prdrj T فرهاد: از دستآوردهای دیروز تا غارتگری‌های امروز

هر که پا کج می‌نهد خون‌دل ما می‌خوریم

 شیشه ناموس عالم در بغل داریم ما

 (بیدل)

 

سی‌وهشت سال قبل به تاریخ ششم جدی سال 1358 قوای محدود اتحاد شوروی مطابق ماده 52 منشور سازمان ملل متحد نظر به دعوت دولت قانونی وقت به کشور ما آمده بعد از نه سال مطابق فیصله ژنیو، دوباره به کشور خویش عودت نمودند.

 از آن تاریخ تا الحال کج قلمان، گماشته گان کشورهای مهاجم و توسعه طلب بخاطر کتمان کردن حقایق نشر و پخش دروغهای شاخدار صد ها گده کاغذ را سیاه و از طریق وسایل اطلاعاتی جمعی غوغا بر پاه کرده تا بتوانند جنایات را که بالای کشور و مردم ما انجام داده و میدهند از انزار مردم کشور و جهانیان پنهان سازند.

 غرض آگاهی دهی شهروندان از جمله نسل آینده و بالنده کشور به خود حق میدهیم از دستآوردهای دیروز تا غارتگری های امروز چند مثال خدمت خواننده گان گرامی یاد آور شوم.

  1 - ایجاد یک قوای مسلح که مجهز با سلاحهای پیشرفته زمینی و هوایی با تقرر افسران و سربازان تحصیل کرده مجرب و ماهر، صادق به وطن سبب شده بود که دشمنان داخلی و خارجی نتوانند در حریم زمینی و هوایی کشور ما پلانهای شوم خویش را عملی سازند.

 2 – به نسبت توجه به رشد اقتصادی، اجتماعی بیش از شش هزار تن زیتون و ده ها هزار تن مالته، سنتره، کینو، ترکاری صد ها هزار تن کشمش بادام بیش از چهل هزار تن پنبه و میلیون ها تن میوه تازه وخشک، میلیون ها تن گندم، جواری، برنج حاصلات سالانه کشور بدست آمده یک عده زیادی آنها به کشور های منطقه و جهان نیز صادر میگردد.

 فارمهای، مرغداری، زنبور عسل، پیله وری، مالداری سبب شده بود که شهروندان ما مواد مورد ضرورت با کیفیت خوب و ارزان بدست آورند، چهل فیصد عاید ناخالص ملی از ناحیه تولیدات صنایع دستی بدست می آمد.

 تنها در شهر کابل روزانه یکصد و بیست تن آرد برای خبازان، ده ها هزار لیتر تیل به نرخ دولتی برای قنادان، هوتل داران، کلچه پزان، خبازان غرض جلوگیری از بلند رفتن نرخ توزیع میگردید دولت شکر، پنبه، تیل برق را سب سایدی مینمود هفته ده ها کانتینر تولیدات صنایع دستی به کشور های اروپا و امریکا صادر میگردید برای هفتصد هزار تن تنها در شهر کابل هفت قلم مواد کوپونی طور رایگان توزیع میگردید میلیونها تن در شهر ها و روستاها مصروف فراگیری تعلیم و تربیه طور رایگان بودند.

 ده ها هزارتن مصروف فراگیری تحصیلات عالی به سطح لیسانس، ماستری طور رایگان در کشور بودند سالانه هزاران تن غرض فراگیری آموزش عالی لیسانس و ماستر به کشور های سیوسیالیستی اعزام میشدند.

 طبابت در خدمت مردم قرار داشت، نویسنده گان، هنرمندان با انجام خدمات، افتخارات خویش را ثبت تاریخ کشور نموده اند. به نسبت کار و زحمات انجینران معادن بیش از هفت صد معادن بزرگ و کوچک را سروی و آماده بهره برداری نموده بودند.

 در حالیکه از آنزمان سی‌وهشت سال سپری میشود با وجود هجوم بیش از چهل کشور که زیر بهانه مبارزه با تروریزم، مواد مخدر، احیا و بازسازی دولت داری خوب دفاع از حقوق زن بشر به کشور ما آمده اند ثمره کارکرد های از این قرار است:

 1 – افزایش سیل های خون در کشور از جمله حملات انتحاری، ماین گزاری درکناره جاده ها، سرقت های مسلحانه، آدم ربایی، جنگ های گروهی سبب شده که مردم افغانستان در هیچ نقطه کشور همچون شهر کابل احساس مصوونیت کرده نتوانند کشته شدن یک صراف و دوازده تن اعضای یک فامیل در پنجصد فامیلی خیرخانه شهر کابل اثبات ادعای ماست.

