نویسنده: Michel Chossudovsky

منبع: وبگاه گلوبال ریسرچ -آمریکا

مورخ ۱۸ جنوری ۲۰۱۷

در روز تحلیف چه واقعاتی رُخ خواهد داد؟

جنبش مخالف دونالد ترامپ در نظر دارد تا به خاطر برهم زدن مراسم افتتاح «تحلیف» او، کمپاین اعتراضی را راه اندازی نماید.

در حالی که در آنجا در آمریکا، مخالفت‌های اصلی مانند آنچه به‌وسیله «ایتلاف پاسخ» و «کارگران جهان» راه اندازی می‌گردد موجوداست، اما فشارهای اصلی از سوی کمپاین مهندسی شده که به‌وسیلۀ «محافظه کاران نو» حمایت و تمویل می‌گردد، وسیعاً به خاطر برهم زدن مراسم تحلیف وبی ثبات ساختن ریاست جمهوری دونالد ترامپ راه اندازی گردیده است.

حتی با این حال چندین سازمان ترقی‌خواه نیز درین کمپاین اختلال انگیز پیوسته‌اند.

«در تازه‌ترین انکشافات فقط همین امروز مورخ بیستم جنوری درست پس از تهیه و ترتیب این خامه، «سی ان ان» تحت عنوان «کی در جریان مراسم تحلیف نجات خواهد یافت»، گزارش‌هایی را در خصوص قتل رییس جمهور منتخب، معاون رییس جمهور منتخب و رهبران کنگره در پی یک عمل تروریستی که درست به خاطر اختلال مراسم تحلیف مطرح گردیده به راه انداخته است. گزارش‌های سی ان ان بر محور این سؤال فوکس می‌نماید که هرگاه رییس جمهور منتخب، معاون رییس جمهور و رهبران کنگره مورد هدف تروریستی واقع گردند کدام کسی وظایف آن‌ها را بدوش خواهد گرفت؟

این گزارش‌های همچنان تهدید می‌نماید که در صورت قتل رییس جمهور منتخب، معاون رییس جمهور منتخب و رهبران کانگرس، اعضای کابینهٔ اوباما در خصوص کنترول مجدد امور کاخ سفید بحث خواهند کرد.

جنبش اعتراضی در حقیقت هشتم نوامبر قبل از اعلام نتایج انتخابات آغاز یافت. سازمان دهند گان این جنبش در راستای منافع نخبگان قدرتمند عمل نموده و مردم به گمراهی سوق می‌گردند. اعتراضات در خصوص نگرانی‌های اصلی مردم آمریکا یعنی علیه اجندای نژادپرستانه جناح دست راستی ترامپ راه اندازی نمی‌گردد.

تظاهرات مهندسی شده اهداف هماهنگ و بی‌رحمانه را درین کمپاین که به‌وسیله رسانه‌های اصلی رهبری می‌گردد راه اندازی می‌نماید. درین کمپاین سیمای ترامپ را به حیث افزار کرملین تجسم بخشیده واو را به «خیانت بزرگ»، شخص فتنه و اغتشاشگر متهم می‌نمایند.

حتی قبل از انتخابات هشتم نوامبر، وزیر دفاع پیشین و رییس سی آی ای لیوپنیتا تهدید نموده بودند که ترامپ برای امنیت ملی خطر بزرگ پنداشته می‌شود.

بر بنیاد اظهارات مجله اتلانتیک، ترامپ «کاندید مدرن منچوریایی» بوده که برای منافع کرملین خدمت می‌نماید ‌.

به تعقیب پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری و وضع تحریم‌های جدید آمریکا علیه روسیه، اتهامات «خیانت» علیه او به مدارج بالای در چرخش بوده ودر تاریخ آمریکا بی‌سابقه می‌باشد. حرکتی که برای بازداشتن ریس جمهور منتخب از دسترسی به کاخ سفید راه اندازی شده است‌.

اهداف این تظاهرات مهندسی شده که حمایت سرویس اطلاعاتی امریکا را با خود دارد، به خاطر برهم زدن مشروعیت ریاست جمهوری دونالد ترامپ طراحی گردیده است.

