در برنامه حزب مردم افغانستان می‌خوانیم:

 «حزب مردم افغانستان برای اعمار جامعه دموکراتیک، مدنی، پیشرفته و عادلانه بر پایه همکاری، وحدت عمل و اتحاد سیاسی نیروهای تجددگرا، ملی، دموکرات، ترقی‌خواه و عدالت پسند جامعه در یک جبهه وسیع ضد ارتجاع، ضد استبداد و ضد عقب گرایی، مبارزه می‌کند. حزب مردم حزب وحدت، اتحاد، همسویی، و همکاری سازمان‌ها، محافل و شخصیت های پیشرو، دادخواه و دموکراتیک کشور ماست. عوامل پراگنده گی در گذشته را مانع همسویی و مبارزه مشترک در امروز نمی‌داند. می‌خواهد حلقه وصل وجدان مشترکی باشد که از برکت آن همه گره‌ها در راه اتحاد بزرگ ترقی‌خواهان و دموکرات‌های وطن ما باز می‌شود.»

 حزب ما در روشنی برنامه علماً تنظیم‌شده، برای آزادی، دموکراسی، ترقی و عدالت اجتماعی مبارزه می‌نماید و درین راه شریفانه و انسانی هر روز آماده هر نوع قربانی و فداکاری بوده و می‌باشد. حزب ما باورمند است که سایر نیروهای ترقی‌خواه کشور، با این همه اهداف و آرمان‌های انسانی نیز معتقد بوده و درین راه با ما همگام بوده ومی باشند.

 بنابرآن عقیده راسخ دارد که ما همه به خوبی و شایستگی می‌توانیم با نیروهای ملی و دموکراتیک کشور، تمام نیرو و توان مادی و معنوی‌مان را با هم در وجود اتحاد، همبستگی و وحدت بسیج و متمرکز ساخته و به خواست شرایط، تاریخ، مردم و جامعه پاسخ روشن و مشخص ارایه نماییم. برای دستیابی به این هدف بزرگ، همیشه می‌اندیشد و صادقانه می‌اندیشد و از اتحاد، همبستگی و وحدت تمام نیروهای ملی و دموکراتیک کشور، جداً حمایت می‌نماید

 حزب مردم افغانستان، دفاع از استقلال، حاکمیت ملی، تمامیت ارضی و منافع ملی را نه تنها وظیفه ملی و انسانی خود بلکه وظیفه‌ای تمام نیروهای ترقی‌خواه افغانستان می‌داند و افغانستان را خانه مشترک تمام افغان‌ها می‌داند و خاطرنشان می‌سازد که مردم و کشور ما با سه دشمن بزرگ و بی‌رحم مواجه بوده که یکی آن جهل، دیگری آن فقر و سومی آن تروریزم است. بناً این سه دشمن بزرگ حیات اقتصادی و اجتماعی جامعه ما با شدت تمام تهدید می‌کند. روی همین دلیل، مبارزه با این دشمنان بزرگ، ما را به مبارزه مشترک و تاریخی فرامی‌خواند.

 اکنون زمان آن فرارسیده تا به این خواست بزرگ تاریخ، مردم و کشور ما پاسخ روشن و مشخص ارایه بدهیم و نباید امروز را از دست داد. باید فرصت‌ها، امکانات، استعدادها، نیروها و توان خود را به خاطر مبارزه برای آزادی، دموکراسی، ترقی و عدالت اجتماعی با هم بسیج، متحد و متشکل ساخت و در راه مبارزه عادلانه و انسانی به سمبول از قربانی‌ها و فداکاری باید مبدل گردید و در تاریخ مبارزات سیاسی افغانستان صفحه‌ای جدیدی را باید گشود و پیروزی مبارزات عادلانه مردم افغانستان را برای ترقی و سعادت، هر چه بیشتر و بهتر ممکن ساخت.

 زمان با تمام سرعت آن از برابر ما بدون درنگ می‌گذرد و باز نه می‌گردد، اگر ما همگام بازمان و تاریخ حرکت نه کنیم، نه تنها زمان را از دست می‌دهیم بلکه بر دشواری‌ها و مشکلات مردم و جامعه ما می‌افزایند و راه رسیدن مردم ما را به خواست‌ها و اهداف‌شان طولانی تر خواهند ساخت.

 نهضت فراگیر دموکراسی و ترقی افغانستان که در کنگره (۲۱ ثور ۱۳۹۱ خورشیدی) به حزب مردم افغانستان تغییر نام یافت در ایجاد ائتلاف احزاب و سازمان‌های دموکرات و ترقی‌خواه افغانستان که طی همایش بزرگ (۶ حمل ۱۳۹۱ خورشیدی) در شهر کابل تدویر یافت، نقش شایسته‌ای را ایفا نمود و تا امروز درین ائتلاف حضور فعال و گسترده داشته، از پلاتفرم، تصامیم   های آن قاطعانه حمایت می‌نماید و ابراز آرزومندی می‌نماید تا این ائتلاف هر چه وسیعتر و گسترده‌تر گردیده و سر انجام، فعالیت هدفمند این ائتلاف به ایجاد حزب بزرگ و سراسری نیرو های ترقی‌خواه کشور، موفق گردد.

