مرگ به نامردی یک همرزم فرهیخته و پاک نهاد مان را به غنیمت گرفت و از زمره ی فرزندان با وفای راه انسانیت، یک مبارز نستوه و پاکیزه سرشت را که همواره درامر خدمت به مردم و میهنش بود، به کام نیستی فرو برد.
آری! مرگ با لجاجت غم می پاشد و درد کوچ عزیزی را به وادی خموشان ابدی، به خانواده ها تحفه می دهد. دردی که استخوان ها و همه ی تار و پود وجود اعضای خانواده ها را می سوزاند و تأثیر آن برای همیشه باقی می ماند.
خانواده ی حزب دموکراتیک خلق افغانستان ( حزب زحمتکشان ) در هجوم مرگ بر زندگی، یکی ازرفقای پاکيزه سرشت و سنگرنشين خود را از دست داد.

امروز ( ۲ / ۱۰ / ۲۰۲۲) مرگ، رفیق کاوه کارمل، فرزند فرهيخته و نکونام زنده ياد ببرک کارمل، رهبر پيشين ح. د. خ. ا را، که در بیمارستان با بیماری سرطان خون دست و پنجه نرم می کرد، از ما گرفت و در این نبرد مرگ با زندگی، مرگ برنده شد.

رفیق کاوه کارمل را که لبریز ازسجایای عالی انسانی بود و با زیوردانش و آگاهی سیاسی و اجتماعی آراسته، از دست دادیم؛ لیکن رزم و پيکار مداوم وی در راه وحدت خانواده ح. د. خ. ا و اتحاد همه نيروهای ملی و دموکراتيک دريک سنگر واحد برای نجات ميهن و مردم مان از پنجه های خونين اشغالگران خارجی و ددمنشان داخلی؛ توأم با خاطره هایش همیشه با فرزندان خانواده جنبش انقلابی و مدافع زحمتکشان خواهد بود.

در گذشت غم انگیز رفیق کاوه کارمل عزيز را به همه رفقا و دوستان و کلیه راهروان راه آزادی و آزادگی، دموکراسی، پیشرفت و عدالت اجتماعی؛ بويژه به مادر داغدار؛ همسردرسوگ نشسته؛ پسران و همه اعضای خانواده ی نيک نام و درد ديده اش تسليت گفته، برای هريک از بازماندگان اين همرزم عزيز، مزيد بر ابراز تعزيت؛ صبر، حوصله وشکيبانی نيرومندتر ازاين اندوه بزرگ را آرزو می نماييم.

نام و یاد رفیق کاوه کارمل همیشه باد!

کميته رهبری نوين حزب دموکراتيک خلق افغانستان

 

حزب زحمتکـشـــــــــــــــــــــــــــــان افغانستان

ظهور الله ظهوری
ظهور الله ظهوری

پیام همدردی نهضت دادخواهانۀ افغانستان(ندا) به مناسبت وفات زنده یاد محترم کاوه کارمل :

ازدرگذشت زنده یاد کاوه کارمل پسر کهتر شادروان کارمل که براثر سرطان خون به عمر59 ساله گی به تاریخ دوم اکتوبر 2022در

یکی ازبیمارستان های دنمارک چشم از جهان بست آگاه شدیم . شادروان کاوه کارمل رامحترم عارف عرفان یکتن ازهمرزمانش چنین معرفی کرده اند :« ...او یک مبارز آگاه ،انسان شجاع ودارایی روح تسلیم ناپذیر در برابر ستم پیشگان وپایهٔ متین و استوار جنبش ترقی‌خواه افغانستان واندیشه های والای آن بود ». وی به ادامه می نگارد که

کاوۀ کارمل شخصیت انسان مدار،مهذب،متواضع صادق، صمیمی و مهربان بود که تا آخیرین روزهای حیاتش به خط آرمانی خویش وفادار ماند وبرای پیروزی آن تلاش وپیکارنمود.

 

نهضت دادخواهانۀ افغانستان درحالی که وفات این شخصیت مبارز را برای جنبش آزادیبخش وعدالت خواهانۀ افغانستان یک ضایعۀ ناگوار میداند ؛ نبودوی را نه تنها به بازمانده گان ،خانواده ؛دوستان وهمرزمانش تسلیت می گوید ؛بلکه خودرا درین اندوه بزرگ با آنها شریک میداند . روانش شاد ویادش گرامی باد !

ظهور الله ظهوری


بسم الله الرحمن الرحیم

پیام تسلیت

حزب همبستگی مردم سعادتمند افغانستان

و حرکت ملی تحویل طلبان افغانستان

مورخ 02.10.2022

به‌ تأسف اطلاع حاصل نمودیم که مرحوم رفیق کاوه (کارمل ) یک کادر نهایت صبور،  با احساس، دلسوز به وطن و ملت رنجدیده ما اين دونیا فانی را وداع گفت .

 وَبَشِّرِ الصَّابرِینَ الَّذینَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَهٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ

درگذشت کاوه( کارمل) یک ضایعه بزرگ براي  کشور عزیز ما ثمرده میشود.

درگذشت نا به هنگام رفیق کاوه( کارمل)  را به خانواده محترم شان ، دوستان و رفقای همرزم تسلیت عرض نموده و از خداوند متعال برای مرحومی جنت فردوس را استدعا می نمايم.

روحش شاد يادش گرامی باد

خواجه محمد (صدیقی )

رهبر حزب همبستگی مردم سعادتمند افغانستان

 

و معاون حرکت ملی تحول طلبان افغانستان


ملگری کاوه کارمل هم په ابدي سفر ولاړ

انا الله وانا الیه راجعون

همدا شيبه مې د هغه د تلو تريخ او دردوونکی خبر تر لاسه کړ . يوه ملگری ليکلي و : کاوه کارمل هم له موږ څخه خپله لاره بېله کړه . خبر لڼد و ، خو دردوونکی او له غمه ډک .

