برگزاری جلسه شورای کشوری المان حزب آبادی افغانستان

 به تاریخ ۲۶.۴.۲۰۲۳ جلسه نوبتی شورای کشوری المان حزب آبادی تحت ریاست علی رستمی ریس شورای کشوری برگزارش شد

در جلسه رفیق دوکتور حبیب منگل رییس شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان نیز اشتراک ورزید بودند.

نخست مطابق اجندای جلسه رفیق علی رستمی گزارش بیروی اجراییه شورای المان را در رابطه به امور سازمانی ارایه کرد و به اوضاع ناهنجار وطن محبوب ما افغانستان تماس گرفت. او یادآور شد که اکثریت مطلق هموطنان ما از بیکاری و افزایش سرسام آور فقر رنج می‌کشند. دروازه‌های مکاتب، دانشگاه‌ها و دفاتر به روی دختران و بانوان بسته شده است و در مجموع حقوق بشر پامال می‌شود.

رفیق رستمی در ادامه تأکید کردند که وضعیت ناهنجار کشور ضرورت تأمین وحدت نیروهای ملی دموکرات و ترقی خواه کشور را می‌طلبد و خوشبختانه در این عرصه روند وحدت سازمانی و تشکیلاتی که میان حزب آبادی افغانستان و نهضت واحد زحمتکشان افغانستان موفقانه به‌پیش می‌رود و پشتیبانی خویش را ابراز نمود.

سپس رفیق دوکتور حبیب منگل رئیس شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان در مورد روند مذاکرات وحدت حزب با نهضت واحد زحمتکشان افغانستان‌ همه جانبه گزارش داد و در رابطه با آماده شدن طرح اسناد وحدت معلومات ارایه کرد و به اهمیت وحدت و همبستگی نیروهای جنبش ملی دموکراتیک و ترقی خواه کشور که در مرامنامه و فعالیت عملی حزب همواره مطرح بوده تأکید نمود.

در جلسه پیرامون موضوع تبادل نظر و جر و بحث مفصل صورت گرفته و رفقا هر یک صمد کارمند معاون شورای اروپایی، زرغونه ولی، داکتر حمید سیغانی، فؤاد اکرمی و فرشته سیغانی دیدگاه‌ها، پیشنهادها و سؤال‌های شان را داشتند که از جانب رفیق منگل توضیحات ارایه شد. جلسه با وحدت و یکپارچکی حزبی پایان یافت.

شعبه تبلیغ و ترویج شورای کشوری آلمان

حزب آبادی افغانستان. 


تدویر اجلاس شورای کشوری انگلستان حزب آبادی افغانستان

 جلسه نوبتی شورای کشوری انگلستان حزب آبادی افغانستان به تاریخ ششم فبروری ۲۰۲۳ در فضای رفیقانه تحت ریاست رفیق عزیز احمد رابین، تدویر یافت.

نخست طرح آجندای جلسه که در بر گیرنده گزارش اساسی از کار و فعالیت شورای کشوری در عرصه‌های مختلف کاری، بحث پیرامون گزارش اساسی، موضوع تشکیلاتی، پرداخت حق‌العضویت‌ها و پیشنهادات و انتقادات بود، توسط رفیق وحید احمد نوری معاون شورای کشوری انگلستان مطرح شد و به‌اتفاق آرا تأیید گردید.

مطابق اجندای جلسه، نخست گزارش اساسی توسط رفیق عزیز احمد روبین رئیس شورای کشوری انگلستان ارائه گردید که در آن کار و فعالیت‌ گسترده شورای کشوری انگلستان انعکاس یافت و فرازهای اساسی کار شورا را توأم با دست آورد ها و نواقص کاری آن برجسته ساخت.

در گزارش از ایجاد واحدهای اولیه مبتنی بر تقسیمات ساحوی غرض ارتباطات و هماهنگی بین رفقا و سهم گیری فعال و همه جانبه رفقا در تطبیق اهداف و آرمان‌های حزب، همچنین روی کارکردهای قابل وصف شعبه تبلیغ و ترویج در خصوص نشر و پخش تدابیر و فیصله‌های رهبری حزب، شورای اروپایی و کشوری، پیام‌ها، نوشته‌ها و گفتارهای افراد مطرح سخن زده شد. شعبه تبلیغ و ترویج توانسته فعالیت‌های آموزشی، تبلیغی و فرهنگی را نظم و شکل بدهد.

همچنان در خصوص کار و فعالیت شعبه روابط سیاسی و تفاهم که واقعاً کارهای قابل تمجید را در این مدت مطابق پلان کاری خویش انجام داده است تذکراتی به عمل آمد.

این شعبه با راه اندازی تماس‌ها، گفتگو و مذاکرات سیاسی با جریانات، احزاب و سازمان‌های سیاسی و نهادهای مترقی، فراهم ساختن شرایط برای انسجام، اتحاد و همبستگی نیروهای ترقی خواه، وظایف ثمربخشی را انجام داده است.

همچنان گفته شد که شعبه روابط بین‌المللی در بخش کاری خویش فعالیت‌های چشم گیری داشته است. تأمین ارتباطات بین سازمان‌ها، شخصیت‌های ملی و بین‌المللی، تماس‌ها با شخصیت‌های مترقی، نشر و پخش مطالب سیاسی و معلوماتی از طریق سایت‌ها، بخشی ازین وظایف است.

از کار و فعالیت سازمان در عرصه‌های تبلیغاتی، روابط سیاسی و تفاهم و تأمین ارتباطات ملی و بین‌المللی و نشر و پخش مسائل سیاسی و معلوماتی، از کار کرده‌ای خستگی ناپذیر رفقا هر یک: عارف عرفان، داکتر حیدر عدل، انجنیر حبیب فتاح و همچنان از فعالیت‌های چشم گیر رفیق سید اکرام پیگیر در تأمین ارتباطات بین سازمان‌ها و نهادهای ملی- دموکراتیک، تمجید به عمل آمد.

