حقیقت ، محمد ولی: عید خونین

طی ۱۶ سال حاکمیت مختلط دیکتاتوری قوماندان سالاری و دموکراسی غربی هموطنان ما سی و دومین عید خونین را می‌گذرانند. کوچه و گذری نیست که شهیدی نداشته باشد و شهر و قریه‌ای نیست که داغ جنگ و زجر انفجار را نکشیده باشد. سرباز شهید، صاحب‌منصب شهید، معلم، متعلم، شهید، تاجر و سرمایه‌دار ملی اختطاف شده شهید دست‌فروش و دکاندار شهید، ملا امام و نماز گذار شهید پدران و مادران این وطن را به سوگ دائمی نبودشان نشانده‌اند. هرروز خون می‌ریزد و هر شام دسترخوان غم هموار می‌گردد این است " تغیر در دستور خوان مردم ". بیگانگان بی‌رحمی که یکی در شهرها و دیگری در قرا و کوهستان‌ها حکم میرانند پیوسته می‌کشند، می‌دزدند و می‌برند. این‌ها با سیاست‌های شیطانی‌شان یکی زیر نام دموکراسی، دیگری زیر نام تطبیق احکام دین و سومی زیر نام قوم و زبان مجال تفکر و شیمه تحرک را از ملت ستاینده‌اند همه در برپایی بساط خون و دوام آن منافع خود را می‌جویند، ازین جهت عید و برات و نوروز مردم این سرزمین همه ایام غم و رنج است. این است "اجماع ملی و منطقوی" و این است "جلوگیری از فرهنگ نفرت، خشونت نژادپرستی در مناسبات ملی" زورآزمایی برای انحصار قدرت، توطئه‌گری در حفظ کرسی‌های قدرت و شرر انگیزی برای حرص‌های اشباع ناشدنی موقف‌ها و منفعت‌های از دست داده، در فضای موجود افق‌های خطرناک بی باوری و عدم همدیگر پذیری را تاریک ترسیم می‌کند. این است "تعهد به وحدت ملی" و "مشارکت شهروندی".

 فقر و تنگدستی و بیکاری نسل جوان را به آینده ای‌که نزد آنان موهوم است بی باور و ناامیدتر می‌سازد ظلم حق کشی "استبداد دموکراتیک یعنی آنچه می‌خواهم می‌کنم و هر آنچه می‌خواهی بگو"، رشوت با انواع مفاسد اداری و اجتماعی مصیبت‌های دیگریست که بر علاوه قتل و خونریزی فضای سراسر کشور را غم‌انگیزتر و ماتم‌زده‌تر ساخته است. این است آن سعادت و خوشبختی موعودی که هر دو تیم انتخاباتی به مردم می‌دادند.

 در محیطی که پیکر ملت زخم‌دیده باشد، در فضای که روح ملت زیر فشارهای گونه‌گون افسرده شده باشد و در کشوری که یک‌مشت قلیل ثروتمند شده، فاسد، متکبر و زورگو، قاچاقبر، آدمکش و بی‌مروت، ظالم و فاقد ارحام بر یک اکثریت عظیم ستمدیده و نادار، عقب نگه‌داشته شده و قربانی جنگ حکم براند حکام آن به کدام روی عید را به ملت تبریک خواهند گفت؟ و با کدام جرأت اخلاقی به وعده‌های دروغین تکرار شده مردم را فریب خواهند داد؟

 عید و برات و نوروز این سرزمین همه آلوده با خون و وحشت ناشی از جنگ است

 برای خانواده‌های غمدیده و زجرکشیده کشور دعای ختم غم و برای از دست رفتگان شان دعای مغفرت می‌نمایم، اگر خداوند اجابت فرماید.