آیا این یک توطیه است؟

تمام اجزای گوناگون این عملیات با دقت هماهنگ گردیده و سیمای اولیه و تمام‌نمای یک انقلاب رنگهٔ مودل آمریکایی به خاطر تخریب رییس جمهور نوین طراحی شده است.

 انقلاب رنگه چیست؟

قبل از همه بگذار تا در خصوص ماهیت و خاستگاه تاریخی «انقلاب رنگه» که به حیث افزار برای تغییر رژیم‌ها و در ابعاد وسیع و تعداد زیاد از کشورها در جریان یک دههٔ اخیر به راه افتید تمرکز نمایم.

انقلاب رنگه یک عملیات استخباراتی آمریکایی ایست که با حمایت مخفی و حرکت نفوذی جنبش اعتراضی به خاطر تغییر رژیم‌ها در تحت درفش هواداران دموکراسی راه اندازی می‌گردد.

اهداف انقلاب رنگه عبارت است از دستکاری نمودن انتخابات، ایجاد خشونت، برانگیختن و تحریک نمودن ناآرامی‌های اجتماعی، و راه اندازی‌های تظاهرات برای سرنگونی رژیم‌های برحال بوده و اهداف نهایی پالیسی خارجی «انقلاب رنگه» عبارت از استقرار رژیم‌های دست نشانده میباشد‌.

تظاهرات مهندسی شده با دقت برنامه ریزی می‌گردد. این از اهداف استخبارات است، و آن‌ها سازمان‌های غیردولتی را برای استخدام تظاهر کنندگان استفاده می‌نمایند‌.

ساز و کارهای انقلاب و تغییر رژیم‌ها:

در سال ۱۹۹۹، «سی آی ای» یک برنامه آموزشی را برای انجوی سربستان بنام (OTPOR) بنیاد گذاشت که لاجرم این انجو، نقش قابل ملاحظهٔ را برای راه اندازی جنبش اعتراضی و سرنگونی حکومت اسلو بودان میلوسویج ایفا نمود.

چند سال بعد انجوی (OTPOR) یک برنامهٔ آموزشی و استراتیژیکی را تحت نام (مرکز کاربردی استراتیژیک غیر خشونت آمیز)«CANVAs» بنیاد گذاشت. این مرکز در یک قرارداد با سی آی ای به مرکز مشورتی تخصص «انقلاب» مبدل گردید. «CANVAS» به‌وسیله سی آی ای به‌مثابه چینل بین‌المللی مربیان و مشاوران در جهت سازوکارهای انقلاب اساس گذاشته شد. این بنیاد به‌وسیله «Freedom House» و یا «اعطای دموکراسی ملی» به حیث بنگاه شرکت خصوصی اساس گذاشته شد‌. این بنیاد در برگیرنده سازوبرگ‌های مشورتی، هدایات و آموزش‌ها تحت اسپانسرشیپ آمریکا در «چهل» کشور جهان می‌باشد.

درین راستا باید اظهار نمود که «OTPOR» بود که نقش کلیدی را برای دامن زدن قیام‌ها در بهار عربی و مصر در سال ۲۰۱۱ ایفا نمود.

چیزی که ظاهراً به پروسهٔ دموکرازسیون این رویکرد دلالت می‌نمود عبارت از پلان گذاری دقیق و عملیات استخباراتی برای خود انگیزشی این قیام‌ها بود.

چگونگی ارتباطات برای هماهنگ ساختن پلان برهم زدن ریاست جمهوری دونالد ترامپ:

بااین‌وجود بنگاه‌های OTPOR-CANVS مُدل سی آی ای با هم مرتبط می‌باشند. چندین موسسه برای تمویل مالی «انقلاب رنگه» درگیر بوده ودر بُعد بین‌المللی بر کمپاین ضد دونالد ترامپ مساعدت مالی می‌نمایند.