در بحث پیرامون گزارش اساسی رفقا هر یک داکتر حیدر عدل و عارف عرفان در حاشیه گزارش اساسی، از کار و فعالیت شعبات روابط بین‌المللی و روابط سیاسی و تفاهم، گزارش مفصل ارائه نمودند.

همچنان از فعالیت شورای کشوری در بین جوانان و قشر زنان، نشر مطالب فرهنگی و آموزشی و پیام‌ها از طریق رسانه‌ها به‌خوبی یاد آوری صورت گرفت و به‌صورت ویژه از فعالیت چشمگیر رفقا درین عرصه به‌ویژه رفقا، نوریه رحمانی و مسعود صدیقی تمجید به عمل آمد.

گفتنی است که در خصوص بحث پیرامون گزارش اساسی رفقا هر یک: سید اکرام پیگیر، انجنیر حبیب فتاح، سید ظاهر اکبری، عارف عرفان، داکتر حیدر عدل، جمال حیدری و دگروال غنی، بحث نموده و علاوه بر این که گزارش اساسی را مورد تأیید قرار دادند، نقطه نظرات خود را در جهت همه خوانی رفقا در جهت سهم گیری شان در همه امور سازمانی، ابراز نمودند.

همچنین به سؤالات رفقا در موارد مربوط به شعبه روابط بین‌المللی و شعبه روابط سیاسی و تفاهم، از جانب رفقا عارف عرفان و داکتر حیدر عدل، جواب ارائه شد.

در بخش تشکیلاتی، بر اساس پیشنهاد شعبه تشکیلات مبنی بر گزینش مسئولین مالی و کنترل و نظارت، رفیق انجنیر نثار احمد به حیث مسؤول مالی و رفیق فيض محمد نوابی به حیث مسؤول شعبه نظارت و کنترل انتخاب گردیدند.

پیشنهادات و انتقادات رفقا شنیده شد. بیشتر پیشنهادات روی تأمین ارتباط و کار و فعالیت دوامدار سیاسی و تبلیغاتی و فرهنگی، همچنین کار در بین جوانان می‌چرخید.

ایجاد برگه اطلاعاتی شورای کشوری انگلستان حزب آبادی افغانستان نیز از جمله پیشنهادات در جلسه بود.

در اخیر رفقای که در جلسه حاضر بودند، حق‌العضویت‌های خود را پرداخت نموده و هم چنان جهت کمک به یک تن از رفقای بیمار در ولایت بغلان که نیاز به کمک داشت، طور جداگانه یک مقدار پول جمع آوری و به‌حساب شان انتقال یافت.

جلسه در فضای رفیقانه بعد از سه ساعت و نیم با شعار (به پیش به‌سوی هم دلی و هم پذیری و مشارکت همه جانبه رفقا در همه امور و فعالیت‌های حزبی) به کار خود پایان بخشید.

 

با احترام

عزیز احمد روبین

 

رییس شورای کشوری انگلستان حزب آبادی افغانستان


برپایی جلسه فوق‌العاده بیروی اجراییه و روسای کشوری، شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان

جلسه فوق‌العاده بیروی اجراییه و روسای کشوری، شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان، روز دوشنبه مورخ ۲۳/۰۱/۲۰۲۳ ساعت هفت شام بوقت اروپای مرکزی در باره گزارش شعبه تفاهم و روابط سیاسی در زمینه مذاکرات وحدت با رفقای نهضت واحد زحمتکشان و ادامه مساعی در راستای تأمین همبستگی با سایر احزاب، سازمان‌ها و شخصیت‌های همفکر برگزار شد.

بعد آن که جریان جلسه رسماً برگزار شد نخست رفیق عرفان، مسؤول شعبه روابط سیاسی و تفاهم شورای اروپایی گزارشی مفصلی از روند گفتمان پروسه وحدت با رفقای نهضت واحد زحمتکشان ارایه نمودند.

رفیق عرفان در قسمتی از گزارشان ابراز داشتند که «گفتنی است که قبل از گشایش نخستین نشست از برخی پیشرفت‌های مثبت در عرصه گفتمان‌های سیاسی که نویدبخش این پروسه بود در جلسه قبلی بیروی اجراییه شورای اروپایی ح.آ.ا. تذکراتی به عمل آمد. باید اذعان داشت که در آستانه نخستین نشست با رفقای نهضت واحد زحمتکشان افغانستان جریان موضوع با رفقای داخل کشور در میان گذاشته شد و با سپاس از رفقای مرکز که آن‌ها با حمایت گسترده‌شان از این تدبیر شورای اروپایی ح.آ.ا به نیرو بخشیدند و ما توانستیم به‌طور مصمم در این گذرگاه قدم بگذاریم.»

همچنان در قسمتی از گزارششان رفیق عرفان ضرورت یک هیأت هفت نفری را بر اساس شاخص‌های حرفوی، نقش اثر گزاری در پیوند با روابط کاری به جلسه پیشنهاد نمودند.

در جریان جلسه رفقا هر یک داوود شجاع زاده، صمد کارمند، آرین رشاد، فاروق پاسدار، اناهیتا کارمل صفدر، آقا محمد نورانی، سید اکرام پیگیر، زرغونه ولی، خلیل یوسف، عزیز روبین، فواد اکرمی، داکتر حیدر عدل، عمر فیض ابراز نظر نموده و تذکر دادند تا رفقا در پروسه گفتمان وحدت استفاده از تجارب گذشته و از خودگذری را فراموش ننمایند، دیدگاه‌های رفقای نهضت واحد زحمتکشان را به دیده نگریسته و با نظریات مختلف با دقت برخورد نموده و وحدت و همبستگی خویش را هرچه بیشتر تحکیم بخشند.