ملگری کاوه کارمل چې د خپل ژوندانه ډېره برخه يې د پوهې او او حلو خلو له لارې خپل هېواد او هېوادوالو ته د خدمت چارې ته ځانگړې کړې وه، د ستورو دونيا ته کډه وکړه او ياران يې د خپلې بې وخته مړينې د ماتم پر ټغر کښېنول .

هغه يو صادق او صميمي ملگری، يو متواضع او زړه سوانده او په خلکو مین او يو دروند او سپېڅلی مهربانت ، شخصيت و چې ځای به يې تل تش پاتې شي.

مونږپه داسې حال کې چې د اروا ښاد د تلو په ستر غم کې د ده له درنې کورنۍ ، محبوبه کارمل دده درنی مور دوستانو او ملگرو سره شريک يو ، اروا يې ښاد او ياد يې تل شين غواړم . کورنۍ ، دوستانو او ملگرو ته د دغې سترې او نه جبرانېدونکې ضايعې له امله تسليت وايم .

روح يې ښاد، ياد يې ژوندی او لاره يې روښانه اوسه.

انجنیر حبیب الله فتاح

در غم و اندوه یک رفیق و دوست خوب!

کاوه جان را از دور های دور از دوران نوجوانی و جوانی می شناختم،هنوز برای تحصیلات عالی به ماسکو نرفته بود،گاههای از سیاست و وضعیت جوانان کشور صحبت می کردیم،با وجودیکه پدرش زنده یاد ببرک کارمل در مقام رهبری حزب و حاکمیت قرار داشت اما همچون پدرش،کاوه انسان بدون تشریفات و رفیق خوب همه بود.

هر باریکه به ماسکو می رفتم از محبت و همدلی کاوه عزیز بی بهره نمی ماندم

پس از تغییر ۱۹۹۲ وی به دانمارک رفت،مثل هزاران دیگر بی وطنی را تجربه کرد،اما متعهد به آرمان‌های ترقیخواهان و دادخواهان باقی ماند،در تمام دوره مهاجرت همگام و هم یار رفیقا و دوستان خود باقی ماند.

کاوه کارمل پلی بود برای وحدت و استحکام سیاسی و تشکیلاتی نیرو های مترقی و دموکرات،نقش وی در رهبری شورای اروپایی نهضت میهنی که بعد ها بنام حزب مردم و حزب آبادی تغییر نام داد برجسته بود،بخصوص در سه سال اخیر برای اصولیت و فعالیت موثر شورای اروپایی حزب آبادی مدبرانه کار و فعالیت کرد که نتایج مهم و ارزنده را با خود داشت.

کاوه سخنران مودب،انسان معتدل،چهره جذاب و شخصیت عالی سیاسی بود،همچنان وی یک رفیق و دوست خوب به همه بود

در فکر و اندیشه کاوه عزیز مثل پدر بزرگوار اش زنده یاد ببرک کارمل هیچ گونه تعصب قومی،زبانی و سمتی وحود نداشت،او برای مردم وطنش سعادت،عدالت،دموکراسی و آزادی را می خواست و علیه هر گونه برترگرایی قرار داشت.

کاوه عزیز رفیق روز های تنهایی ام بود،تقریبأ هر دو روز یکبار با هم صحبت می کردیم و به تبادل نظر مفید و ضرور می پرداختیم.

سه روز قبل از رفتن به بیمارستان با هم صحبت کردیم از خسته گی و نبود اوکسیجن کافی شکایت داشت اما آنقدر ها جدی نمی گرفت تا اینکه از پا افتاد و زیر تجربه طبابت قرار گرفت.

او با تمام توان و شیمه علیه مرض ناخوانده مبارزه و ایستاده گی کرد، دو باره در لبانش خنده آمد و همه را امید وار برای زنده ماندن ساخت،اما افسوس و صد افسوس که شکست خورد و در جمع جاویدانه ها پیوست.

کاوه رفت اما ، ما را در غم بزرگ قرار داد،مرگ وی جبران ناپذیر است!

آخرین سخن کاوه جان به یادم است که گفت:

اگر متحد و همگام نشویم،نابود می شویم و شکست بزرگ را تحمل خواهیم کرد.

رفیقا و هم رزمان کاوه و همه ی نیرو های مترقی و دموکرات!

بیایید از گذشته و امروز درس بگیریم،فکر ایجاد و متحد شویم برای آزادی و عدالت و برای رهایی انسان درمند افغانستان از جهالت،بنیادگرایی و افراطگرایی.

یاد کاوه عزیز و یاد همه رفته گان راه آزادی،عدالت،ترقی،دموکراسی و انسانیت گرامی باد!

برای محبوبه جان کارمل، خانواده کارمل بزرگ،همه دوستان و رفیقای کاوه عزیز صبر و شکیبایی آرزو دارم!

صمد کارمند

سوم‌ اکتوبر ۲۰۲۲

 

هامبورگ،جمهوری المان فدرال


پیام تسليت وهمدردی داکتر اسدالله حبیب

بمناسبت درگذشت کاوه کارمل

با درد و اندوه بی پايان خبر آمد، که کاوه کارمل، فرزند برومند زنده ياد ببرک کارمل، رییس جمهور پيشين افغانستان، در اثر بيماری ای که عاید حالش گرديده بود، ازاين جهان پراز درد و رنج، چشم بسته و به ابديت پيوسته است.

