کاربرد ادبیات تنش آلود و ابراز آمادگی به خاطر آغاز یک رویارویی نظامی در مقیاس بزرگ از مدت‌هاست در روابط میان ایالات متحده و جمهوری مردم چین بر سر آب‌های جنوبی چین و در مجموع اقیانوس آرام که واشنگتن گسترش فزاینده نظامی چین را در تضاد با منافع امنیتی خود می‌پندارد، در جریان بوده و تعاطی التماتومهای تهدید کننده در اداره ترامپ در برابر چین گستره بی پیشینه‌ای کسب نموده است.

 آنچه درین راستا بیش از همه افکار عامه را به خود معطوف مینماید، همانا کسب مهم‌ترین اطلاعات راهبردی از منابع فوق‌العاده سری امریکایی است که درین فرصت زمانی در اختیار تیم بزرگ پژوهشی چینی قرار گرفته است لذا از دید این هسته محرم تحقیقات راهبردی دولت چین، اطلاعات بدست آمده، شواهد انکار ناپذیری را بدست می‌دهد که ارتش ایالات متحده به‌شدت مصروف آرایش صنوف متفاوت رزمی و پوتنسل های جنگی به‌قصد یک تهاجم مسلحانه علیه تمامیت ارضی چین بوده است، لذا بی‌تردید آمادگی‌های سری راهبردی ارتش ایالات متحد باعث شده است تا رهبری سیاسی و نیز نظامی چین از سوی پژوهشگران راهبردی آن کشور گوشزد شده است تا به اتخاذ تدابیر فوق‌العاده دفاعی استراتژیک مبادرت ورزد، هکذا تصمیمات ازین گونه در چنان فضای بشدت پرتنش در روابط دو قدرت در دستور کار در بجینگ قرار میگیرد که قبل برین، شی جین پینک رهبر چین در هفتادمین سالگرد اعلام موجودیت جمهوری خلق چین به ارتش خلق چین دستور صادر نمود که برای پیروزی در یک جنگ تمام عیار آماده باشند.

 مسلم مینماید که سده کنونی قرن دگرگونی‌های پیچیده و تحولات سیل آساء به‌موجب تشدید رقابت‌ها میان قدرت‌های مؤثر در عرصه‌های متفاوت نظامی، سیاسی و تجاری در مناسبات بین‌المللی خواهد بود لذا مجموع این تحولات و تمهیدات بیشترینه دربرگیرنده حوزه بزرگ درآسیا پاسفیک میتواند باشد که توسعه وپیشرفتهای حیرت انگیزوسریع اقتصادی ونظامی چین بمثابه هیولای جهانی اقتصاد موجب آن گردیده است.

 ارتش جمهوری خلق چین بربنیاد دکتورین نظامی اصل تسلط برزمین، روند توسعه ومدرن سازی را با سرعت می پیماید، این دکتورین محصول تفکر (سون تزو) استراتژیست نظامی عصرچین باستان است، موصوف دراثرمعروفش (هنررزم) مهم‌ترین ابزارحاکمیت برزمین را داشتن نیروی قدرتمند نظامی میدانست که در دوران معاصرقلمروهای هوائی ودریائی ونیزتسلیحات غیرمتعارف دران اضافه شده است، لذا چین با پیروی ازین دکتورین وتلاش بی وقفه درراستای ایجاد ارتش قدرتمند، به تولید موشک بالستیک (دی-اف- ۴۵) با برد دوازده هزارکیلومتر، (موشک دانگ فنگ-۴۱) وهکذا عملیاتی سازی جنگنده های نسل پنجم (جی-۲۰) دارای توانای حمل تسلیحات استراتژیک هوا به هوا وهوا بر زمین طلسم برتری هوائی واشنگتن را درهم شکسته است. چین علی الرغم موفقیتهای درخشان درزمینه مدرن سازی نیروهای مسلح اش در عرصه دفاعی وتهاجمی با تعقیب گذارازیک ارتش سنتی ودارای کرکتردفاعی به یک ارتش معظم حاوی ظرفیتهای بلند تهاجمی بوضوح خشم واشنگتن را برانگیخته است.