اشتراک کننده گان اجلاس گزارش رفیق عارف عرفان مسئول شعبه روابط سیاسی و تفاهم شورای اروپایی حزب را درباره مذاکرات وحدت حزب آبادی با نهضت واحد زحمت کشان افغانستان را تأیید و حمایت نموده و از کارکردهای شعبه مربوطه و شخصاً از رفیق زحمات رفیق عارف عرفان در این زمینه با قدردانی یاد کرده و از ادامه سعی و تلاش در راستای همبستگی حزب با سایر احزاب و سازمان‌های همفکر پشتیبانی نمودند.

همچنان بیروی اجراییه گزینش هیئت نمایندگی شورای اروپایی حزب آبادی مشتمل بر هفت رفیق و در صورت ضرورت با تزید و یا تغییر ترکیب را در خصوص مذاکرات با نهضت واحد زحمت‌کشان افغانستان مورد تأیید قرار داد.

با حرمت

 

خبرنگار زنده گی حزبی حقیقت


برپایی نشست بیروی اجراییه شورای کشور آلمان حزب آبادی افغانستان

نشست اعضای بیروی اجراییه کشور آلمان ساعت شش شام روز چهارشنبه مورخ ۱۱.۱.۲۰۲۳ ترسایی دایر گردید. جلسه بعد از تکمیل نصاب مطابق اجندای تهیه شده بعد از رأی گیری تحت ریاست علی رستمی برپا کردید.

سپس گزارش جلسه به‌وسیله علی رستمی پیرامون فعالیت امور سازمانی، تشکیلاتی و تبلیغی که در فاصله دو جلسه صورت گرفته بود، قرائت کردید. در گزارش نکات عمده و اساسی در مورد نوع فعالیت و مبارزه که در شرایط پیچیده فعلی در افغانستان ابراز شد تا برای از بین بردن این وضع لازم است تا بسیج همه نیروهای دموکراتیک ملی، روشنفکران بدون سلیقه‌های شخصی گروهی و حزبی که پراکنده و پاشان هستند تحت جبهه وسیع ملی و یا شورای ایتلاف نیروهای ملی دموکراتیک گرد آورده شود تا به‌مثابه بدیل برای یک دولت فراگیر ملی و دموکراتیک در آینده در افغانستان مطرح شده بتواند.

در این مورد همه رفقا متفق و هم‌صدا بودند. همچنان نظریه‌ها، پیشنهادها و انتقادهای اعضای حزب در آلمان در رابطه به وحدت و یکپارچگی حزبی به بیروی اجراییه مواصلت کرده مورد بحث و غور جدی قرار بگیرد و برای این منظور باید به مسؤولین مقام‌های بالای انتقال و بازگو شود. همچنان در گزارش از تنظیم سه رفیق جدید به سازمان‌های ایالت بریمن و کسل حزب آبادی افغانستان صورت گرفته بود تذکر به عمل آمد که مورد تائید اعضای بیرو قرار گرفت. در جلسه موضوع پرداخت حق‌العضویت‌ها و سایر مسائل سازمانی مورد بحث و توجه قرار گرفت. بعد از ختم گزارش رفقا: هریک داکتر حمید سیغانی، پیشتاز دوست، نسرین منصور و فرشته سیغانی پیشنهادها، نظریه‌ها و انتقادهای خویش را ارائه داشتند. جلسه بعد از ختم اجندا به امید وحدت و یک پارچگی تمام نیروهای روشنفکر و دموکرات در خارج و داخل کشور به پایان رسید.

شعبه تبلیغ و رسانش شورای آلمان


برگزاری جلسه نوبتی بیروی اجرائیه شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان

 جلسه نوبتی بیروی اجراییه شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان به اشتراک روسای شورای‌های کشوری شورای اروپایی به تاریخ 28/11/2022 حزب دایر گردید و پس از دقایق سکوت به مناسبت وفات رفیق زنده یاد کاوه کارمل و حرمت و اظهار تسلیت به خانواده‌های محترم شان و رفقا به کار آغاز کرد.

مطابق بند اول اجندا رفیق صمد کارمند معاون شورای اروپایی حزب و مسئول کمسیون تدارک و برگزاری مراسم، گزارش از مراسم سوگواری، تشیع، جنازه، فاتحه و یاد بود شادروان کاوه کارمل این مبارز نستوه را که به سطح عالی سازمان داده شده بود ارایه کرد که به ابراز سپاس تأیید گردید. در بخش دوم اجندای جلسه، رفیق عارف عرفان عضو بیروی اجراییه و مسئول شعبه تفاهم و روابط سیاسی شورای اروپایی، گزارش کار شعبه را در عرصه تأمین و تحکیم همبستگی با احزاب و سازمان‌های رفیق و همسو و مساعی ایتلاف نیروهای ملی دموکرات افغانستان که حزب آبادی عضویت و نقش فعالانه در کار و پیکار آن را دارد، ارایه کرد و مورد تأیید و حمایت اشترک کننده گان جلسه قرار گرفت. در ماده سوم اجندا درباره برگزاری اجلاس نوبتی شورای اروپایی تبادل نظر صورت گرفت و قرار به این شد که در این باره تصمیم و تدابیر لازم اتخاذ گردد. در جلسه متذکره در باره برگزاری اجلاس کنفرانس شورای اروپایی که نخستین اجلاس آن در سال ۲۰۱۹ در ماه سپتامبر دایر گردید و در باره دومین اجلاس نوبتی آن و ادامه کار کمسیون تدارک و برگزاری کنفرانس، نیز تبادل نظر لازم صورت گرفت و تصامیم لازم اتخاذ گردید.

