آگاهی!

 

برپایی نخستین نشست کمیسیون تدارک کنفرانس شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان!

 به تأسی از فیصله اجلاس وسیع اعضا، فعالین و کادرهای شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان؛ شام ۱۳ می سال ۲۰۲۲ تر سایی نخستین نشست کاری کمیسیون تدویر کنفرانس حزبی شورای اروپایی از طریق پالتالک به ریاست رفیق صمد کارمند معاون شورای اروپایی ح آ ا و رییس کمیسیون برگزاری کنفرانس نوبتی ح. آ. ا. در فضای رفیقانه دایر گردید.

 رفیق کارمند ضمن بیان اهمیت کنفرانس شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان و آماده گی لازم برای تدویر باشکوه کنفرانس حزبی شورای اروپایی و تقسیم وظایف؛ سه کمیته کاری را در عرصه‌های تهیه اسناد و خطوط رهنمودی برای انتخاب نماینده‌گان کنفرانس اروپایی در شوراهای کشوری حزب آبادی افغانستان و کمیته بازنگری و ارایه طرح تکمیلی طرح طرزالعمل ساختار تشکیلاتی شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان و کمیته رسانش و تبلیغ پروسه برگزاری کنفرانس را پیشنهاد نمودند که بعد از ابراز نظر اعضای کمیسیون به‌اتفاق آرا مورد تأیید قرار گرفت. اعضای کمیسیون به کمیته‌های سه گانه وظیفه سپرد تا در زودترین فرصت ممکن به کار آغاز و از اجراات خویش به جلسه آینده کمیسیون تدویر کنفرانس گزارش دهند.

 جلسه با صحبت‌های رهنمودی و تبادل تجارب و گفتمان سازنده رفقاَ در فضای همدلی و رفیقانه ساعت 8:30 شام خاتمه یافت!

 شعبه آموزش سیاسی و تبلیغ

شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان

 

آگاهی

 جلسه بیروی اجراییه شورای اروپایی ح.آ.ا. ساعت هفت شام روز پنج شنبه مورخ ۲۸ اپریل سال ۲۰۲۲ ترسایی از طریق اتاق پالتاک برگزار شد.

 بیروی اجراییه شورای اروپایی در حالی اکثریت اعضای آن حضور داشتند به اتفاق آرا فیصله نمودند تا  اجلاس شورای اروپایی ح.آ.آ. به تاریخ (۴) می سال جاری برگزار گردد.  همچنان تدابیر معینی غرض برگزاری کنفرانس شورای اروپایی حزب در آینده نزدیک اتخاذ گردید.

 شعبه رسانش و تبلیغ


 

برپایی جلسه هیئت اجراییه شورای کشوری المان حزب آبادی افغانستان

 

جلسه هیئت اجراییه شورای کشوری آلمان ح.آ.آ به ساعت هفت شام 22/04/2022 از طریق شبکه پال تحت ریاست رفیق علی ر ستمی رییس آن شورا دایر شد.

 در جلسه گزارشی راجع به تحقق فیصله‌های شورایی اروپایی، وضع سیاسی و تشکیلاتی سازمان‌های حزبی شورای المان وضع ملی و بین‌المللی در جهان توسط رفیق علی رستمی ارایه گردید که بعد از بحث همه جانبه مورد تأیید قرار گرفت.

 در بخش بعدی جلسه انتخاب و تعین مسؤولین شعبات شورای المان مورد بحث و بررسی قرار گرفته که رفقا هر یک احسان واعظی و نسرین منصور دیدگاه‌های شان را در رابطه به کمیت و کیفت نقش شعبات شورای کشوری نظر خویش را ابراز داشتند که مورد تائید حاضرین جلسه قرار گرفت. جلسه به اتفاق آرا چهار رفیق را به حیث مسؤولان شعبات برگزید.

 همچنان در این جلسه گزارشی در مورد مقرر جدید پرداخت حق‌العضویت‌ها مطابق رهنمودهای جلسه مورخ 6/04/2022 شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان در سال 2022 توسط رفیق فرشته سیغانی مسؤول امور مالی شورای اروپایی ارایه گردید و تقاضا برده شد تا رفقای شورای کشوری آلمان حق‌العضویت‌های شان را از بابت ربع اول سال جاری تصفیه نمایند.

 در بخش اخیر گردهمایی رفقا هریک فرشته سیغانی، نسرین منصور، احسان واعظی و حمید سیغانی نظریات و دیدگاه‌های شان را جهت بهبود وضع تشکیلاتی سازمانی و وحدت ارگانیک حزب آبادی افغانستان در شرایط فعلی که یکی از اصول مبرم وظایف حزبی را تشکیل می‌دهند ابراز داشتند. اشتراک کننده گان با توجه با پیشنهادهای ارایه شده، اهمیت پیشنهادهای ارایه شده را مورد تائید قرار دادند.

 جلسه ساعت ده شب با شعار وحدت و یکپارچگی و انسجام و تشکل سرتاسری حزب آبادی افغانستان پایان یافت.

 شعبه رسانش و تبلیغ شورای کشوری آلمان

 


 

د زود هالند د ګوندي ملګرو غوڼډه

 د اپریل په ۲۳ مه ۲۰۲۲ کال په هالند کې د اقغانستان د ابادۍ ګوند د «زاود هالند شورا» ملګرو یوه ناسته تر سره کړه. پدغه ناسته کې د ګوند د هلند د شورا د ریس ملګري نوراني برسېره هر یو ملګرو، داکټر حبیب منګل، جنرال رادمل، عمر فیض، صمدي، ظاهر دقیق، صلاح الدین چهاردیوال، کوهستانی، عزیز عزیزی او ولي منګل ګډون درلود. په غونډه کې د ګوندي ژوند، کار او فعالیتونو، همدا راز د افغانستان او نړۍ په تودو مسلو او پېښو پراخ بحث وشو.

غونډه چې د مازدیګر په څلور بجوه پیل شوه، د ماښام په اتنیمو بجو د ملګروتوب او صمیمیت په توده فضا کې پای ته ورسیده.