 سران قصر سفید با تحمیل نمودن یکجانبه توافق نامه امنیتی نه پایگاهی هوایی کشور ما را بدون پرداخت اجوره غصب نموده و در مقابل انداخت هزاران راکت نظامیان پاکستانی در ولسوالی های سرحدی سکوت اختیار کرده اند.

 2 - به نسبت مداخله صریح ادارات استخبارات کشور های منطقه و جهان در امور داخلی کشور ما گسترش نا امنی ها و عدم تطبیق یکسان قانون و عدالت اجتماعی مشروعیت دولت و پارلمان زیر سوال قرار گرفته است بازی های قدرت طلبانه بین سران حکومت سبب افزایش نگرانی مردم پیشروی دشمنان سوگند خورده افغانستان گردیده است پذیرفتن استعفای اعطا محمد نور والی ولایت بلخ توسط محمد اشرف غنی ریس جمهور کشور بخش از بازی های فوق الذکر میباشد نهاد ها کشور ما را در ردیف هشت کشور فاسد و تهیه کننده نود فیصد مواد مخدر جهان معرفی نموده اند، مردم میگویند در حالیکه حریم زمینی و هوایی در دست امریکایی ها میباشد سالانه هزار ها تن مواد مخدر که به ارزش یکصدو هفتاد ملیارد دالر میشود به کشور های اروپایی و امریکایی و غیره از کدام راه و توسط کی ها قاچاق میشود؟ و چرا از آن جلوگیری به عمل نمیاید؟

 استخراج غیر قانونی هزاران معادن، قطع جنگلات مثمر و غیر مثمر و سرقت آثار باستانی توسط زورمندان به همکاری عده از قدرتمندان و ادارات استخباراتی کشور های منطقه و جهان جریان دارد و چرا از آن جلوگیری به عمل نمی آید؟

 غارتگران که به ارزش هزاران ملیارد دالر ثروت های مادی و معنوی کشور ما را غارت و عاملین کشتار، جنگهای خونین شهر کابل و سایر شهرها و روستاها هنوز هم بی شرمانه سنگ حقانیت را به سینه میزنند و خود را نماینده واقعی مردم جلوه میدهند در حالیکه بدون ده ها بادی گارد و چندین موتر ذره شیشه سیاه از بلند داژ های خویش بیرون شده نمیتوانند بیشرمانه سنگ سقوط کمونیزم ویران ساختن دیوار برلین را بزرگترین دستاورد خویش میخوانند.

 با وجود سرازیر شدن نود ملیارد دالر و هزینه کردن صد ها ملیارد دالر بواسطه دولت امریکا در افغانستان بیش از هفتاد فیصد به مشکلات اقتصادی مواجه بوده سه میلیون تن به مواد مخدر مبتلا به نسبت افزایش جنگهای خونین، فقر، تجاوز بالای عده کودکان و زنان اکثریت مردم ما به امراض های روانی و فزیکی مبتلا شده اند.

 به نسبت عدم حمایت از تولیدات داخلی، تثبیت مالیات غیر عادلانه تورید اجناس و مواد بی کیفیت تجملی، غیر ضروری یا اجناس و موادیکه در داخل تولید خواستهای هموطنان ما را مرفوع میسازد و لیلام نمودن هزاران دستگاهات تولیدی خدماتی، تجارتی، دولتی و مختلط به نرخ کاه ماش زیر بهانه خصوصی سازی میلیون ها تن کارگران و کارمندان ماهر آن غرض کاریابی به کشور های منطقه و جهان مهاجرت نموده هزاران تن آنها قربانی هوس قاچاقبران انسانها طعمه نهنگ اقیانوس ها گردیده اند.

 هزاران تن در کشور های سعودی، ایران، پاکستان زندانی ده ها تن و محکوم به اعدام شده اند میلیونها تن در کشور های اروپا، امریکا، استرالیا و غیره در حال بی سرنوشتی قرار داشته مورد توهین و تحقیر پولیس کشور های که بی شرمانه سنگ بشردوستی را به سینه میزنند قرار گرفته اند.

 به نسبت نشر و پخش بانک نوت های جعلی افغانی در پاکستان پول شویی، فرار اسعار سرمایه بخارج کشور ارزش پول افغانی در مقابل اسعارخارجی پاین آمده سبب افزایش قیمت مواد سوخت و غذایی در این سرمای زمستان گردیده اند.