 در بند پیشنهاد‌ها و نظریات اجندای جلسه، دیدگاه‌ها و نظریات ارزشمند در راستای تحکیم و نهادنیه ساختن دستاورد‌ها و رفع کمبودات و حل چالش‌ها ارایه گردید و رفقا در مورد بلند بردن نقش حزب در ادامه مبارزه و ایفای نقش در بیداری و تشکل مردم در مبارزه به خاطر خواست‌های مردم رنجدیده و ستمدیده و تأمین همبستگی نیروهای ملی، مترقی دموکراتیک و دادخواه کشور در حل مسایل کنونی کشور و رعایت موازین و مبانی سازمانی و اندیشه‌یی حزب، مشارکت فعالانه در سیاست گذاری حزب، رعایت اصول سازمانی، تحکیم وحدت سازمانی و تأمین اصولیت حزبی و رهبری دسته جمعی و مبارزه علیه دسته بندی‌ها، نقش و کار مسؤولین شعبات، شورای‌های کشوری و اعضای شورای اروپایی و موثریت سیستم رسانش و تبلیغ و مشارکت در تبلیغ و ترویج اندیشه‌های حزب و حمایت همه جانبه از تارنمای حقیقت، دیدگاه‌ها، پیشنهاد‌ها و نظریات عالی ارایه کردند و مورد تأیید قرار گرفت. در اخیر رفیق دوکتور حبیب منگل رئیس شورای اروپایی، کار جلسه را عالی ارزیابی نموده و از اشتراک روسای شوراهای کشوری و اعضای بیروی اجراییه، سپاسگزاری نمودند و کار جلسه در فضای رفیقانه و تبادل نظر سازنده به پایان رسید!

 با حرمت.

 

 فواد اکرمی مسئول شعبه اسناد و ارتباط شورای اروپایی حرب


تدویر جلسه شورای کشوری ترکیه حزب آبادی افغانستان

جلسه نوبتی شورای کشوری ترکیه ح آ ا به تاریخ ۱۱ اکتبر سال ۲۰۲۲ تحت ریاست رفیق نقیب الله بیگزاده تحت اجندای ذیل دایر گردید!

- هماهنگ سازی امور سیاسی و سازمانی سازمان در راستای فعالیت‌های آینده سازمان و گسترش عرصه‌های سازمانی در ترکیه.

- پذیرش به صفوف حزب

- طرح نظریات و پیشنهاد‌ها

در گام نخست اعضای سازمان در پیرامون پیام شادباش و همبستگی بیروی اجراییه شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان به بحث پرداخته و سپاسگزاری عمیق شان را از محتویات نامه بیروی اجراییهٔ شورای اروپایی که با روح همبستگی نگارش یافته است، اعلام داشتند و خاطر نشان ساختند که در فضای بیرون مرزی به‌طور هماهنگ با شورای اروپایی در مسیر اهداف حزب آبادی افغانستان حرکت خواهند کرد.

سپس، رفقا جریان کار آینده سیاسی و سازمانی شورا را به بحث کشیده و راه کارهای اساسی را درین خط مطرح ساختند.

 در بخش تشکیلاتی، پذیرش به صفوف حزب مطرح شد و به تعداد هشت رفیق افتخار عضویت حزب آبادی افغانستان را کسب نمودند؛ و هشت رفیق که جدیداً به صفوف حزب آبادی افغانستان پذیرفته شدند، وعده سپردند که به‌طور مستدام در خط آرمانی حزب حرکت نموده و به مبارزات بی‌امان و دادخواهانه ادامه خواهند داد.

در جلسه طرح‌ها و نظریات عالی مطرح گردید که مورد پذیرش رفقا واقع شد.

جلسه پس از دو ساعت بحث در فضای رفیقانه به کار خود پایان داد.

 

نقیب الله بیگزاده


برگزاری جلسه شورای کشوری هالند شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان.

به تاریخ 24-9-2022 جلسه نوبتی شورای کشوری هالند شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان تحت ریاست رفیق انجنیر نورانی ریس شورای کشوری هالند تدویر یافت.

جلسه بالترتیب بالای اجندای به گفتمان پرداختند:

۱-تبادل نظر پیرامون نامه اعضای شورای مرکزی، بیروی اجراییه و دارالانشأ شورای مرکزی حزب آبادی افغانستان

۲_تبادل نظر پیرامون اهمیت ایجاد ایتلاف نیروهای ملی - دموکرات

 ۳_نظریات، پیشنهاد‌ها و سؤالات

در کار جلسه رفقایی نهایت عزیز هرکدام: داکتر حبیب منگل، انجنیر عمر فیض، ظاهر منگل، ظاهر دقیق، ولی منگل، عزیز عزیزی، حسین منگل، خواجه صمدی و حمید کوهستانی با ارایه نظریات و پیشنهاد‌های سازنده سهم گرفتند.

* در جلسه پیرامون نامه اعضای شورای مرکزی، بیروی اجراییه و دارالانشأ کمیته مرکزی تبادل نظر صورت گرفت ‌ و قاطعانه مورد حمایت قرار گرفت و در مورد، اجرای مؤثر وظایف محوله و حل مشکلات تأکید صورت گرفت.

 • در جلسه پیرامون اهمیت ایجاد ایتلاف نیروهای ملی - دموکرات افغانستان و حمایت همه جانبه حزب از آن و رشد ان تبادل نظر صورت گرفت و تدابیری معین اتخاذ گردید.

در جلسه پیرامون وضعیت سیاسی و ‌بحرانی کنونی کشور نیز بحث و تبادل نظر صورت گرفت و به سؤالات رفقا از طرف رفیق داکتر حبیب منگل ریس شورای اروپایی حزب به صورت همه جانبه، علمی و تاریخی جواب داده شد.