تاجايی که کاوه کارمل را می شناسم، وی درکنار کسب آموزشهای عالی دانشگاهی، اصول و رموز مبارزه بخاطر نجات انسان را از قيد هرگونه اسارت مادی و معنوی؛ توأم با اخلاق نيکو، برخورد عالی انسانی با رفیق ها و دوستان را از پدر بزرگوارش زنده ياد ببرک کارمل آموخت و همه را با امانت کامل به جامعه انسانی تقديم نمود.

ازاين رو نبود کاوه کارمل را برای ميهن، مردم و جنبش روشنگری؛ بويژه درميان نيروهای ملی و دموکراتيک افغانستان یک ضایعه بزرگ جبران ناپذير می دانم.

بنابرآن، مراتب تسليت و همدردی خود و همه اعضای خانواده ام را بمناسبت جاودانه شدن اين فرزند برومند کشور، برای همه رهروان راه آزادی، دموکراسی، پيشرفت و عدالت اجتماعی، بويژه به اعضای فاميل و خانواده ی بزرگ و فرهنگ دوست روانشاد کارمل بزرگوار ابراز نموده، صبر جميل را برای هريک شان آرزو می نمايم.

روان کاوه کارمل شاد و خاطراتش ماندگار باد!

داکتر اسد الله حبيب

 

هامبورگ آلمان


بصیر دهزاد:

بگذار تن بهترین از دست رفته گان مان را که با افتخار، شرافت، انساندوستی، عشق به وطن و آرمان خدمت به وطن زیستند و در بین ما نیستند، با اشک چشم شستشو دهیم.

خبر دردناک شوکه کننده وفات رفیق کاوه کارمل روح و روانم را ماتمزده ساخت. او یک انسان بی بدیل در اخلاق، وجدان انسانی و پابند به اصول و تعهد بود و در شرافت و اخلاق و دلسوزی به راه و آرمانش مانند سیب بود که از شاخه درخت پر بار پدر به ارث برده بود.

رفیق کاوه زنده یاد از میان ما رفت ولی خاطراتش جاویدانه خواهد بود. من از صحبت های که او با من داشت، فقط صدای وطن، مردم، حزبش و وحدت و تفاهم با هموندانش از سینه و زبانش برمیخاست.

 

در حالیکه بغض گلو مرا به ریختن اشک بخاطر از دست دادن یک رفیق، یک مرد قول و تعهد رها نمیکند. روح این رفیق شفیق را شاد و یادش را گرامی میخواهم. به همه رفقا ، هموندان و رهروان راه عدالت، وطن و ترقی این ضایعه بزرگ و جبران ناشدنی را تسلیت میگویم و همه و همه در غم و اندوه بزرگ شریکیم. بگذار تن این انسان وطنپرست و فرزند یک رهبر بی بدیل وطن را با اشک چشم شستشو کنیم.


فواد اکرمی

در سوگ درگذشت رفیق عزیزم ، کاوه جان کارمل !

با دریغ و درد فراوان  امروز دوم  اکتوبر سال 2022 حوالی ساعت هفت شام در شفاخانه غاسکیله دنمارک ، یکی از بهترین های مان را از دست دادیم .

دوست و رفیق ارجمند ما کاوه جان کارمل پسر شادروان ببرک کارمل عزیز ، دنیای مادی را ترک گفت .

این رفیق وطن دوست ، آگاه ، مهربان ، صمیمی ، متواضع  ،  با تعصب و تبعیض سخت بیگانه بود  .

درگذشت نابهنگام این دوست مهربان ، متواضع  ، رفیق و دوست عزیرم  ، را برای مادر داغ دیده اش بانوی قهرمان محبوبه جان کارمل ، خانمش  لیدا جان کارمل  ، فرزنداتش آرمان جان و سلیمان جان ، خواهرش اناهیتا جان ، برادرش  وستوک جان و  تمام جنبش دموکرات  ، تسلیت عرض می کنم  .

 

 رفیق و دوست عزیزم  ، یاد و خاطراتت  ، همیشه ماندگار باد  !پیام تسلیت

حرکت ملی تحویل طلبان افغانستان

03.10.2022

با درد وحسرت آگاهی حاصل کردم که کاوه جانِ منتقد وباخبره از زنده گی وداع گفت وبه ابدیت پیوست ، نبودِ یک انتقادگرِ پالیسی های غلطِ نسلِ گذشتهٔ خانوادهٔ چپِ کشورِ ما یک ضایعه به نظر میآید ومن این کمبود را درصف انتقادگرانِ نسلِ نوی کشورم یک خالی شدنِ صفِ درست انگاشتن میپندارم .

خاطرهٔ ویرا به حیثِ یک منتقد رُک وراستِ پالیسهای ناروای گذشته پُرروایت میخواهم .

صدیق الله( راهی )

رئیس حرکت ملی تحول طلبان افغانستان

عبدالولی صمندری

با درود اندوه فراوان،  کاوه کارمل شخصیت مترقی، وطنپرست و مدافع خلق زحمتکش کشور در دیار غربت در گذشت برای همه همرزمان تسلیت باد وی با وجودی فرزند یک رئیس جمهور بود ولی مانند سایر هم میهنان خود ساده زيست و با سر بلند با دنیا فانی وداع گفت و بزرگترین سرمایه از خود صداقت و میهن دوستی را بر جا گذاشت.

