وظیفه مقدس هر انسان باورمند به آزادیست، وظیفه تمام مردم افغانستان است

 

اگر تاجیک باشد یا پشتون

 

اگر ازبیک باشد یا بلوچ

 

اگر هزاره باشد اهل هنود

 

اگر پشه‌یی باشد یا نورستانی

 

اگر قندهاری باشد یا تخاری

 

وظیفه‌ی متحدانه و مشترک همه ملیت‌ها و اقوام ساکن در کشور است تا در مقابله با تجاوزات خارجی و هرگونه تجاوز به‌منظور حراست و نگهبانی از استقلال، تمامیت ارضی و حاکمیت ملی کشور و از وجب وجب خاک وطن واحدمان افغانستان با توانایی اتحاد و همبستگی سرآسری دفاع نماییم.

 

دفاع از سرزمینی که پنج‌هزارساله تاریخ این میراث نیاکان ما منحیث مادر وطن بالای ما حق دارد.

 

اما چیزیکه بسیار رنج آور است وجنگ را طولانی ترمیسازد که تا بحال کمتر به آن توجه صورت میگیردآنست که

 

در رابطه به دلایل وانگیزه های اصلی ادامه ی جنگ در کشور به بنظر میرسد که هر هشدار وهرهوشیار باش وهر پیشگویی، پیشبینی وارزشهای سیاسی وعلمی بجا مانده از تاریخ بزرگان کشور، هرکدام چهل تا پنجاه سال نیازبزمان دارد تا این ملت عقب نگهداشته شده پس از تحمل خونریزی های زیاد و تلفات سنگین با چشمان گریه آلود وندامت وافسوس بگویند وبگویند ولله که فردوسی راست فرموده بود

 

 بیزدان اگر ما خرد داشتیم

 

نشاید چنین روز بد داشتیم

 

 بخدا مولانای رومی درست گفته بود، سید جمال الدین افغان بجا فرموده بود

 

 غازی امان الله خان حق بجانب بود، ببرک کارمل دقیقاً از اوضاع آینده هوشیار باش داده بود که آمپریالیزم جهانخوار ادامه دهنده ی جنگ وباعث تباهی بشریت است.

 

یا خواهند گفت که سخنان داکتر نجیب اله درباره جنگ واقعیت داشت که همواره میگفت پاکستان دشمن مشترک مردم افغانستان است ومیگفتند که بلحاظ خدا آنجا مروید وفریب آنها را نخورید.

 

 ولی آنهایی که نیم قرن قبل در زمان محمد داود خان ریس جمهور افغانستان به پاکستان رفته دربدل قبول خواسته های دیرینه ی رژیم خونتای پاکستان و تجاوز به افغانستان اسلحه وپول بدست آورده وطن خود را ویران کردند انسانها را بجرم مکتب رفتن سر بریدند مکاتب وکتابخانه وزیر ساختار های اقتصادی وتاسیسات عام المنفعه وفابریکات را به آتش کشیدند وقانون هرکی بیشتر خونریزی کرد وبیشتر نابود ساخت جایزه دارد را با تکبر وخود خواهی عملی ساختند در آنوقت کجا بود طالب وداعش والقاعده وکجا بود انقلاب ثور وعساکر شوروی در افغانستان؟

 

 همین حالا هم سر وقت است که مردم افغانستان بدانند که مدعیان دروغین اسلام دین را فقط یک بهانه قرار داده بودند دین هیچگاهی در خطر نبود ولی هدف اصلی تیکه داران دین نوکری به پاکستان وجمعاوری ثروت دارایی وقصرهای افسانوی بود.

 

در حالیکه در زمان جمهوری محمد داود خان هیچ نشانه یی از هیچکدام این بهانه ها در افغانستان وجود نداشت فقط چیزیکه بود دشمنی آگاهانه ی پاکستان وپول پرستی و زراندوزی سران تنظیمها که پسانها به برکت جنگ وتخریب وطن صاحب قصر های افسانوی و میلیارد ها دالر وکلداروبانکها در داخل وخارج کشور شدند.

 

ولی آیا مردم افغانستان در همین پنجاه سالی که گذشت بیاد دارند که جنگ پاکستان بر علیه افغانستان تمام شده است؟ در حالیکه در همین پنجاه سال جنگ نیابتی پاکستان بر علیه افغانستان با حیله ونیرنگ وبهانه های گوناگون توسط خود تنظیمها ی سابقه دار ونیروهای نو ظهوراز بطن تنظیمها بنام ها و نشانها وپوشش های مختلف کما کان ادامه دارد که در طول سی سال ریش پکول چپن پیراهن تنبان پاکستانی ولنگی های سیاه وسفید همچون تیاتر لبا سها حکومت کردند ومشروعیت خود را ازشعارهای دروغین و لباس های پاکستانی گرفتند نه از ملت افغانستان.