جلسه توسط رفیق نورانی عالی ارزیابی گردیده و با شعار به پیش به خاطر تحقق آرمان‌های مردم افغانستان پایان یافت

با درودهای گرم رفیقانه.

انجنیر نورانی

ریس شورای کشوری هالند


برگزاری جلسه نوبتی شورای کشوری فرانسه حزب آبادی افغانستان

به تاریخ ۲۴/۰۹/۲۰۲۱جلسه نوبتی شورای کشوری فرانسه حزب آبادی افغانستان تحت ریاست رفیق محترم انجنیر نعمت رئیس شورای کشوری فرانسه، دایر گردید‌.

 رفیق خلیل الرحمن رحمانی مسؤول شعبه تشکیلات شورای کشوری فرانسه پیرامون فعالیت رفقای شورای کشوری ح‌. ا.ا در رابطه به توسعه شورا، جلب و جذب رفقا در حزب معلومات مفصل ارائه نمودند. در نتیجه کار و فعالیت رفقای شورا کشوری فرانسه، به تعداد (5) تن از جوانان با احساس و عاشق وطن و مردم افغانستان حاضر گردیده تا در کاروان بزرگ مبارزه در زیر چتر و رهبری حزب آبادی افغانستان تنظیم و به مبارزه مشترک، با گام‌های استوار یکجا با هم به‌پیش بروند و درخواست عضویت آن‌ها به حیث اعضا شورای کشوری فرانسه حزب آبادی افغانستان در حالی که همه آن‌ها در جلسه حضور داشتند به‌اتفاق آرا مورد تأیید قرار گرفت.

متعاقباً از جانب رفیق انجنیر نعمت رئیس شورای کشوری فرانسه طی صحبت عالمانه و همه جانبه، با یاد آوری از تاریخ مبارزات افتخار آمیز حزب محبوب مان از احساس پاک، وطن‌پرستانه و آماده گی داوطلبانه رفقای که عضویت شان در حزب مورد تأیید قرار گرفت، عضویت شان را در جنب شورای کشوری فرانسه تبریک گفتند.

جلسه با آرزو اتحاد و همبستگی بیشتر اعضا حزب آبادی افغانستان و تأمین رفاه و صلح واقعی در کشور ختم گردید.

 

با درودهای رفیقانه

انجنیر نعمت

 

رئیس شورای کشوری فرانسه

برگزاری جلسه مشترک بیروی اجرائیه شورای اروپایی و روسای شوراهای کشوری ح. ا.ا!

 جلسه مشترک بیروی اجرائیه و روسای شوراهای کشوری ح. ا.ا بروز پنجشنبه مورخ ۱۸/۰۸/۲۰۲۲۲ ساعت هفت شام از طریق شبکه زوم، تحت ریاست رفیق دوکتور حبیب منگل رئیس شورای اروپایی، برگزار شد.

مطابق اجندای تصویب شده نخست پیرامون نامه وارده، مورخ ۱۰/۰۵/۱۴۰۱ جلسات مشورتی دارالانشأ، بیروی اجرائیه و شورای مرکزی، حزب آبادی افغانستان بحث و تبادل نظر صورت گرفت، تصمیم اتخاذ گردید که پیام امتنانیه عنوانی رفقای محترم دارالانشأ و بیروی اجرائیه حزب آبادی افغانستان، ارسال و هر دو نامه به دسترس تمام رفقای حزب آبادی افغانستان، قرار داده شود.

در بخش دوم اجندا رفیق صمد کارمند معاون شورای اروپایی و رئیس کمیسیون تدارک کنفرانس شورای اروپایی، گزارش کار و فعالیت کمیسیون تدارک را به جلسه ارائه نمود که پیرامون آن بحث و تبادل افکار صورت گرفت.

در اخیر رفیق دوکتور حبیب منگل رئیس شورای اروپایی، کار جلسه را مثبت ارزیابی نموده، از سهم فعال روسای شوراهای کشوری و اعضای بیروی اجراییه، سپاسگزاری نمودند.

جلسه حوالی ساعت 1۱ شب در فضای رفیقانه و صمیمانه پایان یافت.

با حرمت.

فواد اکرمی مسؤول شعبه اسناد و ارتباط شورای اروپایی

تدویر اجلاس شورای کشوری ناروی ح. آ. ا

امروز ساعت دو بعد از ظهر مورخ ٢٢ جولاي ۲۰۲۲ جلسه شوراي کشوری ناروي حزب آبادي افغانستان تحت رياست رفیق صبا داير گرديد بعد از تصویب اجندا رفیق صبا ریس شورای کشور ناروی حزب آبادی گزارش فعالیت‌های سازمان را به جلسه ارایه و رفقا سليم كارگر، جنرال شمس و رفيق مينه در رابطه به گزارش اساسی، مسايل مبرم روز و مسايل سازماني و تشكيلاتي صحبت نمودند.

رفقا با پیشنهاد‌های مشخص خویش در پیرامون بهبود کار سازمانی و اجتماعی توجه رفقا را جلب نمودند.

درین جلسه هم چنان دو رفيق جديداً سرنوشت شان را به حزب آبادی گره زدند و به اتفاق آرا عضویت شان مورد تصویب قرار گرفت.

قابل ياد آوري است كه در جلسه امروز سازمان کشوری ناروی ح. آ. ا، رفيق زرغونه ولي عضو بیروی اجراییه شوراي اروپايي حزب آبادی افغانستان شركت نموده و در جلسه با سخنان رهنمودی‌شان کار اجلاس را غنا بخشیدند.

در اجلاس فضایی گفتمان رفیقانه وجود داشت و در راه توسعه هر چه بیشتر سازمانی بحث صورت گرفت و تدابیر لازم اتخاذ گردید.

جلسه با شعار كار، اتحاد و همبستگی پايان يافت.