 ارتش خلق چین مرکب ازبخشهای متفاوت، (۲، ۳) میلیون پرسونل آماده خدمت دراختیاردارد که باتوجه به ار تقای سقف روزافزون بودجه نظامی چین که موازی به سطح رشد سرسامآوراقتصادی آن کشورودریک رقابت راهبردی با ایالات متحده مشخص میشود، باعث شده است تا ارتش خلق چین این امکان را به رهبری چین دهند تا جمهوری خلق چین درزمینه کنترول دریائی وسیادت سنتی منطقوی، نقش تاریخی اش را مجددأ بدست آورده وبیک رقیب و خطربالقوه برای امریکا مبدل گردد.

 اذعان باید داشت که ارتش امریکا کماکان یگانه قدرت بی رقیب درمقیاس جهان پنداشته میشود، اما رشد اقتصادی کم سابقه چین درچند دهه آخیر، دستیابی به فن آوریهای کم نظیردرعرصه نظامی وبخصوص انواع تسلیحات پنهان در زرادخانه های ارتش چین، وهکذا تجهیزنیروهای مسلح به وسایط زرهی مدرن، انجام مانورهای دریائی چین درآب‌های جنوبی چین وانحصارمارکیتهای جهانی ازمحصولات چینی، مجموع فکتورهای است که ازدید پنتاگون ومراکز ی پژوهشی ایالات متحده، ناقوس خطرازسوی چین به صدا درآمده است.

 با عنایت به دلایل مؤجزفوق، رهبری کاخ سفید، بخصوص دولت ترامپ درسالهای پسین اقدامات بی پیشینه را در ضدیت با چین به هدف مهارآن کشور، ازتعاطی التماتوم ها تا وضع تعزیرات اقتصادی وراه اندازی سروصدا های رسانه ای، انجام داده است، پنتاگون به کرات به استناد به گزارشات نهادهای پژوهشی آن کشوروبویژه داشته های مرکزتحقیقی (رند) مربوط به کاخ سفید ازآمادگی ارتش خلق چین درحمله علیه امریکا ومتحدان خبرداده است که بیان انکارناپذیرعمق اختلافات نظامی، اقتصادی وسیاسی ایالات متحده با کشورچین پنداشته شده وخطربالفعل رویا روئی دوکشوررا نسبت به هرزمان دیگرکه مقامات رده نخست دولتی هردوکشورازان انکارنمی نمایند، مضاعف کرده است.

 توسعه فزاینده حضورنظامی چین علی الرغم اینکه این کشور، بعد ازسال (۱۹۷۹) یعنی زمان حمله برویتنام هیچ تهاجم در بیرون ازمرزهای ملی انجام نداده است، درحوزه دریای جنوبی چین، رزمایش های مشترک با روسیه، مأموریت صلح بانی ملل متحد وایجاد بیزنظامی درشاخ افریقا وهکذا توسعه بی وقفه ومستدام تجاری درکشورهای جنوب امریکا که حوزه نفوذ سنتی وحیاط خلوت واشنگتن پنداشته میشود، نگرانی جدی دیگری است که به تقابل واشنگتن وبی جینگ دامن خواهند زد.

 ظهوروشیوع اپیدمی کووید (۱۹) ازشهرووهان چین وگسترش ویروس درمقیاس دنیا که پیامدهای نهایت مرگباری اقتصادی، بشری وسیاسی درقبال داشته وبه اقتصاد امریکا ضربات محکم وارد کرده است، بهانه یابی دیگری به رهبری امریکا دست داده تا کاخ سفید بنام ویروس چینی، دولت چین را مسوول تعمدی شیوع ویروس عنوان داشته وتحت لوای دفاع ازتضیع حقوق بشرومتهم ساحتن جمهوری خلق چین به اعمال تبعیض دربرابراقلیت های قومی و مذهبی، با وضع شدید ترین تحریمات تحت فشارگذاشته واین سبب شده است تا مناسبات دوکشوربه پائین ترین سطح نزول نموده وبه تنش اوضاع فی مابین این دوطاقت اتومی گستره مزید بخشد.

