حقیقت، استاد صباح: چگونه قدرت دولتی را تقسیم می‌کنند؟

قسمت اول

 

«افشایی مصلحت گرایی و معامله گری که از آغاز حکومت در ادارات محلی اتفاق افتید»

 

وطندار

 اجاقت ای وطندارسرد بینم

 دلت پردرد ورنگت زرد بینم

 بدست مشت اوباشان اسیری

 همه را قاتل و نا مرد بینم.

 

نگاهی برافغانستان

 افغانستان یک کشور کوهستانى و محاط به خشکه است که در  آسیاى مرکزى موقعیت دارد.

  این کشور که  تاریخ پنج هزار ساله دارد، نخست به نام آریانا و بعداً به نام خراسان یادگردیده، اما در سال ١١٢٦ خورشیدى در زمان حاکمیت احمد شاه بابا، افغانستان جاى تمام آریانا و خراسان را گرفت.

   بعضى از  مؤرخین  تعین دقیق سرحدات امپراطورى را کار دشوار دانسته، اما گفته اند که زمانى الى ١٦ درجه طول البلد وسعت داشت. آنها مى گویند که  سرحدات این امپراطورى در شرق به سرهند که در ١٥٠ کیلومترى دهلى موقعیت دارد، در غرب الى مشهد که از دریاى  حزر با همین فاصله موقعیت دارد و عرض این امپراطورى  از دریاى آمو گرفته  و در جنوب الى خلیج فارس امتداد مى یافت. وسعت امپراطورى احمد شاه بابا وقتاً فوقتاً بنابر اختلافات میان نواسه هاى وى و بعداً میان برادران محمدزى رو به زوال گردید.

 

موقعیت جغرافیایى افغانستان

 شمال و جنوب غرب افغانستان مناطق خشک و هموار زیادى دارد و در جنوب آن نزدیک به مرز پاکستان دشتهاى ریگزار موقعیت دارد. افغانستان در شرق و جنوب ٢٤٣٠ کیلومتر  با پاکستان، در غرب با ایران ٩٣٦ کیلومتر، در شمال غرب با ترکمنستان ٧٤٤ کیلومتر، در شمال با ازبکستان ١٣٧ کیلو متر، در شمال شرق با تاجکستان ١٢٠٦ کیلو متر و با چین ٧٦ کیلومتر مرز مشترک   دارد.

 افغانستان با داشتن ٦٥٢٨٦٤ کیلومتر مربع مساحت بعد از کشورهاى چین، ایران و پاکستان چهارمین کشور بزرگ در منطقه میباشد. این کشور از نظر واحدها به ٣٤ ولایت و ٣٩٨ ولسوالى تقسیم گردیده است.

 

جنگ ها در افغانستان

 افغانها در طول تاریخ براى آزادى کشور شان در برابر  سکندر مقدونى، صفوى هاى ایرانى، مغول  و دیگران به جنگ و مبارزه پرداخته است. انگلیس نیز با افغانها زورآزمایى نموده است. جنگ اول افغان –انگلیس در سالهاى ١٢١٧- ١٢٢١ شمسى، جنگ دوم در سال ١٢٥٧ و جنگ سوم در سال ١٢٩٨ شمسى بوده است.

 افغانها بعد از جنگ سوم افغان –انگلیس از استعمار انگلیس استقلال خود را دوباره بدست آورد.

 این کشور بعد از استرداد استقلال کشور تا سقوط رژیم محمدداوود که در  سال ١٣٥٧ از طریق احزاب  طرفدار شوروى (  خلق و پرچم) صورت پذیرفت، شاهد بعضى از بى نظمیها و ارج مرج ها بود، اما  نسبتاً آرام و در حال پیشرفت قرار داشت اما یک بار دیگر جنگ و ناامنى ها زمانى در این کشور آغاز یافت که  مردم افغانستان در مقابل حاکمیت احزاب یادشده براى جهاد کمر بستند.

  نیروهاى مجهز با وسایل پیشرفته اتحاد شوروى وقت به تاریخ شش جدى سال ١٣٥٨ بر افغانستان هجوم نمودند، اما مردم در مقابل آنها ایستاده گى نمود ومجاهدین بعد ازبیرون شدن نیروهاى شوروی، رژیم داکتر نجیب الله  سقوط نمود و صبغت الله مجددى بنابر مشوره احزاب جهادى به تاریخ ٨ ثور سال ١٣٧١ به کرسى قدرت تکیه زد.