با درود رفیقانه

 

صبا ریس شورای کشوری ناروی ح. آ.ا

 


برگزاری جلسه مشترک بیروی اجراییه شورای اروپایی ح. ا. ا!

 جلسه مشترک بیروی اجراییه شورای اروپایی و روسای شوراهای کشوری ح. ا. ا روز پنجشنبه مورخ 22.7. 7 ساعت هفت شام از طریق شبکه پالتاک برگزار گردید.

رفیق دوکتور حبیب منگل رئیس شورای اروپایی ح.ا. ا، از رفیق صمد کارمند معاون شورای اروپایی تقاضا نمود تا کار جلسه را پیش ببرند.

مطابق اجندای تصویب شده:

- گزارش شعبه تشکیلات، توسط رفیق انجنیر فاروق پاسدار عضو بیروی اجراییه و مسؤول شعبه تشکیلات.

- گزارش شعبه تبلیغ و رسانش سیاسی، توسط رفیق انجنیر حبیب فتاح، عضو بیروی اجراییه و مسؤول شعبه تبلیغ و رسانش سیاسی.

 - گزارش شورای کشوری سویدن، توسط رفیق خلیل یوسف عضو بیروی اجراییه و رئیس شورای کشوری سویدن.

- گزارش شورای کشوری فرانسه، توسط رفیق انجنیر نعمت عضو بیروی اجراییه و رئیس شورای کشوری فرانسه.

در جلسه ارائه گردید که مورد تأیید رفقا قرار گرفت و پیرامون گزارش رفقا، انجنیر آقا محمد نورانی، دوکتور حمید مفید، علی رستمی، انجنیر عمر فیض، شریف فولاد، صمد کارمند، عارف عرفان، دوکتور حیدر عدل و انجنیر حبیب فتاح، بحث و تبادل افکار نمودند.

سپس، رفیق صمد کارمند معاون شورای اروپایی، مصوبه جلسه را بخوانش گرفت و بعد از رأی گیری به‌اتفاق آرا مورد تأیید قرار گرفت.

در اخیر رفیق صمد کارمند معاون شورای اروپایی، از رفیق دوکتور حبیب منگل رئیس شورای اروپایی، تقاضا نمودند تا کار جلسه را ارزیابی نمایند.

رفیق دوکتور حبیب منگل از اشتراک فعال 11 مسؤول شورای کشوری ابراز سپاس نمود.

رفیق دوکتور حبیب منگل، جلب و جذب اعضای جدید، پیشبرد کار شعبه تبلیغ و رسانش سیاسی و فعالیت سازمانی شورای کشوری سویدن و فرانسه را مثبت ارزیابی نموده از سهمگیری و تلاش رفقا، تشکر نمود.

جلسه حوالی ساعت 11 بجه شب در فضای رفیقانه و صمیمانه پایان یافت.

 با حرمت

 

فؤاد اکرمی مسؤول شعبه اسناد و ارتباط شورای اروپایی


برگزاری جلسه بیروی اجراییه و مسؤولین ولایات

شورای کشوری هالند حزب آبادی افغانستان!

به تاریخ 18 جون سال 2022 جلسه وسیع بیروی اجراییه شورای کشوری هالند تحت ریاست رفیق نورانی مسؤول شورای کشوری هالند حزب آبادی افغانستان، با اجندای ارتقای سطح بهبود امور سازمانی، رشد کمی و کیفی و ارائه پیشنهاد‌ها و نظریات برگزار شد.

در آغاز رفیق نورانی گزارش شورای کشور هالند را طی شش ماه اول سال 2022 در عرصه‌های تشکیلات، تبلیغ و آموزش سیاسی، امور مالی، امور سازمانی و اجتماعی، جامعه مدنی، اسناد و ارتباط، تفاهم سیاسی و کنترول نظارت به‌طور مفصل دستاورد‌ها و نقایص را ارائه نمود و پیرامون گزارش، تعدادی از رفقا به شمول مسؤولین شعبات، مسؤولین ولایات به بحث پرداخته، نظریات و طرق مختلف، برای ارتقا سطح امور سازمانی ارائه نمودند که طرف تائید حاضرین جلسه قرار گرفت.

در بند دوم اجندا پیشنهاد‌ها و نظریات سازنده در مورد همبستگی و ایتلاف نیروهای مترقی و همسو، تأمین و گسترش روابط با رفقا و انجمن‌ها، فعال شدن رفقا در مدیا و وسایل اطلاعات جمعی و مسایل حیاتی درون سازمانی ارائه شد تا به مقامات بالایی حزبی ارسال گردد.

 کار جلسه توسط رفیق گرامی دکتور حبیب منگل، رییس شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان، موفقانه ارزیابی گردید.

 جلسه با پرداخت حق‌العضویت‌ها، در فضای رفیقانه و صمیمانه با آرزومندی موفقیت‌های بیشتر در کار و فعالیت شورای کشوری و اروپایی حزب آبادی افغانستان پایان یافت.

با درود مهر

انجنیر نورانی

ریس شورای کشور هالند حزب آبادی افغانستان


آگاهی

 تدویر اجلاس شورای کشوری انگلستان حزب آبادی افغانستان

 مورخ ۲۳ ماه می سال ۲۰۲۲ میلادی

 اجلاس شورای کشوری انگلستان حزب آبادی افغانستان تحت اجندای ذیل دایر گردید:

 -چشم انداز فعالیت سیاسی و سازمانی شورای اروپایی و شورای کشوری انگلستان حزب آبادی افغانستان.

 -بحث پیرامون گزارش اساسی

 -پذیرش به صفوف حزب آبادی افغانستان

 -مسایل تشکیلاتی

 پیشنهادات و نظریات.