 

پس چرا این ملت بخصوص نیروهای روشنفکر وآگاه ومتعهدین سیاسی جامعه وبرخی از طرفداران تجزیه کشور بخود نمی آیند وبا دیر اندیشی وساده اندیشی اوضاع را هنوز ساده می انگارند؟
آیا هنوز هم نمی بینند که هدف پاکستان وکشورهای استعماری تجزیه ی افغانستان است تا لقمه لقمه خورد شده آسان بلعیده شود. پس چرا وتا چوقت فریب تجزیه را بخوریم وبرای تجزیه ی کشور خود بدستان خود کار دشمنان افغانستان را آسان سازیم؟

 

برادران عزیز هموطن پشتونها، تاجیکها، هزاره ها، ازبیکها، پشه‌یی ها، نورستانیها، بلوچها وغیره هموطنان گرامی وعزیز متوجه هستید که تجزیه مشکل افغانستان را حل نمیکند اگر خدای نا خواسته تجزیه هم بشود پاکستانیها برای تسلط شان بر کل کشور توسط اجیران جنگی خریداری شده از کشورهای منطقه وپاکستان جنگ را ادامه میدهند.

 

حامد کرزی حاکم وقت زمانی گفته بود که بعضی اوقات طیاره های ناشناس از طرف شب دیده میشود که از سمت جنوب کشور به جانب شمال آدم می برند افراد مسلح انتقال میدهندواینکه چرا اصرار درونی خودشان را اعتراف کرده بود دلیلش معلوم است و همچنان در همین روز ها خبر های پراگنده حاکی از آنست که القاعده وداعش از سوریه وعراق بشمال افغانستان انتقال یافته است. پس چرا به شمال افغانستان؟

 

ای مردم افغانستان بلحاظ خدا گوشها وچشمهای تان را باز کنید که دشمنان افغانستان با راه انداختن بازیهای بزرگ پشت پرده بخاطر تسلط کامل بر کشور وغارت ثروتهای این سر زمین کمر بسته اند آنها به تجزیه قناعت نمی کنند زیرا جنگ جنگ پشتون با تاجیک نیست جنگ پاکستان با کل کشور است.

 

بلی به نظر بنده جنگ پاکستان با کل کشور است

 

همین اکنون بنقل از اخبار مجازی وغیر مجازی گفته میشود غربیها اینبار از پاکستان منحیث تخته ی خیز استفاده نموده بنام حمله بر داعش جنگ را در شمال افغانستان تشدید میکنند که آرامش کشورهای همسایه شمالی افغانستان را نیز به تهدید مواجه هواهند کرد. هم چنان باتوجه به خبرهای جاری غربیها با ارسال کمکها به هردو طرف درگیرجنگ درافغانستان سیاست دوگانه را دنبال میکنند که بشکل آشکارا جنگ را در افغانستان ومنطقه طولانی میسازد و در حال حاضر آتش جنگ نیابتی آنسوی دریای آمورا نیز تهدید میکند.

 

بنا بر آن تاریخ این رسالت مهم را به نسل موجود کشور گذاشته است تا همه در یک صف واحد قرار گرفته بر ضد تجاوزات پاکستان ویا هر متجاوز دیگر از وطن متحدانه دفاع صورت گیرد.

 

نیروهای روشنگرا وصلحدوست کشور بخاطر جلوگیری از گسترش جنگ ونا امنی ونجات کشور از بدبختی موجود بیک اتحاد و همبستگی سراسری ملی وتامین صلح نیاز

 

دارند. صلحی که بتاسی از آن با ایجاد یک دولت فراگیر وهمه شمول به اراده ی انسان وسایر حقوق وآزادی های انسانی به سرنوشت و کرامت انسانی عدالت وخود ارادیت انسان احترام گذاشته شود ودر عمل رعایت گردد.

 

صلح وتفاهمی که همه مردم افغانستان را برضد تجاوزگران پاکستانی متحد ساخته ودریک سنگر واحد از وجب وجب خاک وطن دفاع صورت گیرد زیرا که خون همه انسانها وتمام مردم افغانستان یک رنگ سرخ دارد خون مشترک افغانی وانسانی را نمیتوان تقسیم وتجزیه کرد.

 

در غیر آن جنگ قومی، زبانی وسمتی که دسیسه وتوطیه ی دشمنان افغانستان است تمامی نخواهد داشت این بازیهای شیطانی باید مهار گردد وبا مبارزه ی انسانی ونیروی جمعی پایان داده شود.

 

زنده باد افغانستان مستقل، آزاد وسربلند وتجزیه‌ناپذیر