 

خاطرات شان جاویدان باد

حاجی فاروق دهقانزاده
حاجی فاروق دهقانزاده

په ډیر خواشینی سره مو خبر تر لاسه کړل چی د پخوانی جمهور ریس او د افغانستان د خلق دیموکراتیک ګوند منشی مرحوم ببرک کارمل ځوی کاوه کارمل ددی فانی نړی څخه خپل سترګی پټی کړی او خپل دایمی او ابدی ځای ته رحلت وکړل کاوه کارمل چی یو امین,صادق,پوه,موادب او د ښو اخلاقو خاوند و همیشه د آزادی,سولی,دیموکراسی,پرمختګ او ټولنیز عدالت غوښتونکی او طرفدار و ددی او ددی د تره مړینه د افغانستان د ولس او دیموکراتو قوتونو لپاره یوه لویه ضایعه ده زه ددی کورنی,خپلوان,دوستان او ملګرو ته د تسلیت تر څنګ جمیل صبر او مرحوم ته اعظیم اجر غواړم فردوس جنت یی په نصیب شی.

علی رستمی
علی رستمی

با تآلم ودردحزین اوراطلاع حاصل کردیم که کاوه کارمل دیگر درمیان مانیست و پدرود حیات گفته وابدیت پیوسته است. کاوه کارمل شخصیت مبارز نستوه ومیراث  فرزندرهبر جنبش چپ کشورما شاد روان ببرک کارمل بود . وی شخصیت جسور شجاع ومتین صادق  در امر مبارزه و تحقق اهداف عدالت اجتماعی برای بهروزی مردم وسربلند وطنش افغانستان بود . وی به حیث وطن پرست واقعی خواهان بسیج ووحدت ویکپارچگی نیروهای ملی ودموکراتیک  دریک حزب واحد  بود ودراین زمینه ازهیچگونه تلاش خستگی ناپذیر دریغ نمی کرد. اوبه مثابه  یکی از پیش گامان شورایی اروپایی حزب آبادی افعانستان درامر تحکیم وحدت اعضای حزب وبسیج آنها

تحت رهبری اصولی حزب آباد افغانستان تپ وتلاش بی صبرانه به خرچ میداد.بالهجه  صریح وبی هراس واقعیتهارابازتاب وازان دفاع میکرد و ازحقیقت گفتن هراس نه داشت. شادروان کاوه خصلت عالی رفیقانه وصمیمی داشت  . افسوس بسیار افسوس  که در بد ترین مرحله تاریخ مارا تنها گذ اشت.به این مناسبت درد وانده قلبی خودرا به نمایندگی ازرهبری شورای المان حزب آبادی افغانستان به مادر گرامیش محبوبه جان کا رمل ولیدا جان کاوه خانمش  وخواهر عزیز ش آناهیتا صفدر وسایراعضای خانواد  ودوستان ورفیقا  ابراز داشته وشکیبای ارزو مینمایم .ما درغم و سوگ آن با شما خودراشریک میدانیم.کاوه رفت واماقلب همرزمان خودرا داغدار ساخت

 

.روانش شاد وخاطراتش گرامی و جاویدان باد.

دکتر حمیدالله مفید
دکتر حمیدالله مفید

دکتر حمیدالله مفید

آخرین دیدار

در چُرت فرو رفته بودم ، به زندگی و بازی هایش می اندیشیدم ، که زنگ تیلفونم صدا کرد و چُرت خیالم را پراند ، به تیلفون دستی ام نگریستم، دانستم که کاوه جان کارمل در تیلفون است ، پس از درنگ کوتاهی با او وصل شدم ، گفت:

سلام بچو ، ببخشی به گفته خودت درود ومهر ! گفتم: به به ! گوش های ما شنوا  کاوه جان عزیز درود ومهر و به گفته خودت سلام !

مانند همیشه خندید ، خنده که بدون مبالغه بخشی از شناسه ای او شده بود. من نیز با مهر و محبت و خنده بلنند با او جور پرسانی کردم ، از تندرستی خودم ، خانمم ، فرزندان ونواسه ام پرسید، من نیز مانند همیشه از خودش ، از بانوی گران ارج اش ، از فرزندانش و از نواسه هایش پرسیدم، باز هم خندید گفت از خاطر همی دو نواسه نازنین سوی دنمارک روان هستم ، خودت چی میکنی ؟

گفتم از روی تصادف در نزدیکی های هوپت بانهوف ( ایستگاه خط مرکزی ریل) هستم ، گفت: اگر مزاحمت نمی شوم ، می خواهم یک چند دقیقه ببینمت ، اگر کار داری هیچ !

گفتم: چی میگی ؟ کل وقت مه صدقه سرت ، خوش می شم که ببینمت ، گفت : طرف دنمارک روان هستم ،یک دو ساعت وقت دارم تا ریل بعدی را بگیرم ، می خواهم از فرصت استفاده کرده خودته هم ببینم. گفتم: نیکی و پرسش ، کی می رسی ؟ گفت نیم ساعت بعد می رسم. گفتم : تا دیدار !

امیل خیال و فکرم به سوی کاوه توجیه شد ، کرکترش ، شخصیتش، تکیه کلام هایش که پس از هر جمله واژه (( باش که بچو)) را به کار می برد ، در ذهنم دورک می خورد ، چشمان نافذ ، دقت در سخن ، آهسته ، آهسته و شمرده گپ زدن هایش، گرفت مغزی خوب که نام ها و واژه ها را با دقت ادا می کرد  در پیش چشمانم رژه می رفتند. بار دوم زنگ تیلفونم به صدا درآمد، کاوه جان بود ، اینبار پس ا ز آن که درود ! درود  گفت ادامه  داد : مه رسیدم و از بانهوف برآمدم ، خودت کجا هستی ؟

گفتم از دروازه جنوبی برآمدی ؟ گفت: هان از دروازه جنوبی برآمدم ، گفتم‌: بیا مه در پارک موتر ها پیش روی غرفه پولیس ایستاده هستم، هنوز گوشی را قطع نکرده بودم ، که گفت : دیدمت ، من نیز از موتر برآمدم و به سوی دروازه خروجی بانهوف نگریستم ، دیدم ، که کاوه جان دستش را شور می دهد ، در تیلفون برایش گفتم : دیدمت و گوشی را قطع کردم.