 تردیدی نیست که طیف گسترده پژوهشگران اموربین‌المللی بدین باورهستند که با درنظرداشت این واقعیت که چین کلید نظام اقتصادی جهانی را دراختیارداشته ومتناسب به شگوفائی بی رقیب اقتصادی، موفقیتهای چین درزمینه های دفاعی وتهاجمی، موجب خواهد شد تا این کشورتا چند دهه نچندان دورازرقیب امریکایی پیشی گرفته واقتصاد بزرگ وقدرتمند ترین ارتش دنیا را دراختیارخواهند داشت واین تحولاتی خواهد بود که برای ایالات متحده پذیرفتنی نخواهد بود، اما آیا امریکا ازهمین اکنون با پیروی ازتئوری توطئه وبا اتکا به کرکترماهیوی نظام سرمایه با بحران سازی و خلق بحران تصنعی، با استفاده ازقدرتمندی کنونی نظامی اش، با توسل به ابزارزوربه مصاف رقیب خواهند شتافته وبا بکارگیری تسلیحات غیرمتعارف وممنوع دربرابرچین پاسخ خواهد داد؟

 به باوراین قلم، هرگونه اقدام نظامی علیه چین یا برعکس آن اشتباه استراتژیک خواهد بود، زیرا توسل بقوه علیه یک قدرت هستوی بدون ابهام به استعمال جنگ افزارهای متعارف کنونی یا هم استفاده به اصطلاح محدود هستوی محدود نخواهد شد ویاهرحمله پیشگیرانه به‌قصد وارد نمودن ضربه نخست با ملاحظه توانمندی دفاعی طرفین، کدام پیروزی را رقم نخواهند زد، بلکه بیک درگیری با ابعاد وسیع انجامیده وهردوطرف ازآخرین امکانات وظرفیت های دفاعی ونیزتهاجمی استفاده خواهند نمود که با درنظرداشت حساسیت موضوع ازمنظرژئوپولتیک وژئواستراتژیک نه تنها پای رقبای جدید منطقه دارای قدرت هستوی را به درگیری خواهند کشانید، بلکه کاربرد جنگ افزارهای هستوی به امحای کامل هردوطرف جنگ وحتا مجموع جهان خواهد انجامید، لذا با این پندارغالب که سلاح کشتارجمعی در نظام پیچیده جهانی بیشترینه با توجه به تعدد قدرتهای اتومی، دارای نقش بازدارنده بوده تا سلاح پیروزی، لذا میتوان به این نظریه غالب محقیقان اهمیت داد که نظام بین‌المللی درآستانه تغیرمدیریت قرارداشته وآسیای پاسفیک یا بعباره دیگرجنوب آسیا بمثابه مرکزاصلی تحولات آینده که جمهوری چین درآن حرف نخست را بیان خواهد کرد، مبدل شده واستقرتوازن جدید درمجوع درنظام بین الملل تا چند دهه بعد سیاست ونظم موجود جهانی منجمله سیاست واکت های بلند بالای امریکا را در عرصه مناسبات خارجی دگرگون خواهد کرد.

 رویکردها:

 - گزارش بین‌المللی مطالعات استراتژیک (ای ای اس اس) منتشره دویچه وله مورخ ۱۴-۲- ۲۰۲۰

 - وبگاه (چانیا مورنیک پست)

 - گزارش شبکه خبری انگلسی زبان العالم می (۲۰۲۰) گزارش اسلام تایمزومشرق درمورد تحولات درمناسبات چین وایالات متحده.