هموطنان عزیز آزادیخواه و وطن‌دوست!

تاریخ (۲۸) اسد سال جاری مصادف است به یک‌صد و سومین سالروز استرداد استقلال افغانستان.

کمیته اجراییه شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان به نماینده گی از تمام اعضای حزب در اروپا، بهترین شاد باش ها و تبریکات خود را برای تمام مردم وطن‌دوست و آزادی خواه کشور اعضا حزب آبادی از صمیم قلب تقدیم می‌نماید.

مردمان درخت پربار آزادی را با خون‌های پاک شان آبیاری نموده و می‌نمایند و برای حصول و حراست آن قربانی‌ها و فداکاری‌های مانده گار را متحمل گردیده و می‌گردند و حماسه‌های جاویدان را از خود به میراث گذاشته و می‌گذارند.

مردم افغانستان نیز از تبار همین قهرمانان و فداکاران تاریخ بشریت بوده که تاریخ مبارزات آزادی خواهی و استقلال طلبی آن‌ها مشحون از مبارزه درخشان ملی، قهرمانی‌ها و فداکاری‌های آن‌ها بوده که هم برای نسل امروز و هم برای نسل‌های آینده کشور می‌تواند سمبول و الگوی از مبارزه، قربانی و فداکاری‌های بزرگ در راه میهن و مردم باشد.

مردم ما در شرایطی اقتصادی و اجتماعی دشوار از این روز تاریخی و پر میمنت تجلیل می‌نمایند، که باگذشت هر روز فاصله میان فقر و ثروت در کشور افزایش یافته و جنگ و ناامنی‌ها مداخلات بیگانگان از مردم ما به‌طور بیرحمانه قربانی می‌گیرد.

حزب آبادی افغانستان در شرایط کنونی، ضرورت اتحاد، همبستگی و وحدت نیروهای ترقی خواه کشور را بیشتر از هر وقت دیگر مهمتر می‌داند، تلاش‌ها و مبارزه مشترک را علیه فقر، جهل و تروریزم که دشمنان عمده مردم افغانستان به شمار می‌روند، یک امر اجتناب ناپذیر می‌داند.

ما داشتن استقلال سیاسی را با استقلال اقتصادی ممد یکدیگر دانسته و تقویه و ایجاد زیربناهای اقتصادی، تعلیم و تربیه اولاد وطن هم از دختر ‌پسر، امکانات تخنیکی و فنی را برای بهبود حیات اقتصادی و اجتماعی مردم یک امر تاریخی می‌شماریم و ‌از ارشادات امان الله خان غازی بانی استقلال افغانستان که فرموده بودند، بدون آموزش آزادی کامل و جود نمی‌تواند داشته باشد، برای همه جوانان افغانستان شرایط لازم ‌یکسان تحصیلات هم از دختر و پسر می‌خواهم.

فرخنده باد یکصد و سومین سالروز استرداد استقلال کشور!

دوکتور حبیب منگل

 

ریس شورای اروپایی ح آ ا