  اما دیرى نگذشته بودکه بر سر بدست آوردن قدرت میان احزاب مختلف مجاهدین جنگهاى داخلى آغاز گردید.

 حرکت طالبان در سال ١٣٧٣ با تعهد از بین بردن بى نظمیها درکندهار به فعالیت آغاز نمود و تا سال ١٣٧٥ تعداد زیاد ولایات به شمول کابل را تصرف نمود.  

 اسامه بن لادن رهبر سازمان القاعده که باشنده اصلى عربستان سعودى میباشد و در کنار مجاهدین ا ایستاده بود، نیز با طالبان مسلح یک جا گردید؛ اما اسامه بن لادن  از طرف امریکا به دست داشتن در رویداد ١١ سپتمبر سال ٢٠٠١ میلادى متهم گردید و امریکا از طالبان خواست تا وى (اسامه) را از افغانستان خارج نمایند.

 اما زمانى که طالبان این خواسته امریکا را نپذیرفتند، درماه اکتوبر همین سال نخست بر طالبان حمله هوایى و بعداً به کمک ائتلاف شمال دست به حملات زمینى زدند و رژیم طالبان را سقوط دادند.

 براى از بین بردن مخالفین مسلح دولت و القاعده، ٤٢٠٠٠ نیروى ٤٦ کشور جهان با یکصد هزار نیروى امریکایى یکجا گردیده، اما با آنهم  نه تنها امنیت درکشور تامین نشده  ، بلکه فعالیتهاى مخالفین مسلح  (طالبان، حزب اسلامى به رهبرى گلبدین حکمتیار، گروه حقانى و غیره) روز به روز وسعت پیدا کرد  واکنون دامن نا امنى ها از جنوب به ولایات شمال کشور نیز گسترش یافته است  .

 

دولت ها در افغانستان

 محمد داؤد به تاریخ ٢٦ سرطان سال ١٣٥٢ براى نخستین بار در تاریخ افغانستان  نظام جمهورى را به عوض نظام شاهى به میان آورد. بعد از آن، بدون طالبان که امارت اسلامى را اعلام نموده بودند  ، نظامى هاى کشور جمهورى بوده، اما بدون حکومت منتخب کرزى، حکومتهاى دیگر از طریق حرکتهاى نظامى و یا کودتاه ها به میان آمده است. داؤد از طریق کودتاى  سفید به قدرت سید و محمد ظاهر شاه را از ملک تبعید نمود. رژیم محمد داؤد از طریق قیام نظامی ازهم پاشید، نور محمد تره کى را به حیث رئیس جمهور اعلان نمودند. تره کى مربوط به حزب خلق در ماه سنبله سال ١٣٥٨ توسط حامیان حفیظ الله امین عضو دیگر این حزب به شکل مرموز در ارگ به قتل رسید و امین که تره کى  شاگرد وفادار خود مى دانست، به حیث رئیس جمهور به کار آغاز نمود.

  نیروهاى شوروى بر افغانستان حمله نمودند، امین را در دارالامان کابل به قتل رساند.

 ببرک کارمل به قدرت رسید.

  کارمل در ماه ثور سال ١٣٦٥ از ریاست کمیته مرکزى حزب استعفى داد و در ماه عقرب همین سال از ریاست جمهورى نیز کناره گردید و داکتر نجیب الله عضو دیگر این حزب به قدرت رسید.

  صبغت الله مجددى به مشوره احزاب جهادى به حیث ممثل دولت اسلامى تعیین گردید.