 جلسه حضوری تحت ریاست رفیق انجنیر حبیب الله فتاح رییس شورای کشوری انگلستان حزب آبادی افغانستان برگزار شد. برخی رفقا از راه‌های دور به‌طور مجازی در کار جلسه نیز حضور داشتند.

 رفیق فتاح ضمن یاد آوری از دوران شیوع کرونا و نقش بازدارنده آن بر سازوکارهای سازمانی و تشکیل اجتماعات حزبی، فعالیت‌های سیاسی، سازمانی و فرهنگی شورای کشوری انگلستان و نقش رفقا را در شکل دهی دستآوردهای معین در عرصه‌های مختلف بازتاب داد و از اندرکاران حوزه‌های کاری در عرصه‌های متذکره به قدردانی یاد آوری نمود.

 او از نقش شورای کشوری انگلستان برای تحکیم پایه‌های شورای اروپایی و دفاع از حریم آن که طی دوران دو سال اخیر آماج دسایس و توطیه‌های بزرگ درون سازمانی قرار گرفت به‌خوبی یادآوری نمود.

 رفیق فتاح روی انگیزه‌ها و عوامل بحران گذشته در حزب که از اثر فرمان تعلیق شورای اروپایی پدیدار گردید روشنی انداخت و تبعات زیانبار آن را بر پیکر حزب آبادی و انشعاب درون سازمانی حزب برشمرد.

 در گزارش روی ضرورت جمع آوری حق‌العضویت‌ها و تحکیم بنیه مالی حزب تأکیدات جدی به عمل آمد.

 در بحث در پیرامون گزارش اساسی رفقا سید اکرام پیگیر یکی از پیشگامان نهضت ترقی‌خواه افغانستان، عارف عرفان، داکتر حیدر عدل، احمد وحید نوری، جمال حیدری، بانو نوریه رحمانی، سید ظاهر اکبری، انجنیر نثار، سید محمود، عبد الله، بانو ویدا رحمانی، سهم گرفته و دیدگاه‌ها، طرح‌ها، نظریات و پیشنهادت شان را در جهت بهبود کار سازمانی و ایجاد اتمسفر رفیقانه و فضای کاری سازنده مطرح ساختند.

 حول بحث‌ها در پیرامون گزارش رفیق سید اکرام پیگیر روی تاریخچه بحران آفرینی در حزب آبادی افغانستان و شکل گیری سناریوی این بحران، کاربرد رویکرد غیرقانونی «تعلیق» فعالیت شورای اروپایی و اثرات فلج کننده آن بر خطوط سیاسی، سازمانی و فعالیت‌های حزب روشنی انداخت.

 همچنان سید ظاهر اکبری از تلاش‌های بهی خواهانه و آشتی‌جویانه خود در جهت جلوگیری از بحران در داخل حزب آبادی افغانستان سخن گفت.

 در تداوم این گفتمان رفیق عارف عرفان با فاکت‌ها روی مقدمه چینی تاریخی بحران در حزب، تحمیل انشعاب بر حزب مردم، درهم شکستن پروسه وحدت با حزب متحد ملی، انشعاب بر حزب آبادی افغانستان مکث نمود.

 همچنان رفقا انجنیر نثار و بانو ویدا رحمانی طرح‌های مشخص برای فعالیت‌های سیاسی و مالی حزب آرایه داشتند.

 -در بخش پذیرش به حزب آبادی افغانستان به تعداد چهار رفیق سرنوشت شان را با حزب آبادی افغانستان گره زده و وعده سپردند که در کنار همرزمان شان در حزب آبادی افغانستان به مبارزات دادخواهانه ادامه می‌دهند.

 -در بخش تشکیلاتی، رفیق انجنیر فتاح خاطر نشان ساختند که به دلیل گزینش شان در شعبه تبلیغ و آموزش شورای اروپایی، نیاز به تغییر رهبری در شورای کشوری انگلستان محسوس بوده هکذا موصوف پیشنهاد نمود تا رفیق عزیز روبین به حیث رییس شورای کشوری انگلستان حزب آبادی افغانستان برگزیده شود.

 رفقا در مجموع از نقش و فعالیت‌های دلسوزانه، استقامت و پایداری رفیق انجنیر حبیب الله فتاح در عرصه‌های سیاسی و سازمانی و دفاع از حریم شورای اروپایی به‌خوبی قدر دانی نموده و به اتفاق آرا رفیق عزیز روبین را که از کادرهای پرسابقه و توانمند سازمان دموکراتیک جوانان افغانستان و از ردیف کارمندان بلند پایه آن سازمان می‌باشد به حیث رییس شورای کشوری انگلستان حزب آبادی افغانستان برگزیدند ویرایش موفقیت‌های مزید درین عرصه آرزو بردند.

 مزید بر انتخاب رییس شورای کشوری انگلستان، تغییرات لازم در بخش کمیته رهبری سازمان به وجود آمد. رفیق انجنیر نثار به حیث مسئول کنترل حزبی، رفیق نوریه رحمانی به حیث مسئول سازمان‌های اجتماعی و رفیق سیف‌الدین همایون به حیث مسئول مالی انتخاب شدند.

 -در بخش طرح‌ها، پیشنهادات و نظریات رفقا سهم بایسته گرفته و در مورد، پیشنهادات و انتقادات مشخص خود را به جلسه آرایه داشتند.

 در پایان کار جمع آوری حق‌العضویت‌ها و پرداخت اعانه صورت گرفت.

 جلسه پس از سه ساعت بحث در فضای رفیقانه به کار خود پایان بخشید.

 با احترام

 خبر نگار سازمان انگلستان

 


 

آگاهی!

 

برپایی نخستین نشست کمیسیون تدارک کنفرانس شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان!

