به این آلوده دامانی، به این آشفته سامانی

 مزن لاف مسلمانی، مکن بیهوده این دعوا

 مسلمان مال مسلمان را به کام شعله نسپارد

 مسلمان خون مسلم را نریزد در شب یلدا

 فانی

 

دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا در صحبت اخیرش با اشرف غنی داشت گفت: قوت امریکایی را در افغانستان مورد ارزیابی قرار داده غرض مبارزه با هراس افگنان در صورت لزوم در مورد افزایش آنها تصامیم لازم را اتخاذ خواهند نمود. کابلوف سفیر فدراتیف روسیه در کابل پیامد خارج شدن قوت های مسلح امریکا را برای افغانستان ناگوار خوانده می افزاید در صورت خارج شدن قوتهای متذکره آشوب ها در کشور افزایش خواهد یافت.

 مردم و آگاهان امور گفته های فوق الذکر را در صورتیکه صادقانه باشد در کوتاه مدت الی تأمین صلح و ثبات واقعی در کشور بجا خوانده می افزایند: بعد از فروریزی آسمان خراشهای امریکا در سال 2001 بیش از صد هزار قوت های خارجی از جمله امریکا کشورهای عضو ناتو زیر بهانه مبارزه با تروریزم از جمله القاعده و طالبان به کشور ما هجوم آورده به نسبت جابجا نمودن گروهای معامله گر از جمله افراد و گروهای جنگ سالار، فاسد، رهزن، غاضبین ملیونها جریب زمین، عاملین جنگهای ویرانگر، غارتگران به ارزش هزاران ملیارد دالر ثروتهای مادی و معنوی کشور و مردم مافیای اقتصادی مواد مخدر، زن ستیزان، مردم ستیزان، فرهنگ ستیزان، قانون ستیزان، عاملین دامن زدن انواع خشونت های خانواده گی و خصومت های قومی، لسانی، سمتی، مذهبی، تنطیمی و حزبی در قدرت و جامعه مردم افغانستان بیشتر از گذشته به گرداب های خون غرق، افزایش هزاران تن مواد مخدر، استخراج غیر قانونی و غیر فنی هزاران معادن، قطع به ارزش هزاران ملیارد دالر جنگلات مثمر و غیر مثمر، لیلام نمودن هزاران دستگاهای تولیدی تجارتی، خدماتی در کشور، عدم تطبیق یکسان قانون و عدالت اجتماعی، گسترش فرهنگ معافیت، فرار مغزها، اسعار به خارج از کشور، پول شوئی، تجاوز بالای یک عده زنان، کودکان، ازدواجهای اجباری و قبل از وقت، افزایش فقر، بیکاری، بیماری، سرقت های مسلحانه، آدم ربائی، ماین گذاری روی جاده، جنگهای گروهی، حملات انتحاری، مداخله صریح ادارات استخباراتی کشورهای منطقه و جهان در اتخاذ تصامیم حیاتی کشور ما، موجودیت ده ها هزار لانه های تروریزم در آنطرف خط دیورند که هراس افگنان و تروریستان توسط اداره آی اس آی، سران سعودی، قطر، امارات عربی، مافیای بین المللی مواد مخدر، شیخ های عرب و کشورهای بزرگ توسعه طلب تمویل، تسلیح، آموزش و پرورش گردیده غرض انجام حملات تخریبی به کشور ما و کشورهای جهان اعزام میگردند مشت نمونه خروار ثمره کارهای آنها در کشور ما بوده و میباشد.

 بخاطر اثبات گفته های فوق الذکر رویدادهای هته اخیر را خدمت خواننده گان گرامی یادآور میشوم. دیدبان شفافیت در حالیکه کشور ما را در ردیف هشتمین کشورهای فاسد جهان معرفی نموده میگوید به نسبت افزایش فساد اداری شکایت مردم افغانستان به اوج خود رسیده است. می افزاید برخورد دولت وحدت ملی در مبارزه با فساد سمبولیک میباشد.

 آقای هاشمی رئیس شورای ولایتی ولایت کابل در رابطه به یک ملیون بیجا شده گان جنگهای داخلی میگوید: بیجا شده گان در جاهای زنده گی مینمایند که حیوانات تحمل زنده گی کردن را در آنجا ندارند. در ایام مریضی دسترسی به یک تابلیت نداشته محتاج یک لقمه نان خشک میباشند. هزاران پناهجو که در یک کمپ در بلگراد زنده گی مینمایند میگویند به نسبت بسته شدن راه های کشورهای اروپائی به روی شان دست به اعتصاب غذائی زده اند ادعا مینمایند که به نسبت سردی هوا به امراض گوناگون مبتلا روزانه چندین تن جانهای خود را از دست میدهند.

 مردم میگویند این است ثمره کار جنایت کاران بین المللی که بیشرمانه سنگ دفاع از حقوق بشر را به سینه میزنند. ولسوال یکی از ولسوالی ولایت خوست طالبان را انسانهای پاک خوانده می افزاید حاکمیت دولت در ولسوالی ما وجود ندارد از طرف طالبان اداره میشود. یک پولیس در ولایت بغلان با ربودن و تجاوز بالای یک خانم متهم شد.

 رهنورد زریاب میگوید دولت مردان خصلت دولت داری را از دست داده اند به رشد فرهنگ کشور توجه ندارند. به نسبت درگیری پولیس سرحدی در ولسوالی سپین بولدک کندهار نظامیان پاکستانی یک تن پولیس کشته شد در حالیکه مسؤولین مبارزه با فساد از بررسی شصت و سه دوسیه عاملین فساد خبر میدهند.

 مردم میگویند عاملین بزرگ فساد در مقام های بلند نشسته وضع را تماشا مینمایند. وسایل اطلاعات جمعی خبر میدهند پول برق ولایت کندز هنوز هم بواسطه طالبان جمع آوری میشود. صدیق افغان به نسبت اعتراضش از ناحیه عملی نشدن وعده های حکومت وحدت ملی و جامعه جهانی چند یوم از طرف پولیس زندانی گردید.

 شاه ناصر مدیر پیشین تدارکات ولایت بغلان به نسبت استفاده غیرقانونی از وظیفه پنج ماه قبل به یک سال حبس محکوم شده بود هنوز هم بحیث مدیر معارف ولسوالی نهرین وظیقه مینماید. به نسبت حمله طالبان بالای یک پسته ولسوالی میران کندهار سه برادر که سرباز بودند شهید گردیده یک برادرش که غرض انتقال اجساد آنها به منطقه رفته گفت کسی مرا غرض انتقال شهدا همکاری نکرد.

 خلاصه اینکه مردم و آگاهان امور علت دشواریهای خونین وق الذکر را بر علاوه مداخلات صریح ادارات استخباراتی کشورهای منطقه و جهان در امور داخلی کشور ما موجودیت ده ها هزار لانه های تروریزم در آنطرف خط دیورند دانسته می افزایند موجودیت سران گروهای معامله گر و غارتگر در قدرت و جامعه سبب افزایش جنایات خونین گردیده است که بدون محدود نمودن صلاحیت های آنها نمیتوان به وعده ترامپ در رابطه به مبارزه قاطع برضد هراس افگنی در جامعه امیدوار بود زیرا که گروهای فوق در ظاهر امر بخاطر دستیابی به قدرت و ثروت بیشتر بین خویش اختلاف داشته اما در عمل برضد مردم افغانها وجه مشترک داشته و دارند.