مانند همیشه او را دربغل گرفتم ، خندید و خنده های متواترش یکی پی دیگری در فضای پر ازدحام بانهوف به پرواز می آمدند، گفتم چقدر وقت داری ؟ گفت دو ساعت بعد ریل ما به طرف دنمارک حرکت می کند. گفتم ، برو خوب است ، دو ساعت وقت کافی داریم ، بیا که از اینجا بریم ، در یک رستورانت ، یک چای بخوریم و یک دقیقه هم از این در و آن در صحبت کنیم .

در سرک یا خیابان اشتایندام ، موترم را پارک کردم و با کاوه جان داخل رستورانت ترکی (ییتیم) شدیم ، کاوه جان این رستورانت را دوست داشت ، یکی دو بار دیگر نیز با او در همین رستورانت دیدار داشتم.

پس از آنکه مانند همیشه به مثابه یک مرد مدرن و دیپلومات نشست ، سخن همیشگی اش را که :

خو بچو چی خبر ها ؟ مطرح کرد.  من نیز مانند همیشه از اخبار سر سرک تا اخبار و رویداد های افغانستان و آلمان  برایش گفتم ، پس از درنگی در حالی که چشمانش را به سوی افق نا پیدای جهان بیکران دوخته بود ، گفت : از کتاب های نو بگو چی خواندی : گفتم جلد دوم وندیداد اوستا را با نگارش واژه های قدیمی آن به پایان رساندم ، بسیار جالب است ، تو چی کدی چی جدید خواندی ؟

گفت: در همی هفته کتاب طبل حلبی گونتر گراس را خواندم ، گفتم  کتاب (بلوشتی ترومل) او را  گفت بلی مگر به زبان فارسی با ترجمه سروش حبیبی ، گفتم آفرین کتاب قطوریست در یک هفته خواندن زور می خواهد ، گفت‌: گونتر گراس این کتاب را با مهارت زیاد نوشته است ، بی جهت نیست که  جایزه نوبل ادبی سال ۱۹۹۹ را به او داده اند ، این اثر او شهکار ادبی است او ریالیسم جادویی رامانند موم در دست دارد و با آن یک جهان  رویداد ها  را در یک داستان آورده است ،

سپس بدون اینکه من از او در این مورد بپرسم ادامه داد .  قهرمانان داستان اسکار ، مازرات ، دوستانش ، کلپ و فتیلار ،  گرگوری کلچاک ،  ودیگر قهرمانان را چنان زیبا معرفی می کند ، که آدم احساس می کند ، که این رویداد ها در پیش چشمانش رخ می دهد ، راستی بسیار خوشم آمد.

گفتم ، در هفته بعدی تصمیم داری کدام کتاب و یا داستان را مطالعه کنی ؟

گفت در جستجوی  کتاب آخرین  نفر  الکساندر فاده یف هستم ، یکی برایم وعده کرده امیدوارم که بیاورد. . اگر آن را نیاورد، آمدیم که با خودت بریم از هامبورگ کدام کتاب جدید پیدا کنم .

کفتم ، هنوز وقت داریم ، یک چای با بغلاوه ترکی  می نوشیم ، باز میرویم سوی کتابسرا ، اینبار یک کتاب مهمان مه هستی ؟

گفت نی بچو نمیشه ، اگر ایطور اس ، مره از کتاب تیر . گفتم : بانی ماره کتاب هدیه دادن کار عاقلان است .

مانند همیشه بلند ، بلند خندید و گفت : باز بچو خوده سر ما عاقل ساختی ! خی برت بگویم که در میان یاران و دوستانم تره مه دگه رقم دوست دارم ، چون آدم با کتاب و با مطالعه هستی ، از همی خاطر هر باری که دنمارک میرم در دلم جغو می زنی که باش خبرته بگیرم.

مه هم گفتم: کاوه جان راستش را بپرسی دل مه هم همیشه با خودت گرم می گیره ، مه هم خودته آدم کتاب خوان با مطالعه و اکتیول یافتم . هر باری که خودته می بینم ، شخصیت پدر بزرگوار تان شاد روان ببرک کارمل در پیش چشمانم پدیدار می شود ، خودت یک سیب و دو نیم کرکتر پدر بزرگوارته داری ! مانند او مهربان ، صمیمی ، صادق ، انساندوست و مردمدار هستی .

دو ساعت مانند برق سپری شد و کاوه جان به سوی ساعت تیلفونش نگریست و گفت : اوهو ! ده دقیقه وقت مانده ، بیا که بریم ، که حالی ریل ما نره ، این را گفت ، بکسش را گرفت و به سرعت هردو خارج شدیم ، گفت: به خیالم پیاده زود تر می رسیم  این را گفت  و هردو حرکت کردیم.

از آن روز ششماه نگذشته بود ، که خبر بیماری و دیروز تاریخ دوم ماه اکتوب  سال جاری  خبر مرگ اورا شنیدم !

با خود گفتم : مرگ بدبختانه بهترین انسان روی زمین کاوه مهربان وصمیمی را با خود برد!

 

روانش شاد و بهشت برین جایکاهش باد !


«مرثیه »

دوستان و سرورانم !

