حقیقت ، آقا شیرین دردمند: خون ریزی‌ها تا به چند؟ جنایات تا به کی؟

اگر به تیغ سر نهیم و دم نزنیم

 کسی به فاتحه ما قدم نخواهند ماند

 بگو به خصم این سر به باد خواهد رفت

 ولی به‌پای تو یک لحظه خم نخواهد شد

 فانی

 

در هفته اخیر ماه سرطان سال جاری قاتلان سوگند خورده مردم افغانستان با انجام بازی‌های خونین زیر بهانه‌های مختلف توانستند بزرگ‌ترین جنایات خونین را بالای صدها فامیل داغ‌دیده انجام دهند!

  مشت نمونه خروار چند مثال آن را خدمت خوانندگان گرامی یاد آور می‌شوم!

 روستاهای ولسوالی گرشک ولایت هلمند که چند روز قبل از تسلط جنایت کاران که زیر نام مقدس طالب به کشتار مردم بی گناه ادامه میدهند آزاد شده بود بواسطه قوت های خارجی بمبار و سی وپنج تن از سربازان پولیس که در پسته های خویش وظیفه انجام میدادند به شهادت رسیدند.

 چهل و پنج تن پولیس محلی در ولسوالی تگاب کشم بدخشان بواسطه جنایت کاران ترورستان طالب نما شهید شدند. به تاریخ 31/4/1396 یک عده افراد نقاب پوش در شاهراه کابل، کندهار هشت تن را از موتر پایین شهید و سی تن دیگراز مسافران را با خود بردند به تاریخ 2/6/1396 به نسبت حمله انتحاری در ساحه حوزه سوم پولیس شهر کابل یعنی گولائی دواخانه سی وپنج تن شهید ده ها تن زخمی شدند.

 یک صد وسی تن پولیس محلی و نیروهای خیزش مردمی بعد از مقاومت چند هفته ای در ولسوالی کوهستانات ولایت فاریاب به دشمن تسلیم شدند در جریان مقاومت هجده تن آنها کشته شد ومتباقی آنها به نسبت عدم توجه دولت مجبور به دشمن تسلیم شدند ولسوالی جانیخیل ولایت پکتیا از تسلط دولت خارج شد!

 به نسبت بمبارد هوایی نیروهای خارجی در ولسوالی اشکمیه ولایت ننگرهار هشت تن کشته شدند ستاد مشترک ارتش آمریکا میگوید بدون همکاری پاکستان در جنگ افغانستان پیروز شده نمیتوانیم مردم و آگاهان امور را عقیده برآنست که حمایت نظامی، مالی، اقتصادی، سیاسی سران قصر سفید متحدین منطقه و جهانی آنها از نظامیان پاکستانی از جمله اداره آی اس آی طی بیش از چهاردهه صورت نمیگرفت با تاسف که هنوز هم ادامه دارد ترورستان که منحیث افزار خونین به نام طالب، القاعده، داعش و غیره کشورهای متجاوز و توسعه طلب برضد کشور ما جنایات انجام داده و میدهند توان یک هفته مقاومت را در مقابل قوت های مسلح ما نداشته و ندارند انجام بازی‌های فوق ثابت میسازد که سناریو جنگ های جنایت بار در آنطرف اقیانوس طرح ریزی شده عملا بخاطر دستیابی به ثروت های مادی ومعنوی کشور ما کشورهای آسیای میانه تشدید شده با تاسف در این جنگ خونین و جنایت بار مردم افغانستان قربانی اهداف شوم آمریکا، فدراتیف روسیه انگلیس، چین، هند، پاکستان، ایران، سعودی و مافیای مواد مخدر، غاصبین زمین، عاملین فساد گسترده، جنایت کاران سازمان یافته، ناقضین حقوق بشر و سایر جنایت کاران شده کدام سودی ندارندنظر به نشر روزنامه آمریکا طی شانزده سال گذشته هفت صد میلیارد دالردر افغانستان هزینه کرده است مردم میگویند اگر بیست فیصد آن به افغانستان مصرف میشد امروز ترورستان دست بالا پیداکرده نمیتوانستند حیف و میل بیست و هشت میلیارد دالر زیر بهانه خریداری یونیفورم نظامی افغانی توسط آمریکایی ها یک مثال آن میباشد. نظر به نشر وسایل اطلاعات جمعی طالب نماها 84 تن مریض 13 تن دوکتوران و سایر موظفین شفاخانه وعده ازمردم بیگناه ولسوالی تیوره ولایت غور را به تاریخ 1/5/1396 به شهادت رسانیدند.

 جنگ های خونین در ولایات کندز، بغلان، فاریاب، ننگرهار وسایر نقاط کشور ادامه داشته شاهراهای تخار کندز، کندز بغلان بواسطه طالبان مسدود گردیده.

 سرقت های مسلحانه، آدم ربائی، ماین گزاری روی جاده، تجاوز بالای زنان و کودکان، غارت ثروت های مادی معنوی از جمله استخراج غیر قانونی هزاران معادن غصب زمین فساد گسترده ادامه داشته و هر روز برای سران گروه های فاسد، گماشته شده غارتگر ماه عسل بوده و میباشدسران گروه های وابسته به اجانب طبق سناریو باداران خارجی شان توانسته آتش نفاق وشقاق را در بین ملیت باهم برادر شعله ور با پخش اخبارگمراه کننده توانسته اند انواع خشونت های خانوادگی و خصومت های قومی، لسانی، سمتی، مذهبی، تنظیمی، حزبی را بیشتر گسترش تا زمینه نابودی افغانستان سر بلند و آزاد را برای کشورهای متجاوز مساعد سازند.

 گپ به جای رسیده که معاون ولسی جرگه خواهان استعفای رئیس جمهور کشور به نسبت ضعف مدیریت آن در بخش های امنیتی شده وی بخش از پارلمان را نیز به گسترش فساد متهم نمود.

 صدای مردم از ناحیه افزایش فقر، بیکاری، بیماری، نبود امنیت، ثبات در شهرها و روستاها به آسمانها بلند شده روزانه ده ها تن قربانی میشوند یک تن در ولسوالی استالف به نسبت بسته کردن آب در باغ خویش بواسطه زورمندان شهید دوتن زخمی شد در حالیکه مردم آب نوشیدنی ندارند آب دریای استالف بالای افراد غیر مستحق توسط زورمندان بفروش میرسد تخت استالف زمانی که به مهمانخانه افغانستان شهرت داشت به میدان اسپ دوانی تبدیل درختان تاریخی آن درحال از بین رفتن است. در مقابل سران گروه ها و حاکم در قدرت بخاطر بدست آوردن قدرت و ثروت بیشتر دست به اتحادهای جدید زده تا بتوانند سال های بیشتر مردم را غارت نمایند.

 خلاصه اینکه کاسه صبر مردم لبریز صدایشان به آسمان ها بلند و میگویند خون ریزی‌ها تا به چند جنایات تا به کی.