 مطابق مشوره احزاب جهادى، دو ماه بعد صبغت الله مجددى قدرت را به برهان الدین ربانى رهبرى جمعیت اسلامى تسلیم نمود و ربانى به تاریخ ٩ جوزاى سال ١٣٧١ از طرف شوراى اهل حل و عقد براى دو سال به حیث رئیس جمهور تعیین گردید؛ اما ربانى به حکومت خود ادامه میداد که در سال ١٣٧٥ کابل در دست طالبان افتید  و امارت اسلامى را اعلان نمودند، اما حاکمیت طالبان در نتیجه حمله نظامى امریکا از بین رفت و حامد کرزى در نشست بن براى شش ماه رئیس اداره مؤقت و بعداً از طریق لویه جرگه اضطرارى براى دو سال به حیث رئیس اداره انتقالى تعیین گردید. قانون اساسى فعلى افغانستان  که به اساس آن نظام کشور جمهورى اسلامى است، به تاریخ ١٣ جدى سال ١٣٨٢ از طرف لویه جرگه تصویب گردید. به اساس این قانون در تشکیل دولت افغانستان رئیس جمهور منتخب، دو معاون وى، شوراى ملى متشکل از دو مجلس (ولسى جرگه و مشرانو جرگه) و قوه قضایى وجود دارد. اعضاى ستره محکمه توسط رئیس جمهور تعیین  و از  ولسى جرگه   راى اعتماد مى گیرند.

  رئیس جمهور و معاونین وى از طریق راى مستقیم مردم براى پنج سال تعیین مى گردند. اگر یک نامزد در مرحله اول  پروسه انتخابات ٥٠ در صد جمع یک راى را بدست نیاورد، در این صورت دو نامزد که بلندترین آرا را داشته باشند، براى بار دوم در پروسه انتخابات سهم میگیرند. رئیس جمهور براى دو دوره ریاست جمهورى خود ر ا نامزده کرده میتواند. نخستین انتخابات ریاست جمهورى به تاریخ ١٨ میزان سال ١٣٨٣ به اشتراک  هشت میلیون تن  که تقریباً نصف آنها را زنان تشکیل میداد، برگزار گردید و حامد کرزى با بدست آوردن ٥٤ در صد آرا به حیث رئیس جمهور تعیین گردید. کرزى در  دور دوم انتخابات  ریاست جمهورى که به تاریخ ٢٩ اسد سال ١٣٨٨ راه اندازى گردید،  نیز در حالى براى پنج سال به حیث رئیس جمهور تعیین شد که شکایات زیادى در رابطه با تقلب در انتخابات وجود داشت.

  دولت مرکزى در مناطق روستایى نفوذ کمى دارد، زیرا ضوابط اسلامى و سنتى در حل مشکلات شخصى به شمول فعالیتهاى قومى نقش مهم دارد. جامعه افغانى با داشتن رسوم قومى و اسلامى بر اساس پایه هاى قرابت و خویشاوندى استوار است، در حالى که این سطح در مناطق شهرى تا حدى کاهش دارد.

 

پارلمان درافغانستان

  تلاش ایجاد  شوراى ملى در افغانستان براى نخستین بار در زمان امان الله خان آغاز گردید. در این دوره نخستین قانون دولت (نظامنامه اساسى دولت در افغانستان) از طرف لویه جرگه تصویب و در این قانون به نام شوراى دولت پیش بینى صورت گرفت. شوراى ملى در زمان حاکمیت نادرخان در ماه سنبله سال ١٣٠٤ خورشیدى تشکیل گردید، اما رئیس آن (عبدالاحد مایار نماینده وردک) توسط خود نادرخان تعیین گردید.

  بعد از آن که نادرخان در سال ١٣١٦ ذریعه شلیک تفنگچه یک شاگرد مکتب به قتل رسید، محمد ظاهر پسر ١٩ ساله وى به حیث شاه افغانستان تعیین گردید، اما امور دولت عملاً توسط صدراعظم محمد هاشم خان انجام مى گردید.

  در دوره صدرات هاشم خان (١٣١٢- ١٣٢٥ شمسى) دوره هاى دوم، سوم، چهارم، پنجم و ششم پارلمان به کار خود ادامه داد. بعضى از مؤرخین مینویسند که حکومت در دوره صدارت شاه محمود درانتخابات  دور هفتم پارلمان (١٣٢٨ –١٣٣١) هیچ مداخله نکرد و تعداد زیاد مردم در آن سهم داشتند.

 برخلاف پارلمان هاى دیگر، درا ین دوره بر کار دولت انتقاد صورت مى گرفت، در آن مباحث جدى صورت مى گرفت، اما بعد از آن الى دهه دموکراسى (١٣٤٢-١٣٥٢) شوراى هاى ملى تا حد زیادى تحت تاثیر حکومت قرار داشت.