 حزب مردم افغانستان با حفظ حضور فعال در ائتلاف احزاب و سازمان های دموکرات و ترقی‌خواه افغانستان، از هر نوع تماس، تفاهم و مذاکره بر پایه اصول و موازین دموکراتیک برای تأمین وحدت، با احزاب ترقی‌خواه و همسو، هم در داخل ائتلاف وهم در خارج ائتلاف به طور دوجانبه، سه جانبه و چندجانبه، با تمام قوت حمایت می‌نماید وهم چنان حزب مردم افغانستان از تمام تلاش های احزاب و سازمان‌های ترقی‌خواه و همسو برای تأمین وحدت هم در داخل ائتلاف وهم در خارج ائتلاف به طور همه‌جانبه پشتیبانی و از آن قلباً استقبال می‌نماید.

 حزب مردم افغانستان همیشه دست دوستی، همکاری، برادری، رفاقت، اتحاد، همبستگی و وحدت را به سوی تمام احزاب و سازمان‌های ترقی‌خواه و همسو دراز نموده و همچنان دست دیگران را برای دستیابی به همچو اهداف قلباً و دوستانه می‌فشارد بدون آنکه شرایطی وضع کند و یا خودمحور باشد.

چنانچه فوچیک مبارز راه انسانیت و ترقی‌خواهی گفته که «حقیقت پیروز می‌شود اما به یاری جدی ما نیاز دارد». مبارزه عادلانه در راه خلق‌ها در راه آزادی، دموکراسی، ترقی و عدالت اجتماعی، رسالت بزرگ ماست، این مبارزه حقیقت تاریخ کشور و مردم ما را می‌سازد، اگر کسی بخواهد و یا نخواهد. این حقیقت وجود دارد و خواهد داشت و ما به حیث پیروان این راه حقیقت مبارزه خواهیم کرد و ازین مبارزه عادلانه، انسانی و شریفانه همیشه قاطعانه دفاع خواهیم کرد. بگذار تا رهروان راه حقیقت همگام با تاریخ کشور خود، پیروزی تاریخ مبارزات عادلانه‌مان را به خاطر رنج‌های بیکران خلق‌های ستمدیده افغانستان، در فردای کشور با شایستگی به استقبال بنشینند.

 حزب مردم افغانستان بران است که افغانستان خانه مشترک تمام افغان‌هاست، «آب، خاک و ثروت‌ها، افتخار و عظمت افغانستان به همه مردم این کشور متعلق است.» لازم است تا برای آبادی، ترقی و پیشرفت آن باید کار و مبارزه مشترک نمود و به همین گونه علیه دشمنان آن که دشمنان مشترک مردم و کشور ماست نیز باید مبارزه مشترک نماییم.

زیبا گفته‌اند که دریا از اتحاد قطره‌ها بوجود می‌آید، قطره‌ها دریا می‌شوند، بزرگ می‌شوند، نیرو می‌شوند، آبادی می‌شوند، سرسبزی می‌شوند، سرود می‌شوند، حیات می‌شوند و باالاخره علیه خس و خاشاک و آنچه خصم است، طوفان می‌شوند.

 حزب مردم افغانستان باور کامل دارد که احزاب و سازمان‌های ترقی‌خواه و همسو، این قطره‌های ناب و مروارید وار و این «گل‌های سرسبد» کشور روزی دست به دست هم خواهند داد و در نتیجه اتحاد، همبستگی و وحدت آن‌ها، همان حرب متحد، بزرگ و سراسری بوجود خواهد آمد که پیروزی های ترقی‌خواهان را در فردای تاریخ کشورمان، بشارت خواهد داد. 

 امروز رسالت و مسئولیت بزرگ و تاریخی در برابر احزاب و سازمان‌های ترقی‌خواه و همسوی ما قرار دارد، این رسالت و مسئولیت همانا اتحاد، همبستگی و وحدت این نیروهاست. ما آرزومند هستیم تا این رسالت و مسئولیت از جانب این احزاب و سازمان‌ها به خوبی، شایستگی و موفقیت انجام شود و ما شاهد یک چنین پیروزی تاریخی در شرایط کنونی کشور خود باشیم.

وضع سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور، بیشتر از هر زمان دیگر ما را به اتحاد، همبستگی و وحدت نظر و عمل فرامی‌خواند و از ما قربانی، فداکاری، گذشت و مبارزه مشترک می‌طلبد و ما امیدوار هستیم که رفقای هم اندیشه وهم سوی ما به عین باور دست یافته‌اند و فاصله‌ها کوتاه‌تر گردیده و یقین داریم که باور های مان، تحلیل های مان، نتیجه‌گیری های مان و یافته‌های مان، ما را هرچه زودتر و بهتر به سوی اتحاد، همبستگی و وحدت، یاری و مساعدت کامل می‌نماید و ما اتحاد، همبستگی و وحدت مان را در نتیجه تلاش های صادقانه حزب مردم افغانستان و سایر احزاب برادر، همسو و ترقی‌خواه، روزی به حیث یک پیروزی بزرگ و تاریخی و دستاورد عظیم به تجلیل خواهیم نشست.

 

سرطان ۱۳۹۴