 شهروندان کشور از جمله شهر کابل در این سرمای زمستان ده ها ساعت از نور روشنایی برق محروم ساخته شده اند در حالیکه ریس برشنا میگوید زورمندان، قدرتمندان در دولت و پارلمان ده ها ملیارد افغانی از ناحیه صرفیه برق باقی دار بوده بیست و چهار ساعت از برق استفاده میکنند اگر چند دقیقه برق شان قطع گردد کارمندان ما لت و کوب مینمایند.

 تعدادی بیجا شده گان داخلی به نسبت افزایش جنگهای خونین رو به افزایش میباشد اکثریت وزارت خانه ها و ادارات به نسبت عدم موجودیت ظرفیت کاری نتوانسته اند پلان انکشافی سالانه خویش را بیش از پنجاه فیصد عملی سازند نظر به گفته مسول شفاخانه اطفال میرمن اندراگاندی به نسبت آلوده گی هوا، روزانه بیش از سیصد تن که به امراض تنفسی و غیره مبتلا شده در این شفاخانه مراجعه مینمایند.

 به نسبت تورید اجناس و مواد بی کیفیت و کم کیفیت از جمله سوخت، مواد طبی افزایش کثافات، عدم دسترسی به آب آشامیدنی صحی تداوی مجانی امراض فزیکی و روانی رو به افزایش بوده روزانه هزاران تن به نسبت عدم اعتماد به کلینیک های صحی داخل کشور با قبول توهین و تحقیربه کشور های پاکستان و هندوستان سفر مینمایند.

 در حال حاضر بیش از چهار میلیون تن از مزایایی تعلیم و تربیه بواسطه دشمنان مردم افغانستان محروم شده اند هزاران مکتب خیالی بزرگترین جفا به ملت افغانستان و لکه ننگ و بی حیایی به جبین عاملین آن که هنوز هم در قدرت تکیه زده اند بوده و میباشد.

 موجودیت گروه های غاصبین زمین عامیلین فساد گسترده زورمندان، غارتگران ثروت های مادی و معنوی کشور جنگ افروزان که سبب ویرانی شهرها و روستاها و کشتار ده ها هزار مردم بی گناه گردیده عاملین دامن زدن انواع خشونت های خانواده گی خصومت های قومی، لسانی، مذهبی، تنظیمی، حزبی مافیایی مواد مخدر اقتصادی در جامعه و قدرت سبب مساعد شدن جنگهای خونین در کشور نیز گردیده زیرا که گروه های فوق در ظاهر امر با هراس افگنان تروریستان، جنایایت کاران سازمان یافته اختلاف نظرداشته اما در عمل به خاطر غارتگری نابودی مردم وجه مشترک دارند، توانسته اند افغانستان را به میدان نبرد کشور های توسعه طلب، متجاوز و پایگاهای مافیایی بین المللی، مواد مخدر مبدل سازند.

 نشر و پخش اخبار گمراه کننده نیز بهترین وسیله برای رسیدن دشمنان افغانستان میباشد که توانسته اند با به خدمت گرفتن یکعده وسایل اطلاعات جمعی مردم ما را هر روز اغفال نموده که یکی از این بازیهای خصمانه ادعای دروغین به انزوا کشیدن دولت پاکستان توسط امریکا و متحدین آن میباشد.

 مردم میگویند: اگر امریکا و متحدین جهانی آن صادقانه خواهان ختم جنگ در افغانستان باشند میتوانند طی یک هفته جنگ اعلان ناشده را در کشور ما خاموش سازند.

 به باور آگاهان امور بر علاوه مداخله صریح ادارات استخباراتی در امور داخلی کشور در تمام عرصه ها بزرگترین عوامل که سبب دشواریهای فوق گردیده نصب افراد و گروه های فاسد، غیر ماهر در قدرت و کنار زدن افراد ماهر و مجرب دلسوز به وطن، صادق تحصیل کرده از نقاط کلیدی میباشد، به تقاعد سوق نمودن ده ها هزار افسران از وزارت دفاع ملی، داخله، امنیت ملی مثال برجسته میباشد بازی های فوق الذکر ثابت میسازد که سران قصر سفید متحدین جهانی و منطقه ای آنها در ختم جنگ افغانستان صادق نبوده و نمیباشند. بلکه به خاطر دسترسی به منافع خویش در کشور های آسیایی میانه و خاور میانه جنگ را زیر بهانه های مختلف شعله ور نگه داشته اند و نگه میدارند.

 خلاصه اینکه وقت آن رسیده تمام نیروهای سالم اندیش کشور دست اتحاد و همکاری را به خاطر محدود ساختن بازیهای فوق به سوی هم دراز و از طریق وسایل اطلاعات جمعی و جامعه مدنی صدای اعتراضات خویش را بر ضد بازیهای فوق بلند نمایند.