 در دهه دموکراسى، چون اکنون، شوراى ملى داراى ٢١٦ عضو داراى دو مجلس (ولسى جرگه و مشرانو جرگه) بود

 مؤرخین مینویسندکه این شوراى ملى در مقایسه با شوراى هاى قبلى در وضع قوانین و اتخاذ تصامیم قدرت زیادى داشت؛ اما پارلمان در سال ١٣٥٢ در نظام جمهورى داؤد خان لغو گردید و پارلمان تا زمانى در کشور وجودنداشت  که داکتر نجیب الله در سال ١٣٦٧ بعد از اعلان مصالحه ملى پارلمان را به میان آورد.

 در زمان حاکمیت برهان الدین ربانى و طالبان شوراى ملى در کشور وجود نداشت، اما بعد از سقوط رژیم طالبان، به اساس قانون  اساسى جدید انتخابات دور اول ولسى جرگه براى  ٢٤٩ کرسى به تاریخ ٢٧ سنبله سال ١٣٨٤ برگزار گردید و دور دوم آن به تاریخ ٢٧ سنبله سال ١٣٨٩ برگزار خواهد شد.

 درشوراى که از طریق انتخابات سال ١٣٨٤ به وجود آمده، نماینده گان ولایات مختلف  که داراى مفکوره هاى مخلتف سیاسى اند عضویت دارند و شمارى از آنها وابسته به احزاب نیز میباشند.

 نفوس مجموعى افغانستان حدود سی میلیون تن تخمین گردیده است  که از جمله هر هفت تن یکتن آنها درکابل زنده گى میکنند. شهر کندهار در درجه دوم قرار دارد که بیش از نیم میلیون نفوس دارد، بعد از آن شهر هرات در غرب، مزار شریف در شمال و شهر جلال آباد در شرق کشور شهرهاى بزرگ میباشند. حدود ٢،٥ میلیون مهاجر ثبت شده افغان تا حال در پاکستان و ایران زنده گى میکنند.

 از جمله لسانهاى پشتو، درى، ازبکى، ترکمنى، بلوچى، پشه یى، نورستانى و لسانهاى مروج دیگر در کشور پشتو ودرى لسانهاى رسمى دولت میباشد. تناسب جنسیت طورى است که در مقابل هر ١٠٠ زن ١٠٣،٢ مرد موجود اند و تعداد اوسط فامیلها ٦،٣ تن میباشد.

 

سیستم اداری کشورچگونه است؟

 سرزمینی که امروز افغانستان نامیده می‌شود، تاخت و تازهای اقوام گوناگون و جهان‌گشایان و مهاجمان بی‌شماری را به یاد دارد. بخشهای گوناگونی از افغانستان طی سالهای طولانی با کشورهای همسایه، تاریخ مشترک داشت... از اقوام آریایی و شاهان هخامنشی، همچنین اسکندر، مسمانان و مغولان بر این سرزمین حکم رانده‌اند و تاریخی پرحادثه را برایش رقم زده‌اند. احمد شاه درانی از شاهان افغانستان، در سال ۱۷۴۴ میلادی، نام این کشور را به طور رسمی افغانستان نامید. اکنون، به هر تبعه کشور افغان گفته می شود. پس از جنگهای داخلی، حکومت طالبان، حمله امریکا و دوران گذار دولت انتقالی، مردم افغانستان در یک رای‌گیری عمومی برای نخستین بار تحت نظارت سازمان ملل و دیگر نهادهای بین‌المللی حامد کرزی را به عنون نخستین رییس جمهور منتخب خود برگزیدند و نظام كشور به جمهوری اسلامی تبدیل گردید.
تقسیمات اداری افغانستان

ا فغانستان دارای ۳۴ ولایت است.
ولایت ارزگان Uruzgan به مرکز «ترین کوت» مساحت 295.29 کیلومتر مربع، جمعیت 29/295 کیلومتر مربع، جمعیت 465000 نفر