سپاسگزارم از حضور گرم ، کمنت ها و لایک های پر مهر

تان  

«مرثیه ای بر ارتحال رفیق کاوه کارمل»

کاوه یار همدم وفرزانه بود

رفیق و با وقار و مردانه بود

 باپلشتی ها وطامات درتضاد

یک مبارز  نستوه و فرزانه بود

بامناعت زیست در راغ فلک

عزم راسخ داشت و جانانه بود

حب میهن بود عجین درخون او

دور گل های وطن پروانه بود

یاد یادت باد کاوه در سیر زمان

زیستی مردانه واندیشه ات مردانه بود

ای رفیق و همسفر همرزم ما

رسم و راه ات روشنی هر خانه بود

حیف که رفتی ولی راحت بخواب

آرزوهایت حدیث و دفتر ات تابنده بود

زرغونه ولی جرمنی جرمنی 02.10.2022

 

روح ملکوتی ات شاد رفیق کاوه گرامی


حسام الدین حسام

له الله پاک څخه خدای بخښلو توریالي او کاوه کارمل ته جنت فردوس تقاضا او تمنا کوم ، روح دې ښاد وي .

او د کورنۍ خواخوږو عزیزانو ، خپلوانو او دوستانو ته یې د تسلیت مراتب ، د زغم ،صبر او حوصلې د تقویت مراتب وړاندې کوم .

روحش شاد باد و جاى تاسف أست از دست دادن خوبان ، كاوه داراى سجاياى بود كه نميتوان در قالب واژه ها انرا گنجاند، جوانمرد، فقير مشرب، متواضح و مردمدار بود اگر كسى وى را ميديد اصلا باور نميكرد پسر يك رئيس جمهور است ، هر گز بنام و منصب پدر فخر فروشى نميكرد در مسكو وقتى من در بازار كار و غريبى ميكردم هميشه خبر گيرايى مى امد و مثل يك برادر هم و با وفا بدون كبر و غرور كنار ما ايستاد و با ايستادنش معنى واقعى يك مرد مبارز و رفيق عيار را ميرساند.

همه كسانيكه وى را ميشناختند حتى كودتا چى ها. از بينش و دانش اش منكر شده نميتوانند واقعا رحلت اين گونه مردان هم درد اور و هم جبران نا پذير است ، اينها جسما از كنار ما دور ميشوند و خاطرات و كاركرد ها ى شان ماندگار است زيرا در ان مقطع زمان كه مرحوم پدرش منحيث رئيس دولت بود بايد صادقة اعتراف كرد كه مقطع با صداقت تاريخ وطن بود

من به مادر مهربان و باز مانده گان مرحوم از طريق همين صفحه تسليت قلبى ابراز ميدارم و روح اين مرد عيار را شاد ميخواهم

انا لله و انا اليه راجعون

 

نذیر ظفر


پیام تلویزیون دریچه بهار اروپا به مناسبت مرگ نا بهنگام محترم کاوه کارمل فرزند زنده یاد ببرک کارمل ریس جمهور اسبق افغانستان و منشی عمومی کمیته مرکزی حزب دموکراتیک خلق افغانستان

با تاسف اطلاع حاصل نموده ایم که کاوه کارمل یکی از چهره های مطرح  جنبش مترقی افغانستان ،عضو کمیته مرکزی حزب آبادی افغانستان و عضو ارشد بیروی اجراییه شورای اروپایی حزب آبادی در غربت داعیه اجل را لبیک کفت،هیت رهبری دریچه بهار اروپا تسلیت عمیق خود را به خانواده ،همرزمان و جنبش ترقیخواهان افغانستان ابراز میدارد و صبر جمیل برایشان آرزو دارد

روح شان شاد و یاد شان گرامی باد

مسوولین تلویزیون دریچه بهار اروپا

 

 زرغونه ولی      صمد کارمند


دررثای زنده یاد کاوه کارمل

 

بارغمت به سینه ما جا نمی‌شود

بغضی که مانده راه گلو وا نمی‌شود

گسترده دیو شب همه جا بال خویش را

شبهای تیره گویی که فردا نمی‌شود

رفتی وز فراق تو ماخون گریستیم

باگریه هم تسلی دلها نمی شود

بیتو نبردگاه وطن سرد وبی رمق

شور دگر بباید واما نمی‌شود

گفتی علاج دردوطن راه باهمیست

کاین چاره هم به‌یک تن تنها نمی‌شود

سمبول وصل ما تو بودی اندرین سرا

این کهنه درد بیتو مداوا نمی‌شود

گفتی چوموج از دل رهکوره ها گذشت

با اهل نیمه راه که دریغا نمی‌شود

گفتی حصار فاصله هارا بهم زنیم

با قطره های خفته که دریا نمی‌شود

باید زجان گذشت درین آرزو ،ولی

بااین سپاه خوش خط وبالا نمی‌شود

هرکی اگر به مقصد خود دست وپا زند

هرگز گره مشکل ما وانمی شود

گر خیل همرهان که به بیراهه میروند

بااین گروه معامله مانمی شود

دگر گلی زشاخه نمی روید این چمن

نادیده رنج برگی شکوفا نمی‌شود

از دیده رفته ی وزدلها نمی روی

دگرکسی مثال تو پیدا نمی‌شود

بآنکه  شعروصف تو ورد زبان ماست

دینت ادا به مشت غزل ها نمی‌شود

درهر زمانه خاطره ات جاودانه باد

یادت زدوده صفحه دنیا نمی‌شود.

هالند_ اکتوبر ۲۰۲۲

 

نورالدین همسنگر


پیام تسلیت

با تآسف فراوان از وفات نا به هنگام رفیق عزیزم کاوه کارمل پسر ارشد مرحوم ببرک کارمل ریس جمهور فقید کشور که در اثر مریضی که عاید حال شان گردیده بود مطلع شدم.

انا للله وانا الیه راجعون

مرحوم کاوه کارمل از خوبان روزگار بود. وفات ایشان را یک ضایعه بزرگ دانسته مراتب تسلیت عمیق خویشرا خدمت اعضای خانواده محترم کارمل, اقارب نزدیک و تمام رفقا ودوستانش عرض نموده از بارگاه خداوند بزرگ برای آن مرحوم بهشت برین وصبر جمیل بخانواده محترم شان خواهانم.

