کنون با گذشت روزها و سالها

 

غبار تهمت دروغ و ناروا

 

 غبار حرفها و گفته ها

 

 ز چهره های دوستان و دشمنان

 

 به آب آزمون زدوده شد

 

 هر چه بود آزموده شد

 

(فانی)

 

محترم عبدالوکیل وزیر خارجه دوران حاکمیت حزب وطن در صفحه ۵۴۰ کتاب از پادشاهی مطلقه الی سقوط جمهوری دموکراتیک افغانستان نوشته است.

 

زمانی که این‌جانب و شاه محمد دوست هردو بعد از سال ۱۹۹۲ در سویس پناهنده بودیم و در مقابل معلومات از وی جویا شدم، گفت! زنده یاد رفیق ببرک کارمل زمان خروج قوای شوروی را در مدت یک سال در سال ۱۹۸۵ قبول داشت اما آن را مربوط به آغاز مذاکرات مستقیم با پاکستان و تعهد پاکستان و عدم تکرار مداخله در امور داخلی افغانستان می‌دانست.

 

رفیق کارمل برچیدن تمام پایگاه مجاهدین و قطع کمک‌های تسلیحاتی را از جانب پاکستان و سایر کشورها با نظارت ملل متحد در آن کشور مطالبه می‌نمود.

 

پاکستان و امریکا به این موضع‌گیری افغانستان در آن زمان جواب مثبت ندادند لذا من به اساس هدایت رفیق کارمل مجبور گردیدم به یک نحوه آمادگی خویش را برای قبولی خروج قوای اتحاد شوروی در مدت یک سال در آن زمان افشا نمایم من این جدول زمانی را بیک دیپلمات ارشد آمریکایی در ملل متحد نشان دادم.

 

متأسفانه بنابر موضع‌گیری خصمانه ایالات متحده امریکا و پاکستان تا سه سال دیگر این خروج به تعویق انداخته شد.

 

در ادامه می‌نویسد در سال ۱۹۸۵ رفیق کارمل دیدار که با گورباچف داشت روی این موضوع مسایل جدی به وجود آمد، از جمله نقش ح.د.ح.ا در ساختار آینده دولتی برخورد در برابر مجاهدین و چگونگی مذاکره و مصالحه با آن‌ها قطع ارسال سلاح و کمک‌های نظامی و مالی پاکستان امریکا و متحدان آن‌ها برای مجاهدین قبل و بعد از خروج قوای اتحاد شوروی دادن تعهد قابل اعتبار برای عدم تکرار مداخلات و برچیدن مراکز و دفاتر مجاهدین بعد از امضای موافقت نامه‌های ژینو نظارت ملل متحد بالای آن‌ها تعهد اتحاد شوروی برای ادامه کمک‌های نظامی برای افغانستان.

 

گذشت ۳۴ سال ثابت ساخت که طرح‌ها و پیشنهاد‌های زنده یاد ببرک کارمل نظر به دانش عالی و عشق که به میهن و مردم خویش داشت در صورت پذیرفته شدن پیشنهاد‌های آن بهترین رسیدن وسیله بیک صلح پایدار واقعی بود.

 

با تأسف گروه‌های تشنه به قدرت و ثروت و حامیان خارجی آن‌ها خواست‌های مرحوم کارمل را نپذیرفته، با انجام بازی‌های خونین کشور جنت نشان ما را به باشنده گان آن به جهنم، پایگاه مافیای بین‌المللی مواد مخدر، میدان نبرد، تهیه کننده مواد خام، بازاریابی تولیدات کشورهای منطقه و جهان مبدل ساختند.

 

مردم حق شناس و با سپاس ما را عقیده بر آن است اگر پیشنهاد‌های مرحوم کارمل از طرف گروه‌های مخالف مسلح و حامیان خارجی‌شان پذیرفته می‌شد امروز وطن و مردم ما به این سرنوشت خونین مبتلا نمی‌گردیدند.

 

روحش شاد و خاطراتش گرامی باد

 

(دردمند)