 ولایت بادغیس Badghis به مرکزیت «قلعه نو» (مساحت 21/858 و 21 کیلومتر مربع جمعیت 224000 نفر)
ولایت بامیان Bamian به مرکزیت «بامیان» (مساحت 17/414 کیلومتر مربع جمعیت 281000 نفر)
ولایت بدخشان Badakhashan به مرکزیت «فیض آباد» (مساحت 47/403 کیلومتر مربع، جمعیت 521000 نفر)
ولایت بغلان Baghlan به مرکزیت «بغلان» (مساحت 17/109 کیلومتر مربع، جمعیت 517000 نفر)
ولایت بلخ Balkh به مرکزیت «مزار شریف» (مساحت 12/593 کیلومترمربع جمعیت 610000 نفر)
ولایت پروان Paruan به مرکزیت «چاریکار» (مساحت 9/399 کیلومتر مربع، جمعیت 528000 نفر)
ولایت پکتیا Paktia به مرکزیت «گردیز» (مساحت 9/581 کیلومتر مربع، جمعیت 506000 نفر)
ولایت پکتیکا PaktiKa به مرکزیت «شرنه» (مساحت 19/336 کیلومتر مربع، جمعیت 256000 نفر)
ولایت پنجشیر PANJSHIR با مرکزیت بازارک
ولایت تخار Takhar به مرکزیت «تالقان» (مساحت 12/376 کیلومتر مربع جمعیت 544000 نفر)
ولایت جوزجان Jowzjan به مرکزیت «شبرغان» (مساحت 25/553 کیلومتر مر بع، جمعیت 616000 نفر)
ولایت خوست KHOST با مرکزیت شهر خوست
ولایت دایکندی Daikondi با مرکزیت شهر خدیر
ولایت زابل Zabol به مرکزیت «قلات» (کلات) (مساحت 17/293 کیلومتر مربع جمعیت 1888000 نفر)
ولایت سر پل SARPOL با مرکزیت شهر سرپل
ولایت سمنگان Samangan به مرکزیت «آیبک» (مساحت 15/565 کیلومتر مربع، جمعیت 274000 نفر)
ولایت غزنی Ghazni به مرکزیت «غزنی» (مساحت 23/378 کیلومتر مربع، جمعیت 676000 نفر)
ولایت غور Ghowr به مرکزیت «چخچران» (مساحت 38/666 کیلومتر مربع، جمعیت 354000 نفر)
ولایت فاریاب Faryab به مرکزیت «میمنه» مسساحت 22/279 کیلومتر مربع جمعیت 610000 نفر
ولایت فراه Farah به مرکزیت «فراه» (مساحت 47/788 کیلومتر مربع، جمعیت 245000 نفر)
ولایت قندهار Qandahar به مرکزیت «قندهار» (مساحت 47/675 کیلومتر مربع جمعیت 598000 نفر)
ولایت کابل kabul به مرکزیت «کابل» (مساحت 4558 کیلومتر مربع، جمعیت 1/518000 نفر)
ولایت کاپیسا kapisa به مرکزیت «محمودراقی» (مساحت 1/871 کیلومت مربع جمعیت 262000 نفر)
ولایت قندوز Qanduz به مرکزیت «قندوز» (کندز) (مساحت 7/827 کیلومتر مربع، جمعیت 583000 نفر)
ولایت کنر Konarha به مرکزیت «اسد آباد» (مساحت 10/479 کیلومتر مربع، جمعیت 262000 نفر)
ولایت لغمان Loghman به مرکزیت مهترلام (مساحت 7210 کیلومتر مربع جمعیت 325000 نفر)
ولایت لوگر Lowgar به مرکزیت «برهکی» (مساحت 4652 کیلومتر مربع، جمعیت 226000 نفر)
ولایت ننگرهار Nangarhar به مرکزیت «جلال آباد» (مساحت 7616 کیلومتر مربع جمعیت 7820000 نفر)
ولایت نورستان NORESTAN با مرکزیت شهر کامدیش
ولایت نیمروز Nimruz به مرکزیت «زرنج» (مساحت 41/356 کیلومتر مربع، جمعیت 108000 نفر)
ولایت وردک Vardak به مرکزیت «میدان شهر»(مساحت 9023 کیلومتر مربع، جمعیت 301000 نفر)
ولایت هرات Harat به مرکزیت «هرات» (مساحت 61/315 کیلومتر مربع، جمعیت 808000 نفر)
ولایت هلمند Helmand به مرکزیت «لشگرگاه» (مساحت 61/829 کیلومتر مربع، جمعیت 542000 نفر)
واحدهای اداری