                               با احترام

                دگر جنرال سید جعفر نادری

مرگ یعنی آخر زندگی که قلب از تپش می ایستد و ارتباط انسان با دنیای خارج از هم می پاشد. همه انسانها در حالت عادی تنها یک مرحله از زندگی را با خود دارند و میداشته باشند که بالاخره با کلمه مرگ ختم میشود.

ولی ندرتاً انسانهای نیز در گوشه و کنار این سیاره که زمین نام دارد وجود داشته و دارند که حتا مرگ هم توان گرفتن زندگی را از آنها ندارد  زیرا عشق، محبت، دوستی و اندیشه و آرمان بزرگ ایشان آغاز گر زندگی جدید شان خواهد بود که کلمه مرگ هم توان حذف آنرا ندارد.

کاوه عزیز نیز همانند پدرش کارمل بزرگ نزد دوستان ،  همفکران و مردم وطن نام جاویدان کمائی کرده و زندگی جدید را آغاز نمود.

هر گز  نمیردآنکه دلش زنده شد به عشق

ثبت است در جریده عالم دوام ما.

قلب کاوه کارمل به عشق وطن، عشق مردم اش و عشق آرمان بزرگش می تپید

از نام سازمان ایالت هسن غمبار ترین تسلیت ام را به خانواده بزرگ رفیق کارمل، رفقا ، دوستان و همرزمان کاوه عزیز

پیشکش نموده روح و نام جاودان برایش آرزو میکنم.

 

داکتر حمید سیغانی


عبدلولی ببرک
عبدلولی ببرک

دردوونکی خبر مې واوریده. کاوه کارمل زموږ په منځ کې نور نشته!!!

باور مې نه راځي !

ماته او د ستر کارمل د مکتب د لارویانو لپاره څومره سخته ده چې د دغې «ابر کورنۍ» وطن پرست، انقلابي، صادق،ابدیت ته روانیږي!!!

هغه کورنۍ چې هر یو غړي یې ټول عمر د انسان د سعادت، نېکمرغۍ او د یوه غوړیدلي افغانستان لپاره مبارزه کړې ، بې شمېره دردونه یې ګاللي دي او رزمیدلې ده. هغه کورنۍ چې یوازې هدف یې د انسان سعادت، آزادي ټولنیز عدالت و.

خو.... پدې باید کلک باور ولرو چې تاریخ یوه ورځ هرومرو خپل رښتیني  حقیقت  څرګندوي . زمان او د خلکو افکار بدلیږي، زوړ نسل ابدي کیږي، نوي نسلونه د نویو افکار او ذهنیتونو سره پیدا کیږي . هر نسل خپل تاریخ ليکي او خپل قضاوت کوي.

دا چې ستر کارمل او د هغه  د کورنۍ غړي د تاریخ یوه برخه ده، او په تاریخ پورې تړلې ده؛ ددغې کورنۍ رښتینی حقیقت به تاریخ په افتخار سره په طلایي کرښو ولیکي

.

 

گران کاوه ته جنت او کورنی ته یی صبر غواړم.

مزمل صدیقی
مزمل صدیقی

پیام تسلیت

درگذشت مرحوم مغفور شاد روان کاوه کارمل فرزند برومند رهبر خردمند وبی بدیل حزب دیموکراتیک افغانستان مرحوم ببرک کارمل بزرگ را خدمت خانواده گرامی رفیق کارمل بزرگ بالاخص مادر معظم شان، رهبری حزب ،اعضای بیروی اجرائیه ،اعضای کمیته مرکزی وتمامی رفقای پرافتخار حزب آبادی افغانستان و سائیر بسته گان مرحومی تسلیت عرض نموده برای مرحومی رفیق کاوه عزیز علوی درجات و برای بازماندگان مرحومی صبر وشکیبائی تمنا دارم

انالله واناالیه راجعون

زرغونه ولی
زرغونه ولی

هموطنان گرامی و رفقای گرانقدر !

درگذشت کاوه کارمل

ضایعه بزرگ در جنبش ترقیخواهان افغانستان است .

با اندوه بزرگ اطلاع حاصل نموده ایم که کاوه کارمل  فرزند رفيق زنده ياد ببرك كارمل ريس جمهور اسبق افغانستان و منشى كميته مركزى حزب دموكراتيك خلق افغانستان جهان فانی را وداع گفت. 

اندوه ما در غم از دست دادن آن عزیز بزرگوار زنده یاد کاوه کارمل در واژه نمیگنجد آن رفیق و مبارز سر سپرده که قلب اش برای وطن و مردمش در دیار غربت تا آخرین روز های زنده گیش می تپید

کاوه کارمل از جوانی درفش آزادیخواهانه و عدالتخواهانه را به دوش کشید وی یک مبارز آزادیخواه ،شجاع با تمکین و استوار بود که گام های ارزنده بخاطر وحدت و منسجم شدن نیرو های مترقی بر داشت و یکی از آرمان هایش وحدت و انسجام نیرو های مترقی بود تا آخرین لحظات زنده گی در عرصه تلاش کرد .

کاوه کارمل شخصیت متواضع ،صمیمی و مهربان بود و با تعصبات قومى بيگانه بود .

حوادث اخیر سیاسی را در افغانستان دنبال می کرد و حضور و نقش نیرو های مترقی را در سیاست آینده افغانستان با ائتلاف نیرو های مترقی موثر میدانست و در این عرصه پیشگام بود در وضعیت موجود غبارالود سیاسی میهن و مردم نبود وی برای هموطنان و همرزمانش ضایعه بزرگ است

دوستان و رفقای گرامی !

