آن رهبر خوب و مهربان کارمل است

 

 سرچشمه عشق جاودان کارمل است

 

در راه وطن با همه قربانی‌ها

 

آن رهبر بی‌بدیل مان کارمل است

 

رهبری که یکصد سال نسبت به همقطاران عصر خود پیشی گرفته بود، ببرک کارمل شخصیتی که بال پرواز اندیشه‌هایش کم از کم یک قرن در فضای سیاسی جلو رفته بود. ببرک کارمل ابر مردی که

 

آموزه‌ها، هشدارها و پیش‌بینی‌هایش اوضاع و عواقب یکصد سال آینده را به‌طور واقعی به تصویر می‌کشید. ببرک کارمل یگانه سیاست‌مداری که به شهادت تاریخ تمام آموزه‌ها و پیش‌بینی‌هایش قدم به قدم و لحظه به لحظه نمودار حقایقی است که از انسان روی زمین گرفته تا مرغان هوا بچشم سر می‌بیند و با گوش‌ها می‌شنوند.

 

ببرک کارمل بزرگ، سکاندار مبارزات ترقی‌خواهی، آزادی و عدالت، ادامه‌دهنده‌ی جنبش‌های مشروطیت و مبارزات نجات‌بخش خلق‌های افغانستان از یوغ ارتجاع و استبداد از میان تاریکی‌ها چون سپیده‌ی سحر سر کشید و با تاریخ جاودانه شد و میراث بزرگی با اصول روشنگری، مکتب وطن‌پرستی و مدرسه‌ی انسانیت از خود بجا گذاشت.

 

زنده‌یاد کارمل بزرگ به کشوری تعلق داشت که با داشتن تمدن هزاران ساله صدها سال از کاروان ترقی به دور نگه‌داشته شده بود. جاوید نام کارمل فقید برخاسته از میان مردمی بود که نود پنج فیصد آن محروم از سواد و نود و نه فیصد آن به دور از دانش سیاسی بوده و در زیر چکمه‌های خونین ارتجاع و استبداد در تحت سیطره‌ی نظام ظالم و فرتوت فیودالی، فضای اختناق سیاسی، سنت‌های جابرانه‌ی قبیله‌یی رسوم و عنعنات ناپسند و کمرشکن خان‌خانی، تفرقه‌های میراث مانده از زمان استعمار پیر انگریزی، تعصبات کورکورانه‌ی مذهبی، سمتی، لسانی، جنسیتی و تضادهای خطرناک قومی و همچنان در میان مصیبت‌های ناشی از فقر، جهل، مرض، بیکاری دست‌وپنجه نرم کرده‌اند.

 

افغانستان بنا بر موقعیت جیوپولیتیک این سرزمین، سلطه جویان جهان منافع آزمندانه خود را پیچیده در منافع مردم افغانستان دانسته و به خاطر اهداف جیواستراتیژیک شان با راه‌اندازی جنگ‌های نیابتی، گروه‌های تروریست و بنیادگر مذهبی را گویا به آدرس دروازه‌های بهشت و دوزخ در افغانستان، مسلح و اعزام می‌کنند. از همین رو تمام مصیبت‌های یادشده جمع تأثیرات و نتایج جنگ‌های کشنده و تبهکن، فرصت‌های کسب دانش و تحلیل اهداف سازنده و سعادت را از مردم گرفته راه رفاه به‌سوی نجات وطن را مسدود و به بنبست کشانیده است تا مردم به‌زعم دشمنان وطن در اوج بیچاره گی قرارگرفته به تحلیل پدیده‌های مثبت و منفی، حل پرابلمها و پیدا کردن راه‌حل‌ها دسترسی نداشته کار جنبش همبستگی و نجات ملی را دشوار بسازند. بنا بر آن برون‌رفت از چنین حالتی بازهم کسب دانش سواد و فرهنگ سیاسی مبرمیت شدید دارد واضحاً که گذشتن از سر موانع توأم با مشکلات بوده و زمان‌گیر است تا مردم از خواب‌های دیرینه بیدار شده و در قدم اول روشنفکران متعهد و مسؤولیت پذیر دست به دست هم داده به‌روشنی از وصایای کارمل بزرگ از موانع دشمنان داخلی و خارجی موفقانه عبور کنند.

 

 افکار توای رهبر پاکیزه‌سرشت

 

در باغ دلم میوه‌ی یکرنگی کشت

 

خلق وطن اهداف شکوهمند ترا

 

پیوسته بسر لوحه‌ی تاریخ نوشت

 

 ببرک کارمل رهبر دانای وطن

 

ببرک کارمل عزیز دل‌های وطن

 

اندیشه و افکار تو جاویدان باد

 

عشق تو بود امید فردای وطن

 

 آن رهبر خوب و مهربان کارمل است

 

سرچشمه عشق جاودان کارمل است

 

در راه وطن با همه قربانی‌ها

 

و آن رهبر بی‌بدیل مان کارمل است

 

آموزه‌ی تو امید بی‌پایان است

 

اندیشه‌ی تو فروغ جاویدان است

 

میراث کبیر تست میهن‌دوستی

 

این عالی‌ترین مرتبه انسان است

 

ما خادم خلقیم وطن خانه‌ی ماست

 

وین پرچم افتخار بر شانه‌ی ماست

 

شادم که به جنبش ترقی‌خواهی

 

ببرک کارمل رهبر فرزانه‌ی ماست