 ولایت از جهت یک واحد اداری بزرگ بنابر اصطلاح جغرافیا یک حوزه رسمی را تشکیل داده و از همین حوزه رسمی واحدهای کوچکتر جهت انسجام امور اداری و غیره تنظیم می شد. نظام اداری و ولایت ها به درجه های یک و دو و سه تقسیم می شد؛ مانند کابل، ننگرهار، قندوز، بلخ، هرات و قندوز ولایات درجه یک هستند
ولایات غزنی، پروان، جوزجان، فراه، فاریاب، بغلان، تخار، بدخشان و هیلمند ولایات درجه دو و سایر ولایات درجه سوم بودند و همچنین ولسوالی ها به درجه های 1 و 2 و 3 و 4 تقسیم می شدند؛ که تقسیم بندی و درجه بندی آنها تا اندازه زیادی براساس تعداد جمعیت (نفوس) و مساحت جغرافیایی ولسوالیها صورت می گرفت. اداره قبایل و کوچی ها به علاقه داریها یا لوئی ولسوالیها مربوط می شد.
واحدهای اداری به چهار نوع تقسیم شده است
مركز ولایت شهر عمده ولایت (شاروالی) با یك تعداد قریه های جوار آن احتوا می كند معهذا ساحه بعضی از مراكز ولایات مانند كابل، كندهار، هرات، مزار شریف، جلال آباد و میمنه در واقع محدود به حدود شاروالی شهر می باشد وضمنا مراكز ولایت مقام اداری ولایت است كه فعالیت های تمام واحد های كوچك اداری، لوی ولسوالی، ولسوالی و علاقه داری از آن جا نظارت می شود.

 

رسانه های کشور

 در افغانستان بارى نخست در سلطنت امیر شیرعلى خان در سال ١٢٩٠ جریده شمس النهار به نشر رسید و در سال ١٢٤٨شمسى در زمان حاکمیت امیر حبیب الله خان سراج الاخبار از چاپ بر آمد  که در زمان امیر عبدالرحمن خان نیز به نشر میرسید. در دوران امانى مجله اناث تحت نام ارشاد النسوان و انیس که اکنون به گونه روزنامه به نشر میرسد و ده نشریه دیگر چاپ مى گردید. بعد از به پایان رسیدن حاکمیت امان الله خان در سال ١٣٠٧ تا زمانى که محمدظاهر در سال ١٣٤٣ آزادى مطبوعات را اعلام نمود، مطبوعات در سانسور وکنترول دولت بود.

 

مطبوعات در زمان حاکمیت محمد داؤد  و بعداً در زمان حاکمیت ح. د. خ. ا - تحت سانسور دولت بود، اما در اواخر حکومت ببرک کارمل وحاکمیت داکتر نجیب یک تعداد از احزاب نیز نشرات را آغاز نمودند. رسانه ها در زمان رژیم طالبان نیز به طور کلى در اختیار حکومت قرار داشت  و تلویزیونهاى دولتى نیز اجازه فعالیت را نداشت؛ اما بعد از سال ١٣٨١به رسانه هاى آزاد اجازه فعالیت داده شد و اکنون تعداد زیادى از رسانه هاى دولتى، شخصى و ولایتى (محلى) به مصارف اداره هاى شخصى و کمک خارجیها ایجاد گردیده است.

 

اقتصاد افغانستان

 افغانستان یک کشور زراعتى و رو به انکشاف است، میوه خشک، قالین، پشم وتریاک  ازعمده ترین صادرات افغانستان  مى باشد. مسؤولین دولتى ً گفته اند که افغانستان  معادن طبیعى مانند گاز، نفت خام، سنگ زغال، مس، کرومایت، تالک، باریت، سلفر، سرب، جست، آهن، نمک، سنگ قیمتى و نیمه قیمتى غیر استخراج شده به ارزش سه تریلیون را دارد. به اساس گزارش هاى سال ١٣٨٦، تولید مواد مخدر افغانستان بیش از نصف اقتصاد کشور را تشکیل میدهد که در حکومت طالبان توسعه یافته بود. بیش از ٩٠ فیصد تریاک جهان که مواد خام هیرویین است، در این کشور تهیه مى شود.