تسلیت عمیق خود را به هموطنان ، خانواده زنده یاد ببرک کارمل ،دوستان و همرزمان شان ابراز میدارم

 

روح شان شاد کارنامه های شان گرامی باد


خبر درگذشت نا بهنگام رفیق کاوه کارمل گرامی فرزند بزرگمرد تاریخ زنده یاد رفیق کارمل عزیز برایم منحیث یکی از رهروان راه انسانی شان بی نهایت جانگداز مملو از غم و اندوه است. در حالیکه نبود این فرزند صدیق ح. د. خ. ا را ضایعه بزرگ و جبران ناپذیر برای نهضت دموکراتیک و ترقیخواه کشور میدانم، مراتب تسلیت عمیق، همدردی و غمشریکی خویش را خدمت مادر مهربان و دلسوز، قهرمان و شجاع کشور محترمه محبوبه جان کارمل، اناهیتا جان کارمل، وستوک کارمل گرامی، برای پسران عزیز شان، برای همه فرزندان صدیق حزب ما، تمامی دوستان و‌ هواخواهان شان ابراز میدارم.

روان شان شاد و در آرامش ابدی باد، خاطرات شان در ذهن و قلب ما گرامی و جاویدان خواهد بود.

برای تمامی فامیل نجیب و بزرگ روانشاد «کارمل» صاحب سلامتی، طول عمر و صبر جمیل آرزومندم.

بخواب آرام!

راه بر آورده ساختن آرمان‌های انساندوستانه ات، اعمار جامعه ی نوین و دموکراتیک، پیشرفت و ترقی کشور و‌ خوشبختی مردم است، ادامه دارد.

 

هاجره امین


داکترآرین
داکترآرین

یاد و خاطره ای کاوه کارمل جاویدان باد.

کاوه که رفته است

دلها شکسته است

چشمان همدلان

در خون نشسته است.

 با کمال تاسف مرگ نا به هنگام و زود رس، کاوه کارمل را از میان مبارزین و میهن پرستان برد، اما او نرفته است، زیرا اندیشه اش جدا از مردمش نیست و همیشه در قلب رفقایش جای دارد.

اگر تو نباشی نامت زنده است

نگهبان این فکر و اندیشه است.

کاوه خوشبخت ترین انسان دنیا بود، زیرا به انسان و انسانیت عشق می ورزید و جانبازانه در این راه پیکارمی نمود، تردیدی به راه خود نداشت و ایمانش سست نگردید و عزمش نشکست، کاوه عاشق انسان و توده های زحمتکش مردم بود و آتشی که از این عشق در سینه اش آگنده بود نبرد می کرد، او پیروزی آرمانهای عداتخوامانه خود را در سحر گاه روشن آینده می دید، کامیابی حق بر باطل، روشنی بر تاریکی و علم بر جهل در جان و تن او جای داشت و این انگیزه عزم او  را مستحکم تر و تسلیم ناپذیرترمی ساخت.او زندگی را به معنی مادیات و زر اندوزی نمی دید، پشتکار، سخت کوشی و زحمت از خصوصیات او بود، بسیار نمی خواست و آنچه که بدست می آورد تکافوی زندگی خود و خانواده خود را می نمود، ازجلوه فروشی های خود خواخواهانه و جا طلبانه عاری، فروتن و صمیمی بود، صحبتش برجسته و بلند، بی پیرایگی و سادگی خردمندانه اش همه گان را شیفته خویش می ساخت.

کاوه تکیه گاه، سر چشمه نیرو و قوت دل تمام میهن پرستان و بخصوص رفقای همرزمش بود، او امانت و ارثیه ای  معنوی رهبر زحمتکشان افغانستان ببرک کارمل فقید بود، رفقای خود را دوست داشت و احترام می نمود، آنچه که شخصیت کاوه را از دیگران برجسته می ساخت کوشش در راه پایان دادن به تفرقه  و وحدت پارچه های جداگانه ح. د. خ. ا ( حزب وطن) بود، نبود او برای همه رفقای حزبی و تمام مبارزین ملی و مترقی ضایعه ای سنگین و جبران ناپذیر است، اما انسانها اگر با مرگ روبرو می شوند مهم نیست، زیرا مرگ سراغ همه را می گیرد، مهم این است که زندگی یا مرگ تو چه تاثیری مثبتی در جامعه و چه اثری در زندگی دیگران داشته است، بیائید تنها آخرین و بزرگترین امید و آرزوی کاوه کارمل را که امید و آرزوی تمام مردم و همه میهن پرستان افغانستان می باشد، یعنی خوشبخت ساختن مردم ما، نجات افغانستان، پایان تفرقه و وحدت تمام نیروهای ملی و دموکرات است در نظر گرفته پیاده و عملی سازیم.

با چند بیت در رثای کاوه عزیز نوشته را خاتمه می دهم:

کاوه که رفته است

دلها شکسته است

چشمان همدلان

در خون نشسته است

نه نه نرفته است

جاوید و زنده است

زیرا که باورش

هم شان و هم فرش

منش و جوهرش

ماندگار همیشه است

اندیشه اش بزرگ

راه اش بس سترگ

در قلب توده ها

حک و آگنده است

او مرد راه بود

 پاک و شجاع بود

ارثیه ای گرانی

پیشوای ما بود

کاوه نرفته است

جاوید و زنده است

راه و روش او

گنجی زبهره است

مردان نمیروند

همیشه زنده اند

جاوید نام ها

بر چشم و دیده اند

کاوه نرفته است

 همیشه زنده است

در قلب تاریخ

نیک و ستوده است.

 

آرین - 7/10/2022 - دابلین - آیرلند.