 به تأسی از فیصله اجلاس وسیع اعضا، فعالین و کادرهای شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان؛ شام ۱۳ می سال ۲۰۲۲ تر سایی نخستین نشست کاری کمیسیون تدویر کنفرانس حزبی شورای اروپایی از طریق پالتالک به ریاست رفیق صمد کارمند معاون شورای اروپایی ح آ ا و رییس کمیسیون برگزاری کنفرانس نوبتی ح. آ. ا. در فضای رفیقانه دایر گردید.

 رفیق کارمند ضمن بیان اهمیت کنفرانس شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان و آماده گی لازم برای تدویر باشکوه کنفرانس حزبی شورای اروپایی و تقسیم وظایف؛ سه کمیته کاری را در عرصه‌های تهیه اسناد و خطوط رهنمودی برای انتخاب نماینده‌گان کنفرانس اروپایی در شوراهای کشوری حزب آبادی افغانستان و کمیته بازنگری و ارایه طرح تکمیلی طرح طرزالعمل ساختار تشکیلاتی شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان و کمیته رسانش و تبلیغ پروسه برگزاری کنفرانس را پیشنهاد نمودند که بعد از ابراز نظر اعضای کمیسیون به‌اتفاق آرا مورد تأیید قرار گرفت. اعضای کمیسیون به کمیته‌های سه گانه وظیفه سپرد تا در زودترین فرصت ممکن به کار آغاز و از اجراات خویش به جلسه آینده کمیسیون تدویر کنفرانس گزارش دهند.

 جلسه با صحبت‌های رهنمودی و تبادل تجارب و گفتمان سازنده رفقاَ در فضای همدلی و رفیقانه ساعت 8:30 شام خاتمه یافت!

 شعبه آموزش سیاسی و تبلیغ

شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان

 

آگاهی

 جلسه بیروی اجراییه شورای اروپایی ح.آ.ا. ساعت هفت شام روز پنج شنبه مورخ ۲۸ اپریل سال ۲۰۲۲ ترسایی از طریق اتاق پالتاک برگزار شد.

 بیروی اجراییه شورای اروپایی در حالی اکثریت اعضای آن حضور داشتند به اتفاق آرا فیصله نمودند تا  اجلاس شورای اروپایی ح.آ.آ. به تاریخ (۴) می سال جاری برگزار گردد.  همچنان تدابیر معینی غرض برگزاری کنفرانس شورای اروپایی حزب در آینده نزدیک اتخاذ گردید.

 شعبه رسانش و تبلیغ


 

برپایی جلسه هیئت اجراییه شورای کشوری المان حزب آبادی افغانستان

 

جلسه هیئت اجراییه شورای کشوری آلمان ح.آ.آ به ساعت هفت شام 22/04/2022 از طریق شبکه پال تحت ریاست رفیق علی ر ستمی رییس آن شورا دایر شد.

 در جلسه گزارشی راجع به تحقق فیصله‌های شورایی اروپایی، وضع سیاسی و تشکیلاتی سازمان‌های حزبی شورای المان وضع ملی و بین‌المللی در جهان توسط رفیق علی رستمی ارایه گردید که بعد از بحث همه جانبه مورد تأیید قرار گرفت.

 در بخش بعدی جلسه انتخاب و تعین مسؤولین شعبات شورای المان مورد بحث و بررسی قرار گرفته که رفقا هر یک احسان واعظی و نسرین منصور دیدگاه‌های شان را در رابطه به کمیت و کیفت نقش شعبات شورای کشوری نظر خویش را ابراز داشتند که مورد تائید حاضرین جلسه قرار گرفت. جلسه به اتفاق آرا چهار رفیق را به حیث مسؤولان شعبات برگزید.

 همچنان در این جلسه گزارشی در مورد مقرر جدید پرداخت حق‌العضویت‌ها مطابق رهنمودهای جلسه مورخ 6/04/2022 شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان در سال 2022 توسط رفیق فرشته سیغانی مسؤول امور مالی شورای اروپایی ارایه گردید و تقاضا برده شد تا رفقای شورای کشوری آلمان حق‌العضویت‌های شان را از بابت ربع اول سال جاری تصفیه نمایند.

 در بخش اخیر گردهمایی رفقا هریک فرشته سیغانی، نسرین منصور، احسان واعظی و حمید سیغانی نظریات و دیدگاه‌های شان را جهت بهبود وضع تشکیلاتی سازمانی و وحدت ارگانیک حزب آبادی افغانستان در شرایط فعلی که یکی از اصول مبرم وظایف حزبی را تشکیل می‌دهند ابراز داشتند. اشتراک کننده گان با توجه با پیشنهادهای ارایه شده، اهمیت پیشنهادهای ارایه شده را مورد تائید قرار دادند.

 جلسه ساعت ده شب با شعار وحدت و یکپارچگی و انسجام و تشکل سرتاسری حزب آبادی افغانستان پایان یافت.

 شعبه رسانش و تبلیغ شورای کشوری آلمان

 


 

د زود هالند د ګوندي ملګرو غوڼډه

 د اپریل په ۲۳ مه ۲۰۲۲ کال په هالند کې د اقغانستان د ابادۍ ګوند د «زاود هالند شورا» ملګرو یوه ناسته تر سره کړه. پدغه ناسته کې د ګوند د هلند د شورا د ریس ملګري نوراني برسېره هر یو ملګرو، داکټر حبیب منګل، جنرال رادمل، عمر فیض، صمدي، ظاهر دقیق، صلاح الدین چهاردیوال، کوهستانی، عزیز عزیزی او ولي منګل ګډون درلود. په غونډه کې د ګوندي ژوند، کار او فعالیتونو، همدا راز د افغانستان او نړۍ په تودو مسلو او پېښو پراخ بحث وشو.

غونډه چې د مازدیګر په څلور بجوه پیل شوه، د ماښام په اتنیمو بجو د ملګروتوب او صمیمیت په توده فضا کې پای ته ورسیده.