حقیقت: طرح انحلال ناتو و اتحاد با روسیه- عارف عرفان

جنرال فرانسوی خواستار انحلال ناتو و اتحاد ضد تروریسم با روسیه گردید.

جنرال بازنشسته ارتش فرانسه بنام‌ Jean-Bernard Pinatel. در جریان مصاحبه خویش با مجله فرانسوی بنام le Figaro اظهار داشت: " انکشاف ناتو و متحدان او در قالب کنونی و توسعه او به سمت شرق تنها به مفاد امریکاست. چرا که امریکا در تلاش آن است تا روسیه و اروپا را در تضاد حفظ نماید ". بنا بر آن او اظهار داشت که: "پیمان ناتو یا منحل گردیده و یا "اروپانایز" (اروپای) شده و اتحاد روسیه -اروپا را بر ضد تروریسم تشکیل نماید.

این جنرال فرانسوی که در حال حاضر به حیث متخصص سرویس ژیوپلیتیک و ژیواکانومیک ایفای وظیفه می‌نماید اظهار داشت که هرگاه روسیه و اروپا پس از فروپاشی شوروی سابق در سال‌های نود قادر به تشکیل اتحاد می‌گردیدند، امروز قادر بودند تا به طرز مؤثر ادعاهای هژمونی جهانی ایالات متحده امریکا را به چالش کشند."

این جنرال باز نشسته تأکید نمود که در حال حاضر ظهور تهدید تروریسم بار دیگر بحث "لیدرشیپ جهانی" را به میدان کشیده است که درین صورت آیا واقعاً آمریکا سزاوار آن است تا موقعیت ه‍ژمونیک خویش را در اروپا حفظ نماید؟ چون‌که بر قول این جنرال طغیان حملات تروریستی در اروپا به‌صورت واضح ناتوانی فرانسه و سائر اعضای ناتو را در مبارزه با تروریسم آشکار ساخته، و نمایان می‌سازد که این اتحاد به رهبری آمریکا در برابر تهدید تروریستی درمانده است.

علاوتاً در مقابل عدم مؤثریت بگروند و نهانگاه ناتو، مثال بایسته می‌تواند به‌وسیله روسیه ایجاد گردد که در نتیجه فرانسه را وادار نماید تا زمینه اتحاد با همسایگان شرقی خویش را مورد مطالعه قرار دهد.

آقای پینیتل افزود" این شواهد با قیمت کشتار ۲۳۴ تن و زخمی شدن ۶۷۱ تن افراد ملکی از سال ۲۰۱۲ تاکنون حاصل شد و نه تنها ناتو را تکان داد بل طرح انحلال کامل و یا "اروپانایزیشن" آن را مطرح نمود. چرا که پالیسی موجود منافع‌یی را در برمی گیرد که در آن نفع فرانسه نیست. "

این جنرال همچنان خاطرنشان می‌سازد که روسیه به طرز مستدام به ایالات متحده امریکا در خصوص کمپاین ضد تروریستی در مقابل داعش و جبهه النصره در سوریه پیشنهاد تشریک مساعی نمود اما از سوی آمریکا تحت بهانه اینکه به‌اصطلاح نیروهای میانه رو هنوز طور بالقوه در میدان حضور دارند رد ساخته شد‌. به هر حال در نتیجه شرق میانه شاهد تشکیل بلانس جدید می‌باشد. او ادامه داده خاطر نشان ساخت:"روسیه طوری که به طرز همیشگی و تاریخی در منطقه حضور داشته است بار دیگر در آنجا حضور می‌یابد. چین همچنان به‌طور فعال برای بار نخست منقار خویش را در منطقه می‌ساید، اما این تنها فرانسه است که پس از یکبار حضور ممتاز میانجیگرانه در منطقه، همه چیز را تحت قیمومیت ایالات متحده امریکا از دست داده است."

این افسر تأکید نمود که باورمند است که منافع ژیوایکانومیک و ژیواستراتیژیک روسیه و فرانسه به‌طور کامل متمم و مکمل همدیگر می‌باشد، و تاریخ دو کشور شاهد برقراری مناسبات دوستانه و تشریک مساعی مؤثر و در تازه‌ترین ایام آن در دوران جنگ جهانی دوم بوده است.

همچنان او افزود:" در نهایت آرزوهای آمریکا برای چیره ساختن اتمسفیر جنگ سرد در اروپا از طریق ناتو اعمال گردیده که درنتیجه منافع امریکایی‌ها و رهبران فاسد اروپا را برمی‌تابد نه منافع مردمان اروپا. "

لندن جولای ۲۰۱۶