جنگ میان اوکرایین و روسیه که بیش از یک و نیم سال بدین طرف ادامه دارد، در پیچیده‌ترین وضعیت خود قرارگرفته است. این یک پیچیده گی است که روشن شدن آینده جنگ و موجودیت آینده سرزمین و دولت اوکرایین را قدم به قدم رقم خواهد زد، قابل پیش‌بینی ساخته، احتمالات جدید را ممکن می‌سازد.

در هفته گذشته استیان ینسن سکرتر دفتر ناتو در یک کنفرانس مطبوعاتی بیان نمود که «اگر حکومت اوکرایین قسمت از خاک‌های اوکرایین را به روسیه واگذار نماید، می‌تواند عضویت ناتو را کسب نماید».

 این ابراز نظر ناتو را تلویحاً اعتراف از یک شکست می‌توان تلقی نمود.

 طرح این موضوع، وقایع اکتوول جنگی، چشم انداز ها و پیش‌بینی‌های صاحب نظران سیاسی- نظامی ناشی از تجارب یکنیم ساله جنگ و عواقب آن در میدان جنگ و رقابت تلقی می‌گردد، به دلایل زیر:

- ارايه ۱۱۹ کمک میلیارد دالر آمریکائی نظامی و اقتصادی دولت ایالات متحده به اوکرایین، ده‌ها میلیارد ایرو کمک‌های نظامی و مالی حکومت‌های غربی نتوانست موقعیت نظامی اوکرایین را در طول یک و نیم سال بهتر سازد.

- روسیه در میدان جنگ نشان داد که سلاح‌های مورد استفاده‌اش در جنگ بهتری و موثریت بیشتر و خوب‌تر نسبت به سلاح‌های مدرن آمریکائی، انگلیسی، فرانسوی، آلمانی، سویدنی، پولندی و نارویژی دارند.

- به نظر یکی از اعضای مجلس ایالات متحده آمریکا، با تطبیق و تداوم تعزیرات و محدودیت‌های شدید اقتصادی علیه روسیه توسط غرب، روسیه روز بروز ثروتمندتر شده می‌رود.

- روسیه و بعضی از تحلیلگران نظامی غرب اعتراف بر خالی شدن ذخایر مهمان جنگی اوکرایین برای تداوم جنگ دارند.

- دیدارهای زلنسکی از خطوط جنگ و صحبت وی با قوماندان ها نظامی جبهه‌ها، تصویری از یک چهره مأیوس، غمگین و ناتوان وی و دیگر فیگورهای نظامی کلیدی دولت اوکرایین را به نمایش می‌گذارد.

- حکومت اوکرایین مورد انتقاد شدید غرب مبنی بر موجودیت فساد بزرگ و گسترده در دستگاه دولت مبنی بر بالا گرفتن آن و فرار جوانان از جنگ، قاچاق سلاح‌های ناتو از جانب قاچاقچیان اوکراینی به خارج حتی تا شاخه آفریقا. قرار دارد.

- اتهام ناتوانی زلنسکی در مدیریت جنگ و احتمال کودتا علیه او توسط نظامیان خودش و با یک چراغ سبز ناتو و غرب.

- شکست بزرگ قوای اوکرایین در حمله بزرگ و قبلاً پلان شده برای واپس گیری سرزمین‌های تحت کنترول روسیه و اعتراف صاحب‌نظران و متخصصین نظامی و کارمندان کارکشته ناتو و ایالات متحده آمریکا و دیگر کشورهای جهان غرب به شکست و ناتوانی قوای نظامی اوکرایین در برابر قوای روسیه،

- انتقاد شدید و توأم با مایوسیت غرب از حمله ناکام و وعده‌های فریبنده و سرآبی اوکرایین مبنی بر واپس گیری سرزمین‌ها و وادار ساختن و تن دادن روسیه به مذاکرات صلح.

- بی‌اثر شدن جنگ روانی ناتو با تدویر جلسات پی در پی سران و وزیران دفاع ناتو در بروکسل و ویلنوس، در همجواری سرحدات روسیه.

- جنگ میان ناتو و روسیه در خاک اوکرایین نشاندهنده این واقعیت شد که روسیه هنوز قدرت بزرگ نظامی جهان در بخش تخنیک های جنگی با استفاده از ابزارهای الکترونیک و تخنیک هوشمند، راکت‌های نکته زن دقیق، در بخش قوت‌های زمینی، بحری و هوائی و فضائی دست بالا دارد.

واقعیت‌های فوق و پیچیده گی جنگ ناتو و روسیه در خاک اوکرایین می‌تواند پیش‌بینی‌ها و احتمالات زیر را مدلل سازد:

۱ – روسیه هنوز به اهداف بعدی خود یعنی کیف که روسیه این شهر را پایتخت تاریخی و یک هزار ساله روسیه می‌داند، نرسیده و این هدف نظامی روسیه هنوز در دستور کار نظامی روسیه قرار خواهد داشت.

۲ – خطر وقوع یک کودتای نظامی بر ضد زلنسکی قویاً وجود دارد و غرب هم بر ضرورت از صحنه کشیدن زلنسکی از صحنه سیاسی- نظامی اوکرایین، به خاطر ضعف توانائی مدیریت جنگی وی اشاره می‌دهند.

۳ – اوکرایین امروز آخرین امید یعنی آخرین نیروهای ریزرفی جنگی خود را به میدان‌های نبرد فرستاده است تا تلاش جدید برای تصرف دوباره سرزمین‌های از دست رفته را به آزمایش گیرند.

۴ – در صورت تصرف کیف از جانب روسیه، دولت پولند ممکن ساحه مورد دعوی‌اش در خاک اوکرایین را نیز تصرف نماید و به خاک خویش ملحق نماید.

نتیجه: تداوم سرزمین و دولت اوکرایین در آینده مورد سؤال بزرگ است.

روندهای جدید ناشی از ابراز نظرهای سیاسیون و نظامیان غرب و ناتو و پیروزی‌های روسیه یک احتمال جدید را قابل پیش بینی می‌سازد و آن اینکه:

 

روسیه در جنگ برنده خواهد بود و تسلیمی قوای اوکرایین در آینده‌ها دور از احتمال نخواهد بود. در صورت وقوع کودتا بر ضد زلنسکی احتمال مذاکره صلح بین روسیه و اوکرایین ممکن خواهد گردید.