علاوه بر آن در حالی که مکلفیت‌های (کنوس) از لحاظ بین‌المللی راه اندازی «انقلاب‌های رنگه» می‌باشد، اما همزمان با چندین انجو در پیوند بوده ودر جهت کمپاین ضد ترامپ نیز وظایف تأمین حمایت مالی را بدوش دارد. این نهاد همچنان با «جنبش اشغال وال‌استریت»، که توسط نهادهای خیریه مانند «فورد فوندییشن»، «گیت فوندیشن» و «انستیتیوت جامعه باز» تمویل گردیده و از لحاظ تاریخی با مراکز اطلاعاتی آمریکا مرتبط است در پیوند می‌باشد.

کمپاین برهم زدن تحلیف دونالد ترامپ:

به تاریخ بیستم جنوری حدود چند صد هزار نفر از هواداران دونالد ترامپ در واشنگتن دی سی حضور خواهند داشت. بر پایهٔ آمار «اداره امنیت میهنی» و ادارهٔ «اضطراری» حدود (هشتصد -نه‌صد هزار) نفر به شمول تظاهر کنندگان و هواداران دونالد ترامپ درین رخداد شرکت خواهند داشت.

آیا میان تظاهر کنندگان و هواداران دونالد ترامپ برخورد صورت خواهد گرفت؟

کمپاین بیستم جنوری، شعار برهم زدن مراسم افتتاح تحلیف دونالد ترامپ را مطرح نموده‌اند‌.

این کمپاین به‌وسیله (DC Well Coming Committee) شامل «کلکتیف فعالین مجرب محلی» و «قبرکنان بیکار» با شگردهای حمایت ملی، راه اندازی شده است. همچنان سازماندهندگان این کمپاین ضمن فراخوانی اظهار می‌دارند:«ما برای ایجاد چارچوب اعتراضات بزرگ جهت انسداد افتتاح مراسم تحلیف دونالد ترامپ اقدام نموده ودر نظر داریم تا به طرز گسترده مستقیماً برای انجام این مأمول وارد عمل گردیم. ما همچنان خدمات مانند تهیهٔ جا، غذا، و کمک‌های حقوقی را برای آن‌های که با ما می‌پیوندند فراهم خواهیم ساخت.»

این برنامه رویکردهای مانند ایجاد موانع در ایست‌های بازرسی برای بازدارندگی مردم از رفتن در مراسم تحلیف را در نظر گرفته است. یک سخنگوی «کمپاین اختلال جنوری ۲۰» خاطر نشان نمود که:«این کمپاین حمایت گسترده تظاهرات بزرگی را به خاطر متوقف ساختن مراسم تحلیف دونالد ترامپ چوکات بندی نموده است.»

بیگمان چنین راهکارهای مهندسی شده برای راه اندازی «انقلاب رنگه» که مورد حمایت مخفی سرویس‌های استخباراتی آمریکا قرار دارد، به طرز بالقوه منجر به درگیری‌های خشونت آمیز با ده‌ها هزار هوادار دونالد ترامپ خواهد شد.

این بخشی از منطق و برهان سناریوی «انقلاب رنگه»(مانند میدان کیف و میدان تحریر قاهره) است. طوری که پیش‌بینی می‌شود این راهکار که به‌وسیله «کمیته اختلال جنوری ۲۰» سازماندهی شده است به طرز عمدی با تقابل مستقیم و ایجاد خشونت‌های شهری منجر خواهد شد.

این ایده بنا بر قول سازمان‌دهنده این کمیته «لیگبا کریفور» طوری فرمولبندی شده است تا دسترسی به مراسم نمایش رژه را تا آنجا که ممکن است برهم زده و پروسهٔ آن را تا حد زمین‌گیر نموده و آن را بطی نمایند. سپس در فاز بعدی اهداف بزرگ‌تر و وسیع‌تری مانند انسداد همهٔ شهر و اطراف آن برای ایجاد اتمسفیر روانی و تداعی افکار فلج سازی در ذهن مردم و ایجاد تاپیک یا عنوان درشت «تحلیف ترامپ هرج مرج ساز است» در نظر گرفته شده است.